28
07 2014
4036

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte legislative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat. Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectaţi în anexa nr.1 „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli pe anul 2015”. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt structurate în programele reflectate în anexa nr.2 „Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015”. Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei. Fişiere Proiect de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Notă explicativă la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Persoane responsabile Victor Gilca, 022 269 333, victor.gilca@mmpsf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.