News

Suprafața firmei care nu constituie publicitate exterioară ar putea fi extinsă

Pentru consultări publice este propus un nou proiect de lege ce are ca scop facilitarea activității mediului de afaceri (pachetul de lege nr.VII). Acesta conține propuneri de modificări la circa 20 de acte normative și are ca scop eliminarea barierelor administrative, cerințelor și sancțiuni nejustificate sau depășite.

 

La moment, Legea cu privire la publicitate nr. 62/2022 în art.30 alin. (1) și (2) prevede că nu constituie publicitate exterioară și nu necesită autorizație pentru dispozitiv publicitar: firma1 cu o suprafață maximă de 1 m2 și vitrinele localurilor de comerț și de prestări de servicii, amenajate cu mărfuri comercializate și iluminate pe timp de noapte. Orice alte imagini și/sau inscripții amplasate pe un local de comerț sau de prestări de servicii, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), se consideră publicitate şi se autorizează în modul stabilit.

 

În acest sens, mediul de afaceri consideră că suprafața maximă actuală reglementată de 1 m2 este una insuficientă și nu permite agenților economici să încadreze majoritatea informațiilor care se doresc a fi comunicate, inclusiv ținând cont de obligațiile impuse prin lege, în ceea ce privește conținutul firmei de la locurile de comerț. Astfel, se propune ca această suprafață să fie extinsă până la 3 m2.

 

Suprafața de 3 m2 a firmei ar fi una suficientă pentru difuzarea completă a informațiilor la locurile de comerț și nu ar putea fi considerată excesivă din perspectiva aspectului estetic și architectural, consideră autorii proiectului.

 Precizăm, cota taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de autoritatea administrației publice locale (consiliul local) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare metru pătrat al suprafeței feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, conform art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal.

 

Prevederile actuale în domeniul publicății mai prevăd că dispozitivele publicitare fixe au statut de construcţii provizorii şi sunt demontate de către titularul autorizației pentru dispozitiv publicitar în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de valabilitate sau anulare a autorizaţiei pentru dispozitiv publicitar. În acest caz, autorii propun să se țină cont de o excepție și anume a cazului când termenul de valabilitate al autorizației a fost prelungit sau este în proces de prelungire în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

 

Totodată, se propune abrogarea normei conform căreia în cazul în care cererea de solicitare a unei noi autorizații pentru dispozitiv publicitar este depusă cu cel mult 90 de zile și cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației în vigoare, titularul acesteia are drept prioritar pentru eliberarea unei noi autorizații pentru aceeași locație.

 

Afișarea imaginilor publicitare pe/în vehiculele aflate în trafic interraional sau internațional de pasageri sau de mărfuri, se efectuează la moment pe bază de contracte încheiate cu proprietarii acestora, în baza autorizației eliberate de autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu este înregistrat respectivul vehicul și a avizului prealabil eliberat de poliție. Autorii proiectului propun eliminarea autorizației APL în acest caz, considerând că ar ar fi suficient doar avizul poliției. Similar, se propune imaginile publicitare pe taximeter și pe vehiculele destinate publicității să fie afișate în baza avizului eliberat de poliție.

 

Proiectul poate fi consultat până la 29 aprilie. 

____

1 În sensul Legii cu privire la publicitate, firmă reprezintă o inscripție amplasată pe imobilul în care își desfășoară activitatea un comerciant sau într-un loc adiacent, special amenajat, având ca obiect denumirea, marca comercială, logotipul/emblema, programul de activitate și/sau genurile de activitate ale comerciantului respectiv și, după caz, elemente de design şi aranjament artistic/architectural.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

438 views

The date of publishing:

22 April /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

servicii publicitate | firma | suprafata

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon