05
08 2014
1557

Proiectul Нotărîrii de Guvern privind modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 martie 2005

Prezentul proiect a fost elaborat în scopul ajustării modului de eliberare a certificatului de concediu medical la noile prevederi legislative, urmare a modificării a Legii nr. 289 din 22 iulie 2004 privind îndemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (prin Legea nr. 50 din 28 martie 2014) şi a Hotărîrii de Guvern nr. 108 din 03 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a îndemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă” (prin Hotărîrea de Guvern nr. 544 din 08 iulie 2014). Modificările şi completările propuse reglementează aspectele noi de eliberare şi prelungire a certificatelor de concediu medical şi vor contribui la excluderea neconcordanţei între modul de plată şi modul de eliberare a certificatelor de concediu medical. Pentru definitivarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 martie 2005, Ministerul Sănătăţii solicită expunerea de sugestii pe marginea acestuia. Fișiere: ro_1785_Proiect-HG-modificarea-Instructiunii-privind-modul-de-eliberare-a-certificatului-de-concediu-medical.docx Fişiere suplimentare: ro_1785_NI-proiect-HG-modificarea-Instructiunii-privind-modul-de-eliberare-a-certificatului-de-concediu-medical.docx Via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.