News

Termenul de prescripție pentru determinarea venitului impozabil estimat: prevederile CF pot fi revizuite

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025, înaintat de către Ministerul Finanțelor pentru consultări publice, conține un set de măsuri în partea ce ține de administrarea fiscală. Astfel, se preconizează stabilirea certitudinii constatării soldului de mijloace bănești în vederea estimării venitului impozabil.

 

 

În condițiile aprobării modificărilor în redacția autorului, art. 2262 din Codul fiscal (CF) va fi expus în redacție nouă și va stabili că termenul de prescripție pentru determinarea venitului impozabil estimat al persoanei fizice nu va depăși termenul stabilit1 la art.264 alin. (1) din CF.

 

În cazul în care în procesul aplicării metodelor indirecte de estimare pentru o perioadă fiscală concretă se vor stabili legături cauzale cu alte perioade fiscale sau la solicitarea scrisă a contribuabilului supus controlului, Serviciul Fiscal de Stat poate extinde perioada supusă controlului, care nu va depăși 6 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

 

 

În același context, proiectul prevede intervenții și la art. 2266 alin. (8) din CF, prin care, din conținutul alineatului va fi exclus textul conform căruia, în cazul în care în procesul aplicării metodelor indirecte de estimare pentru o perioadă fiscală concretă se vor stabili legături cauzale cu alte perioade fiscale, SFS va examina fiecare perioadă fiscală necesară care începe cu data de 1 ianuarie 2012, în funcție de fiecare caz concret.

 

 

Reiterăm,  propunerile pe marginea proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025 se vor accepta până la 16 iunie curent.

 

-------------------------

1 Codul fiscal

 

Articolul 264. Termenul de prescripţie pentru determinarea

                         obligaţiilor fiscale

(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2), obligaţiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi Serviciul Fiscal de Stat sau alte organe cu atribuţii de administrare fiscală în următoarele termene:

a) impozitele, taxele, majorările de întîrziere – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;

b) sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;

c) sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani din data săvîrşirii încălcării fiscale.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

306 views

The date of publishing:

12 June /2024 07:50

Catalogul tematic

Politica bugetar-fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

venit impozitabil | politica bugetar-fiscala | Cod fiscal | termen de prescripție

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon