05
08 2014
1194

Proiect de Hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002

Proiectul legii creează cadrul legal necesar de armonizare cu prevederile Directivei 90/314/CEE a Consiliului din 13.06.1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite. Conform pct. 58 al Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, urma ca armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva 90/314/CEE din 13 iunie 1990, să fie efectuată printr-un act legislativ nou („Legea privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite”). Ca rezultat a discuţiilor purtate în cadrul grupului de lucru format în vederea transpunerii Directivei 90/314/CEE şi a analizei impactului de reglementare s-a ajuns la concluzia ca transpunerea prevederilor directivei printr-un act legislativ nou va crea dublarea prevederile cadrului normativ, legate de contractele de servicii turistice într-un act normativ suplimentar special. Completarea şi modificarea prevederilor contractuale legate de contractul de servicii turistice în Codul Civil în baza Directivei 90/314/CEE va asigura o concentrare a prevederilor legale într-un singur act legislativ şi va crea o claritate în obligativitatea prevederile legale la încheierea contractelor de servicii turistice. Fișiere: ro_1774_Proiect-de-Lege-04.08.-2014.doc ro_1774_04.08.14Nota-informativ-Codul-Civil.docx ro_1774_AIR-preliminar-la-proiectul(16.06.14)modificat.doc Via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.