image

Video: Aplicarea facilităţilor fiscale/vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

 
• Cine are dreptul să importe mijloacelor de transport cu destinație specială cu aplicarea facilităților fiscale şi vamale?
• Ce presupune sintagma ”mijloacele de transport reutilate în modul corespunzător? 
• Cine eliberează certificatul de reutilare? 
• Cum poate fi obținută scutirea pentru vămuirea mijloacelor de transport?
• Ce acte sunt necesare pentru vămuirea mijloacelor de transport cu aplicarea scutirii? 
 
Dacă doriți să aflați răspuns la aceste întrebări, Vă propunem să urmăriți următorul material video, prezentat de Serviciul Vamal.
 
New
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon