01
11 2019
2825

SFS dezminte informațiile cu privire la impozitarea remitențelor

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că remitențele de peste hotare nu sunt supuse impozitării. Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova sunt obligate să achite impozit pe venit din veniturile obținute peste hotarele RM doar în următoarele cazuri:

a) dacă veniturile sunt obținute din afara Republicii Moldova, activitatea fiind desfășurată în Republica Moldova;

b) venitul se califică a fi din investiții sau financiar (de exemplu, dividende, dobânzi, royalty).

Astfel, veniturile obținute de cetățenii RM din munca de peste hotare nu cad sub incidența prevederilor menționate și nu sunt supuse impozitării în Republica Moldova.

Totodată, în anul curent Serviciul Fiscal de Stat, în urma examinării informațiilor recepționate de la instituțiile financiare, a depistat circa 380 persoane fizice care activează în RM, dar obțin venituri importante și din prestarea serviciilor unor companii IT nerezidente. Din lista persoanelor identificate, 47 contribuabili și-au onorat de sine stătător obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit (suma veniturilor declarate constituind 20,81 mil. lei).

Ca urmare, Serviciul Fiscal de Stat recent a inițiat acțiuni de conformare voluntară față de persoanele identificate ce nu au depus declarațiile corespunzătoare. Contribuabilii respectivi sunt invitați la Direcțiile de deservire fiscală teritoriale pentru explicarea prevederilor actelor legislative, cu acordarea unui termen rezonabil pentru prezentarea voluntară a declarației pe venit.

La moment, 12 persoane fizice deja s-au conformat voluntar și au prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2017-2018, declarând venit impozabil obținut în valoare totală de 17,5 mil. lei și impozit pe venit în sumă totală de 3 mil. lei. SFS va continua activitățile de conformare fiscală voluntară a contribuabililor persoane fizice.via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.