20
05 2013
1388

Întreprinderea a procurat mărfuri din China, acestea fiind transportate pe cale maritimă şi descărcate în portul Constanţa din România. Mărfurile în cauză se vor livra pe teritoriul României fără a fi introduse în Republica Moldova. Ce cotă a T.V.A. urmează a fi aplicată pentru livrarea în cauză şi în care boxă a Declaraţiei privind T.V.A. se va reflecta aceasta?

În vederea calificării regimului de impunere cu T.V.A. a livrărilor de mărfuri şi reflectării acestora în Declaraţia privind T.V.A., urmează a ne conduce de prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiectul impunerii cu T.V.A. îl constituie: a. livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; b. importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; c. importul serviciilor în Republica Moldova. Este de menţionat că livrarea impozabilă, potrivit art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, reprezintă livrarea de mărfuri, servicii ce reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Totodadă, prin import de mărfuri, în temeiul punctului 8) al articolului menţionat, se subînţelege introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală. În acest sens, operaţiunile de procurare – livrare a mărfurilor în afara teritoriului republicii, fără trecerea acestora peste frontiera de stat, nu pot fi calificate drept reprezentînd rezultatul activităţii desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova şi, prin urmare, nu constituie livrări impozabile în sensul titlului III al Codului fiscal. Dacă e să ne referim la completarea Declaraţiei privind T.V.A., menţionăm că în virtutea Ordinului IFPS nr. 128 din 29.06.2006 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A.”, livrările care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. nu urmează a fi eflectate în Declaraţia privind T.V.A., în aceasta indicîndu-se doar livrările impozitate la cota standard, la cota zero a T.V.A., la cota redusă şi scutite de T.V.A.. Prin urmare, necesitatea indicării livrărilor, care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. în Declaraţia privind T.V.A., nu survine.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.