21
06 2018
1161

(video) Posturi fiscale instalate în zonele de agrement

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement. Săptămâna curentă autoritatea fiscală a instalat peste 20 de posturi fiscale în zonele de agrement. Astfel, în temeiul informației disponibile, SFS a identificat riscurile de neconformare prezente în activitatea agenților economici prestatori ai serviciilor de agrement, cum ar fi zone de recreere, centrele de distracții, aqua-park-uri și altele. Inspectorii fiscali au analizat indicatorii declarați de către 175 de agenți economici din domeniul respectiv. Drept rezultat, au fost identificate următoarele riscuri asociate agenților economici prestatori de servicii de agrement: - nedeclararea tuturor veniturilor obținute - 14 agenți economici; - declararea pierderilor sau a unei ponderi scăzute a nivelului profitabilității - 40 agenți economici; - nerespectarea regulilor de efectuare a decontărilor bănești în numerar (neutilizarea mașinii de casă și control); - riscul achitării salariului în plic (conform analizelor efectuate, se constată calcularea salariilor medii a angajaților considerabil mai mici comparativ cu salariul mediu pe economia națională (la 109 contribuabili salariul mediu lunar este de până la 2360 de lei, la 84 contribuabili – salariul mediu lunar este de până la 2608 lei - cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pentru anul 2017, iar 42 contribuabili nu au prezentat/ au prezentat indicatori cu zero în „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”; - prezența fenomenului „muncii la negru”. Conform informațiilor disponibile, și anume a dărilor de seamă prezentate la organul fiscal, la 66 agenți economici figurează 1–5 angajați, iar 20 contribuabili nu declară angajați, deși au înregistrat venit; - 10 contribuabili-persoane fizice prestează servicii de agrement fără a fi înregistrați sub o anume formă organizatorico-juridică; - din 18 contribuabili monitorizați prin prisma postului fiscal (2017), 11 contribuabili au înregistrat creștere semnificativă a volumului vânzărilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, iar 3 contribuabili au stopat activitatea. Astfel, pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, în vederea diminuării riscurilor de încălcare a prevederilor legislației, activitatea agenților economici, prestatori ai serviciilor de agrement, va fi monitorizată prin prisma controalelor fiscale inopinate și instituirea posturilor fiscale. În acest context, SFS vine cu o recomandare pentru agenții economici care prestează servicii în locurile de agrement să se conformeze și să-și presteze serviciile legal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.