SFS monitor

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 6,32 mld. lei

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 44,6 mld. lei în 10 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 6321,0 mil. lei sau cu 16,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Astfel, în bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat 19,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 3236,5 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 20,0 %

 

În bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de circa 4,9 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 538,5 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 12,5 %.

 

De asemenea, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat 15,2 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 1937,0 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,6 %.      

 

Totodată, în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat 5,1 mld. lei, ceea ce constituie cu 609,0 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2021 sau cu 13,6 %.

 

 

 

Ianuarie-octombrie

2022 (mii lei)

Ianuarie- octombrie

2021 (mii lei)

Devieri (2022/2021)

+/-

%

BS

19 405 670,6

16 169 182,7

+3 236 487,9

+20,0

BL

4 857 749,7

4 319 265,9

+538 483,7

+12,5

BASS

15 223 877,4

13 286 836,1

+1 937 041,3

+14,6

FAOAM

5 092 050,5

4 483 085,5

+608 965,0

+13,6

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

459 views

The date of publishing:

01 November /2022 16:15

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

buget de stat | FAOAM | bass | buget local

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon