Documents and comments

Utilizarea experimentală a SIA „Control intern managerial și audit intern”

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 24 din 2 martie 2023 cu privire la utilizarea experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern”. 

 

În continuare publicăm varianta integrală a documentului. 

 

În vederea asigurării realizării prevederilor art.16 și art.28 din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.86-92, art.140), în scopul optimizării resurselor de timp, creșterii operativității și calității elaborării rapoartelor anuale privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial și a rapoartelor anuale cu privire la activitatea de audit intern, 

 

ORDON:

 

1. Se aprobă Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern”, conform anexei. 

 

2. Entitățile publice prevăzute la art. 2 din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, care aplică prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, precum și Ordinului ministrului finanțelor nr.176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public, vor participa la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern”, conform termenelor stabilite.

 

3. Autentificarea în Sistemul informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern” se va efectua prin accesarea paginii web www.raportare-cfpi.mf.gov.md, prin intermediul serviciului guvernamental MPass. 

 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Finanțelor. 

 

Nr. 24. Chișinău, 2 martie 2023.                                                       MINISTRU Veronica SIREȚEANU  

 

 

Anexă la Ordinul ministrului finanțelor nr. 24 din 2 martie 2023 

 

Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern”

 

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1179 views

The date of publishing:

10 March /2023 07:53

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Ordine MF

Tags:

Ordin MF | control managerial

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon