29
10 2018
1189

(video, ro/ru) ”Refuză salariul în plic - cere să îți fie respectate drepturile”

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii ”la negru”. Astfel, din data de 29 octombrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a relansat campania ”Refuză salariul în plic - cere să îți fie respectate drepturile”. Campania are drept scop conformarea benevolă a contribuabililor care muncesc la negru, dar şi a celor care angajează la negru. În cadrul campaniei, angajaţii SFS vor efectua vizite fiscale de informare la diverse întreprinderi din ţară. Totodată, pentru continuarea acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru”, pe parcursul perioadei de desfăşurare a campaniei de către angajații SFS, de comun cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii, vor fi realizate un șir de acţiuni de informare, sensibilizare şi consultare a salariaților/ angajatorilor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în raporturile de muncă, precum şi de promovare a reformei fiscale. O atenţie deosebită se va acorda explicării riscurilor și dezavantajelor fenomenului utilizării muncii la negru și/ sau achitării salariilor în plic, efectele negative asupra societăţii per ansamblu şi a fiecărui cetăţean, precum și a reducerii posibilităţilor de dezvoltare a angajaţilor. Începând cu 1 octombrie 2018 și până la 25 decembrie 2018, SFS va efectua controale fiscale la 100 de agenţi economici cu risc sporit de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate selectaţi din toate domeniile de activitate economică ale Republicii Moldova (agricultură, comerţ, producerea şi comercializarea produselor de panificare şi patiserie, construcţie, producerea betonului, hârtiei, prestarea serviciilor curăţenie). Rezultatele acţiunilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat pentru 9 luni ale anului 2018 s-au soldat cu calcularea suplimentară a obligaţiilor aferente plăţilor salariale în sumă totală de 38 802 132 lei, fiind adoptate 146 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv: • impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 5 263 839 lei; • contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 6 816 499 lei; • prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 3 329 491 lei; • penalităţi şi amenzi aplicate în sumă de 23 392 303 lei. Notă: Utilizarea muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic este un fenomen care generează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemijlocit asupra angajaților și angajatorilor. Acceptând salariul în plic, beneficiarul riscă să fie lipsit de o pensie decentă, de un pachet social motivant, de o asigurare medicală de calitate, de protecție socială a familiei sale, de concedii de odihnă plătite, de îndemnizații decente. Totodată, salariul primit în plic reduce posibilitatea muncitorului de a avansa în carieră, de a beneficia de credite și de o stabilitate la locul de muncă. SFS recomandă angajatorilor să se conformeze voluntar prevederilor legislației în vigoare, iar angajaților să-și exercite drepturile! „Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile!” " Totodată, oferim posibilitatea să luați cunoștință cu Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru 9 luni ale anului 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.