04
08 2014
1081

IFS pe raionul Ungheni popularizeaza serviciul ”e-Factura”

Marți, 29 iulie 2014, în sala de ședințe a IFS Ungheni a fost desfășurat un seminar cu agenții economici din teritoriu cu genericul ”Particularităţile aplicării taxelor locale în a.2014 în contextul modificărilor şi complectărilor operate în Codul fiscal; Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului”. La şedinţă au fost prezenţi și reprezentanţi ai mass-media, televiziunea ”Canal Regional” Ungheni. Aderent temei seminarului, contribuabililor li s-au reamintit oportunitățile oferite de produsul informațional ”e-Factura”, ca soluție pentru eliberarea și evidența facturilor fiscale, despre faptul că acest serviciu electronic are drept obiectiv primordial informatizarea procesului de circulaţie a documentelor între furnizorii şi beneficiarii facturilor şi facturilor fiscale. Contribuabilii au fost informați despre avanatajele utilizării serviciului „е-Factura". Respectiv, ei au fost informați și despre faptul că factura electronică are aceeași valoare juridică și este la fel de sigură ca și cea pe suport de hârtie. În plus, sistemul oferă siguranța corectitudinii datelor și reduce riscul falsificării facturilor fiscale. ”e-Factura” sporeşte operativitatea circulaţiei acestor documente de la furnizor la cumpărător, duce la creșterea productivității muncii, exclude riscurile de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, diminueaza nivelul corupţiei şi contrafacerii facturilor eliberate. În cadrul discuţiilor purtate la acest seminar, contribuabilii au solicitat ornanizarea unui seminar consultativ de către ÎS ”Fiscservinform”, cu informații mai ample referitor la inregistrarea și utilizarea acestui produs informațional. Un alt subiect discutat în cadrul seminarului a vizat fenomenul corupţiei, care afectează şi împiedică realizarea drepturilor omului și constituie una din cauzele pentru care autorităţile şi partea cea mai activă a societăţii depun eforturi pentru a combate fenomenul, de a-l reduce la un nivel cât mai mic posibil, fără impact general. S-a menționat faptul că oamenii au percepţii greşite despre fenomenul corupţiei, nu cunosc şi nu înţeleg ce este şi se tem să denunţe cazurile de corupţie. De aceea, pentru a ieşi din acest cerc vicios, e necesar ca societatea civilă să înţeleagă noțiunea fenomenului de corupţie şi, împreună cu mass-media, să-şi asume rolul unei punţi de încredere între cetăţeni şi autorităţile publice. Totodată, pe parcursul săptămânii au fost desfășurate ședințe de conformare cu agenții economici din domeniul prestării serviciilor auto și serviciilor stomatologice, cu înmânarea scrisorilor-tip de conformare voluntară. Contribuabilii participanţi la aceste şedinţele au fost deschiși și au salutat organizarea acestor acţiuni ale Serviciului Fiscal, acceptând relațiile reciproce de parteneriat bazate pe sinceritate și comunicare. În perioada de referință, de către colaboratorii Direcţiei control fiscal a IFS pe raionul Ungheni s-au efectuat 10 controale fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici din teritoriu. În cadrul acestor verificări au fost depistate încălcări ale legislaţiei fiscale, soldate cu:
  • întocmirea a 2 procese-verbale administrative pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, încalcare pevazută de art. 263 alin. (4) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 2500 lei;
  • întocmirea a 4 procese-verbale administrative pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, încalcare prevăzută de art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 2800 lei;
  • întocmirea a 4 procese-verbale administrative pentru exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, neînregistrate la organul fiscal, încalcare pevazută de art. 2931 alin. (1) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 4000 lei;
  • întocmirea actelor de control fiscal cu constatarea încălcării art.8 alin.(2) lit c) Cod fiscal la 2 contribuabili, ca urmare a examinării cărora vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 10000 lei.
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că conformarea reprezintă procesul de potrivire, adaptare şi supunere unor reglementări, iar scopul final al conformării benevole a contribuabililor poate şi urmează a fi resimţit prin creşterea nivelului de viaţă a cetăţenilor Republicii Moldova. Via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.