Questions and answers

icon Subiecții sectorului IMM-urilor: alegerea regimului fiscal

Poate entitatea să revină la regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în cazul când potrivit rezultatelor activității, conform situaţiei din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente celei de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de TVA fără drept de deducere sau din livrări scutite de TVA fără drept de deducere şi impozabile cu TVA în sumă de până la 1,2 mil. lei?   În conformitate cu prevederile art.541 alin.(1) din Codul fiscal, regimul f...

author icon

Evghenia Rusu

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

1141 views

The date of publishing:

24 May /2023 07:59

Catalogul tematic

Dare de seamă fiscală

Tags:

TVA | IMM-urile | regim fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon