Public sector

Capitala va emite obligațiuni municipale pentru modernizarea parcului de troleibuze

Consiliul municipal Chișinău a aprobat decizia cu privire la emiterea obligațiunilor în valoare de 65 mil. lei cu scadența de 7 ani pentru modernizarea parcului de troleibuze din Chișinău. Prima în istoria capitalei emisiune de valori mobiliare municipale va fi realizată cu sprijinul BC „Moldova-Agroindbank”, care a câștigat licitația pentru furnizarea serviciilor de intermedere pentru subscrierea și plasarea obligațiunilor.
 
Astfel, prospectul ofertei publice pentru plasarea obligațiunilor municipale urmează a fi prezentat Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Acesta prevede o rată a dobânzii variabilă (rata medie ponderată a VMS cu circulație de 364 de zile pentru o perioadă de 6 luni anterioară plasării cuponului + marjă fixă de 1,1%).

 

Plasarea valorilor mobiliare va permite colectarea mijloacelor financiare pentru scopul propus. Astfel, în anul 2021 în bugetul municipalității au planificate pentru modernizarea parcului de troleibuze investiții de 99 de milioane de lei, dintre care 65 mil. lei vor proveni din emisia valorilor mobiliare, iar 34 mil. lei vor constitui împrumut.

 

Amintim, potrivit prevederilor Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, autorităţile executive la decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative respective şi conform prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, pot contracta, prin emitere de obligaţiuni, împrumuturi pe termen lung pentru investiții capitale. Pe teritoriul RM, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea obligaţiunilor emise de autorităţile menţionate se efectuează în monedă naţională. În cazul în care suma totală a plăţilor anuale ce țin de rambursarea sumei de principal, achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente legate de deservirea datoriilor bugetelor locale la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective, iar pentru bugetele municipale Bălți și Chișinău plafonul acestor plăți anuale nu va depăși 30% din totalul veniturilor anuale ale acestor bugete, în ambele cazuri cu excepția transferurilor cu destinație specială.

 

În anul 2021 au fost emise valori municipale în valoare totală de 7,5 mil. lei de către primăriile din Sîngera și Ceadîr-Lunga. Cu suportul fondurilor atrase primăria Ceadîr-Lunga intenționează să implementeze un proiect de îmbunătățire a infrastructurii rutiere din municipiu, iar primăria din Sîngera – construcția unei conducte de apă în zona Sîngera-Revaca.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

822 views

The date of publishing:

11 October /2021 14:34

Domeniu:

Noutăți

Tags:

obligațiuni | mun. Chisinau | troleibuze | valori mobiliare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon