News

Veniturile acumulate în BASS au depășit 31,23 mld. lei

Potrivit Raportului operativ publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 11 luni ale anului 2022, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 31236,1 mil. lei sau 91,3% din planul anual precizat de 34200,6 mil. lei.

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 16568,3 mil. lei sau 89,3% din suma anuală prevăzută de 18553,0 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 2088,1 mil. lei sau cu 14,4% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 385,0 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 378,3 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 45,3%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 14282,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

 - 9463,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 90,3% din suma anuală precizată de 10483,2 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 2394,8 mil. lei sau cu 33,9% mai mari;

- 4819,1 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat și au constituit 100% din planul anual stabilit.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 30810,0 mil. lei sau 90,1% din suma anuală planificată de 34200,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 6133,7 mil. lei sau cu 24,9%.

 

În perioada de 11 luni ale anului 2022, veniturile totale au depășit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 426,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situația din 1 decembrie 2022 a constituit 806,4 mil. lei.

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

580 views

The date of publishing:

16 December /2022 15:34

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

venituri acumulate | bass

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon