News

Transferurile de pe conturile de plăți utilizate pentru alimentarea conturilor jucătorului pe platformele neautorizate vor fi restricționate

Paginile web/platformele/aplicațiile care nu se vor regăsi în Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul mijloacelor de joc de bază, alte registre aprobate și ținute de Agenția Servicii Publice (conform art.5 alin.(2) lit. e)), prin intermediul cărora, de pe teritoriul RM, pot fi accesate jocuri de noroc care nu sunt autorizate în condițiile Legii nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, se vor include în lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor interzise pe teritoriul RM, în temeiul ordinului emis de directorul ASP.

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a înaintat pentru consultări publice proiectul modificării unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri VII) care prevede și intervenții la Legea nr.291/2016, aplicarea cărora va restricționa suplinirea de către jucătorii din RM ale conturilor de joc pe site-uri cu jocuri de noroc, care sunt blocate în multe state. La moment, lipsa unor instrumente în acest sens, duce la încălcarea legii prin participarea la jocuri de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul Moldovei, posibilă spălare de bani și, implicit este afectat și bugetul de stat.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă pentru consultări publice, Legea nr.291/2016 va fi completată cu prevederea conform căreia lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor interzise se va stabili în urma notificărilor autorităților/instituțiilor publice și altor persoane interesate, cât și în temeiul acțiuni de identificare desfășurate din oficiu de ASP. Notificările și petițiile cu privire la pagini web/platforme/aplicații interzise se vor soluționa de ASP în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepționării.

 

Totodată, legea menționată se propune a fi completată cu un articol nou (art.502) care va reglementa restricționarea transferurilor de pe conturile de plăți folosite pentru alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginilor web/ platformelor/aplicațiilor blocate sau neautorizate.

 

Astfel, prestatorii de servicii de plată vor refuza executarea ordinelor de plată sau inițierea operațiunilor de plată în favoarea organizatorilor de jocuri de noroc neautorizați în modul stabilit de Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, în temeiul codului categoriei de comerciant, sau alt element de identificare specific, utilizat pentru a identifica organizatorii de jocuri de noroc și informațiilor transmise de autoritățile competente cu referire la conturile de plăți utilizate de organizatorii autorizați/împuterniciți la efectuarea tranzacțiilor de depunere sau retragere din conturile de joc, create pe paginile platformele/aplicațiile acestora, precum și notificărilor cu referire la conturile de plăți utilizate de către sau în folosul organizatorilor de jocuri de noroc neautorizați, identificați în listele publicate de ASP.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

233 views

The date of publishing:

22 April /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

restrictii | alimentare | dispozitii de plata | transfer

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon