Justice sector

icon Impozitarea veniturilor persoanelor ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 362) din Codul fiscal (CF), activitate profesională în sectorul justiţiei este activitatea permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către: avocat, avocat-sta¬giar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat. Persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei au stabilit un regim fiscal unic de impozitare cu impozitul pe venit a veniturilor obţ...

author icon

Valeriu Severin

author icon

Petru Griciuc

Monitorul fiscal FISC.md Nr. 5 (46) 2018


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

3643 views

The date of publishing:

09 August /2018 14:43

Domeniu:

Legislație fiscală | Dare de seamă fiscală | Administrare fiscală | Impozitul pe venit

Tags:

justiție | impozit pe venit | CONT unic | obligaţie fiscală | Semnătura electronică | contribuabil

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon