05
08 2014
996

Contribuabilii cărora le-a expirat patenta sunt preavizați de către IFS Edineț

Întru realizarea acţiunilor de conformare benevolă a contribuabililor, de sporire a eficienţei administrării fiscale, angajații IFS pe raionul Edineţ au efectuat, în perioada 28.07.2014 – 01.08.2014, vizite fiscale la 5 agenţi economici care activează în segmentul comerţului şi alimentaţiei publice. De asemenea, în scopul popularizării legislaţiei fiscale au fost efectuate vizite fiscale la 2 contribuabili nou-înregistraţi, care au fost atenționați asupra necesității onorarării benevole a obligaţiilor fiscale privind calcularea corectă şi achitarea deplină la BPN a impozitelor, taxelor şi plăţilor aferente. Cu același scop, a mai fost efectuată o vizită fiscală în baza cererii de înregistrare a contribuabilului în calitate de subiect al impunerii cu TVA; În această perioadă au fost expediate scrisori de conformare pe adresa a 44 de agenţi economici, au fost expediate 7 avizuri–înştiinţări deţinătorilor de patentă cu termen de valabilitate expirat, privind conformarea la cadrul legal a activităţii de comerţ în pieţe. De către Direcţia Control Fiscal au fost efectuate 17 controale fiscale prin verificare operativă, fiind depistate următoarele încălcări:
  • 14 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente, contrar prevederilor art.8 al.2 lit.c) din Codul Fiscal şi prevederile Regulamentului „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar” aprobat prin HGRM nr.474 din 28.04.1998;
  • un caz de împiedicare a controlului prin neprezentarea documentelor de provenienţă la mărfurile supuse comercializării, contrar prevederilor art.8(2) lit.f) din Codul Fiscal;
  • 2 cazuri de comercializare a ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul, contrar prevederilor HGRM nr.1516 din 29.12.2007 „Privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vânzare cu amanuntul la ţigările cu filtru” şi prevederile art.123 1 alin (5) din Codul Fiscal şi un caz de eliberare a bonurilor de casă care nu conţin toate elementele obligatorii, contrar prevederilor Regulamentului „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar” aprobat prin HGRM nr.474 din 28.04.1998.
În rezultatul verificării legalităţii activităţii de întreprinzător s-au depistat două cazuri de activitate ilicită în domeniul prestării serviciilor (frizerii) în or.Edineţ, fiind încălcate prevederile Legii 845-XII din 03.01.1995 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”. Pe aceste cazuri vor fi aplicate amenzi fiscale în sumă de 82,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 16,4 mii lei. Via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.