News

Sfera de aplicare a Legii cu privire la stagii plătite în serviciul public va fi extinsă

Stagiile plătite în serviciul public ar putea fi desfășurate și în cadrul autorităților administrative autonome. Totodată, se propune ca stagiile să fie planificate anual de către coordonatorul național al stagiului, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, în funcție de necesitățile autorităților publice eligibile și posibilitățile financiare ale bugetului de stat.

 

Un proiect de modificare a Legii nr. 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public a fost examinat în cadrul ședinței recente a secretarilor generali.

 

Astfel, prin proiect se propune extinderea sferei de aplicare a legii și includerea altor autorități publice în cadrul cărora se vor desfășura stagiile. La moment, conform legii, acestea se por desfășura la Secretariatul Parlamentului; Aparatului Președintelui Republicii Moldova; Cancelaria de Stat; ministerele și autorităților administrative din subordinea acestora și autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului.

 

De asemenea, durata unui stagiu se propune a fi de maximum 480 de ore pe parcursul a cel mult 6 luni consecutive, la moment, legea prevede că durata unui stagiu este de maximum 720 de ore. Diminuarea numărului de ore de la 720 la 480 ore, reflectă o adaptare la modificările introduse în prevederile Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, în vederea micșorării perioadei de probă pentru funcționarii publici debutanți, de regulă, de la 6 la 3 luni.

 

Totodată, se propune reglementarea activității stagiarilor în cadrul programelor de stagii plătite din surse externe planificate și desfășurate în colaborare cu partenerii de dezvoltare și oferirea oportunității stagiarilor încadrați în programele de stagii plătite din surse externe de a beneficia de prevederile legii (numire fără concurs în funcție publică de execuție pentru care nu se necesită experiență profesională, vechime în muncă etc.) în anumite condiții. Astfel, stagiarii care au finalizat un program de stagii plătite din surse externe planificate și desfășurate în colaborare cu partenerii de dezvoltare și nu dispun de un stagiu complet de 480 de ore, vor putea solicita completarea perioadei de stagiu, în cadrul autorității-gazdă în care și-a desfășurat programul de stagiu plătit din surse externe, până la acumularea celor 480 de ore, în cel mult 12 luni consecutive.

 

 

Totodată, proiectul propune completări în contextul instituirii corpului de rezervă a stagiarilor pe o perioadă de 12 luni de la eliberarea certificatului de stagiu, stagiarii din corpul de rezervă pot fi numiți în funcția publică cu condiția finalizării un stagiu complet şi acordării calificativul de evaluare „foarte bine”, în cadrul autorității-gazdă, precum și în cadrul altor autorități publice centrale. În acest fel, se oferă oportunitate stagiarilor cu performanțe excelente, care, din diverse motive, nu sunt imediat numiți în funcții publice, să rămână într-o poziție de a fi luați în considerare pentru eventuale numiri ulterioare. Acest lucru ar fi realizat prin plasarea acestor stagiari într-un ,,corp de rezervă al stagiarilor”.

 

Conform notei proiectului, modificările sunt necesare pentru a consolida rolul tuturor factorilor implicați în proces, pentru a spori atractivitatea serviciului public, în special a tinerilor profesioniști și pentru a încuraja angajarea acestora în sectorul public.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

406 views

The date of publishing:

28 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Ministerul Finanţelor | proiect de lege | Guvern | stagii de practică pentru studenți

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon