30
07 2014
1374

IFS pe raionul Ungheni: Seminar pentru agenţii economici nou-înregistraţi în scopul de prevenire a fraudelor fiscale

Pe 21 Iulie 2014, Sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni a găzduit o şedinţa cu agenţii economici nou-inregistraţi, organizată de către Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni. La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii Direcţiei Economie şi Reforme a Consiliului Raional Ungheni şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Ungheni. Agenţilor economici nou-înregistraţi li s-a adus la cunoştinţă:
 • prevederile actelelor normative;
 • termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscal;
 • termenele de achitare a impozitelor şi taxelor;
 • tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscal;
 • tipurile de controale fiscal;
 • declararea subdiviziunilor;
 • aplicarea MCC, termenele de modificare a orei la MCC;
 • luarea la evidenţă a conturilor bancare;
 • înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA;
 • modalitatea de prezentare a darilor de seamă corectate;
 • formarea preţurilor la mărfurile social-importante.
Şedinţa, în forma unui dialog cu agenţii economici, s-a axat pe conformarea benevolă a contribuabililor şi dezvoltarea civismului fiscal. Respectiv, în cadrul discuţiilor purtate la acest seminar, contribuabilii au fost informaţi despre drepturile de care beneficiază în raporturile lor cu Serviciul Fiscal de Stat şi, în acelaşi timp, s-a pus accent pe respectarea obligaţiunilor pe care le au. Un alt subiect discutat în cadrul seminarului a vizat cooperarea societăţii civile cu instituţiile de stat în prevenirea corupţiei, atentionându-se că fenomenul corupţiei este un flagel al societăţii noastre. Agenţii economici au fost informaţi despre activitatea Centrului Naţional Anticorupţie, specializat în domeniul de prevenire şi combatere a corupţiei. Contribuabililor li s-au oferit informaţii privind telefoanele de încredere ale Serviciului Fiscal, cât şi ale autorităţii publice centrale nemijlocit specializate în domeniul de prevenire şi combatere a corupţiei, pentru a semnaliza organele respective despre activitatile care au caracter de evaziune fiscală. Totodată, tinerii antreprenori au fost familiarizați cu noţiunile de activitate ilicita, de pseudoactivitate de întreprinzator, evaziune fiscala, frauda fiscala, activitate fictiva, mecanismele de functionare a escrocheriilor fiscale în care sunt implicate persoane care sunt duse în eroare, de regula tineri care nu cunosc prevederile legislatiei, despre responsabilitatea care şi-o asumă aceştia înregistrând pe numele său o întreprindere, precum şi despre pericolul la care sunt supuşi în cazul acceptării de a participa la înfiinţarea unei întreprinderi care va desfăşura o activitate frauduloasă, accentuându-se principalele fraude comise de astfel de întreprinderi, precum spălarea banilor şi multe alte activităţi prin care întreprinderea prejudiciază bugetul de stat. În aceeași perioadă, de către colaboratorii Direcţiei control fiscal a IFS pe raionul Ungheni s-au efectuat 14 controale fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici din teritoriu. În cadrul acestor verificări au fost depistate incălcări ale legislaţiei fiscale, soldate cu:
 • întocmirea unui proces-verbal administrativ pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, încalcare pevazută de art. 263 alin. (4) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 1000 lei;
 • întocmirea a 4 procese-verbale administrative pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, încălcare pevazută de art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 2800 lei;
 • intocmirea a 5 procese-verbale administrative pentru exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, neînregistrate la organul abilitat, încalcare pevazută de art. 2931 alin. (1) din Codul Contravenţional al RM, pentru care s-au aplicat sancţiuni în mărime de 5000 lei;
 • întocmirea actelor de control fiscal cu constatarea încălcării art.8 alin.(2) lit f) Cod fiscal la un contribuabili, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 10000 lei;
 • întocmirea actelor de control fiscal cu constatarea încălcării art.8 alin.(2) lit c) Cod fiscal la doi contribuabili, ca urmare a examinării cărora vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 10000 lei.

Via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.