News

Volumul exportului și importului în primul trimestru al anului 2023

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2023 exporturile de mărfuri din Moldova au însumat $1075,2 mil., fiind în scădere cu 1,2%, comparativ cu indicatorul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2022.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), exporturile de mărfuri autohtone în perioada analizată au constituit $735,7 mil. sau 68,4% din total exporturi, diminuându-se cu 15,2% față de ianuarie-martie anul trecut, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 12,4%.
 
Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în primele trei luni ale anului 2023 s-au cifrat la $339,5 mil. (31,6% din total exporturi), sau de 1,7 ori mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 13,6%.
 
Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice etc.) au deținut 12,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, distilate de vin sau de tescovină de struguri etc.) – 18,8%.
 
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-martie 2023, au totalizat $670,5 mil. sau cu 6,1% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022, deținând o pondere de 62,3% în total exporturi, în scădere cu 4,9 p.p. față de primul trimestru din 2022.
 
Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în perioada de raportare, au avut o valoare de $266,3 mil. ce este cu $163,7 mil. sau de 2,6 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022, care echivalează cu o cotă de 24,8% în total exporturi, în creștere cu 15,2 p.p., comparativ cu ianuarie-martie 2022. Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina - cu $148,3 mil. sau de 6,9 ori mai mult, față de ianuarie-martie 2022.
 
BNS informează că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au avut o valoare de $388 mil., cu 9% mai mult, în raport cu luna februarie 2023 și cu 2% mai puțin comparativ cu luna martie 2022.
 
Conform datelor oficiale, în ianuarie-martie 2023 importurile de mărfuri au însumat $2307,0 mil., nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 13,1%. 
 
Importurile de mărfuri provenite din țările UE-27 în perioada analizată s-au cifrat la $1113,9 mil. sau cu 23,2% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022, deținând o pondere de 48,3% în total importuri, în creștere cu 4 p.p., comparativ cu ianuarie-martie 2022. La rândul său, importurile de mărfuri din țările CSI  au avut o valoare de $524,9 mil., fiind în descreștere cu 16,7% față de perioada corespunzătoare din anul 2022, care echivalează cu o cotă de 22,7% în total importuri, în scădere cu 8,2 p.p., față de primul trimestru 2022.
 
Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au constituit $821,2 mil., cu 9,1% mai mult, față de februarie și cu 9,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2022. 
 
Datele BNS demonstrează că persoanele fizice au importat, în ianuarie-martie 2023, mărfuri în valoare de $68,3 mil., cu 27,1% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+33,4%), cărora le-au revenit 88,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

832 views

The date of publishing:

17 May /2023 10:38

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

volumul exporturilor | import

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon