News

Unde pot fi accesate informațiile despre achizițiile publice?

În scopul asigurării transparenței și obiectivității desfășurării procedurilor de achiziții publice, Ministerul Finanțelor informează despre posibilitatea accesării datelor, de către persoanele interesate, prin intermediul următoarelor surse informaționale:

  • pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, rubrica „Catalogul de date deschise al MF”. Setul de date conține informații cu privire la numărul procedurii, autoritatea contractantă, obiectul achiziției, ofertantul câștigător, valoarea ofertei ș.a. Datele sunt generate din Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pentru perioada 2020 – ianuarie 2024.
  • pagina web oficială a Agenției Achiziții Publice, rubrica „Transparență”, unde pot fi accesate rapoartele Agenției Achiziții Publice privind activitatea în domeniu. Rapoartele conțin informații despre procedurile de licitații deschise, cererea ofertelor de preț și acord-cadru pentru fiecare obiect de achiziție anunțată de către autoritățile contractante, informații privind procedurile de achiziții publice anulate și alte informații relevante.
  • pagina web oficială a Agenției Achiziții Publice, rubrica „Contracte atribuite”, unde sunt disponibile informații privind contractele/acordurile adiționale atribuite de către autoritățile contractante în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice. Aici pot fi consultate date precum tipul/numărul procedurii de achiziție, denumirea autorității contractante/operatorului economic, obiectul achiziției, codul CPV (Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice), valoarea contractului, numărul de participanți;
  • instrumentul electronic de analiză-business (BI) bazat pe datele deschise ale sistemului electronic de achiziții publice MTender. Modulul BI dispune de instrumentul de sortare a datelor: intervalul de timp, numărul procedurilor, valoarea estimată, numărul și valoarea contractelor atribuite, statutul procedurii, domeniul de activitate a autorității contractante etc. Datele pot fi generate pentru întreg sistemul de achiziții publice, cât și pentru cazuri individuale (autorități/entități contractate și operatori economici).
  •  

Utilizarea datelor deschise și a instrumentelor moderne de monitorizare și raportare în domeniul achizițiilor publice este oportună în analiza complexă a datelor și în asigurarea accesului la informații de interes public.

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

459 views

The date of publishing:

09 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Finanţele publice locale | Noutăți

Tags:

surse de finantare | achizitii publice | ministerul finantelor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon