Fiscal practice

icon TVA FACT: reflectarea facturii fiscale, pentru care TVA se deduce în altă perioadă fiscală

Potrivit modificărilor operate prin Legea nr.257/2020 în art. 102 alin. (12) din Codul fiscal, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, în cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil cump...

author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

4608 views

The date of publishing:

19 April /2021 08:00

Domeniu:

T.V.A. | Noutăți

Tags:

tva fact | înregistrarea facturii | factura fiscală | non livrare | monitorul.fisc.md

3 comments

Craciun Maria

19 April /2021 10:15

Opinia autorului difera de catre opinia publicata in Monitorul Fiscal la 19.02.21 de catre Marin Morcov in care era scris: "Totodată, în vederea neadmiterii reflectării incorecte a facturilor fiscale și a deducerii TVA, la completarea în mod electronic a Declarației privind TVA, sistemul informațional al SFS atrage atenția utilizatorului, prin notificarea faptului, că data eliberării facturi fiscale este diferită de data perioadei fiscale a reflectării acesteia în anexa la Declarația privind TVA. Această notificare, însă, nu restricționează posibilitatea de a depune electronic Declarația privind TVA. Astfel, în cazul în care notificarea vizează cazurile specificate la art. 102 alin. (12) din CF, notificarea sistemului informațional emisă la momentul prezentării Declarației privind TVA urmează a fi ignorată." Si totusi cum ar fi corect.

Marina Damaschin

20 April /2021 14:02

icon

Craciun Maria

Bună ziua. Între afirmațiile ambilor autori nu sunt contradicții.

Craciun Maria

22 April /2021 07:52

icon

Marina Damaschin

1. Trecerea in cont la procurari La 01.01.21 au intrat in vigoare modificarile introduse in art. 102 alin 12 din Codul Fiscal, si anume: în cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora. Insa art. 5 din Ordinul IFPS nr. 1164/2012 „ Cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA” a ramas neschimbat: „5. În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”. Din articolele sus mentionate reiese ca la primirea facturii pe servicii prin E-factura cu data livrarii 30.03.2021, iar data eliberarii – 01.04.2021, cumparatorul reflecta urmatoarele: - Formulele contabile de trecere in cont a TVA – la 30.03.2021 - In Cartea de Procurari conf art. 118 (4) – la 01.04.2021 - In boxa 12, 13 din declaratia TVA– in luna martie 2021 - In anexa TVAFACT – in luna aprilie 2021 Din cele scrise mai sus apar urmatoarele dificultati: 1. Majoritatea sistemelor de evidenta contabila nu sunt pregatite pentru reflectarea unei singure facturi in fiecare raport in date diferite. Pentru a aduce aplicatiile de evidenta contabila in corespundere cu legislatia modificata, apar cheltuieli suplimentare pentru toate companiile. 2. Din cauza complexitatii adaugate, creste riscul de erori la completarea declaratiilor privind TVA, Registrelor de procurari si vanzari, refelctarea trecerii in cont in sistemele contabile 3. Dispare posibilitatea de a reverifica corectitudinea sumei TVA trecute in cont sau calculate, reverificarea reflectarii fiecarei facturi in fiecare raport, catre, sistem. In special in cazul cand companiile primesc mii de facturi, reverificarea devine aproape imposibila. Pentru a reduce presiunea asupra agentilor economici din cauza necorespunderii prevederilor Codului Fiscal cu Ordinul IFPS nr. 1164/2012 cu modificarile introduse in Codul Fiscal intervenim cu cerinta de a introduce modificari in Instructiunea de completare a Declaratiei privind TVA si alte acte normative, astfel ca: 1) Facturile de procurare imprimate pe Formulare de stricta evidenta sau cu utilizarea diapazonului de numere – reflectarea lor in Cartea de procurari, anexa la Declaratia TVA sa ramana neschimbata 2) Facturile de procurare emise prin sistemul electronic E-factura cu respectarea cerintelor art. 102 alin.12 si art.1171 alin.14 din Codul Fiscal sa se reflecte in Cartea de procurari, in Anexa TVAFACT la Declaratia privind TVA in luna in care TVA din acestea a fost trecut in cont.

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon