avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

20
08 2018
1344

Totuși vom avea o mini-vacanță săptămâna viitoare!

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre cu privire la zilele de odihnă din luna august, propus săptămâna trecută spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, vom sta acasă în zilele de 28,29 și 30 august, însă le vom recupera în zilele de sâmbătă: 8, 29 septembrie și, respectiv și 27 octombrie curent.

Propunerea este făcută în contextul în care zilele de 27 august (luni) și 31 august (vineri), conform Codului Muncii, sunt zile de sărbătoare nelucrătoare.

Scopul proiectului constă în organizarea optimă a timpului de muncă şi de odihnă din luna august 2018.
20
08 2018
544

Reforma fiscală: analiză și comentarii

Ești contabil, finansist, director comercial? Atunci, cu siguranță ai nevoie să știi ce prevăd noile modificări ale legislației ce fac parte din pachetul „Reforma fiscală”.

În Monitorul Oficial de vineri, 17 august 2018, au fost publicate:

• Legea cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 178, 26 iulie 2018),
• Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 179, 26 iulie 2018),
• Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 180, 26 iulie 2018).
Detalii
20
08 2018
114

В Молдове снижен максимальный срок концессии работ и услуг

В «MO» 17 августа опубликован указ президента о промульгации Закона о концессиях работ и концессиях услуг, принятого парламентом в начале июля 2018 г. Документ частично перелагает Европейскую директиву о присуждении концессионных договоров и заменит действующий Закон о концессиях. Новый закон регулирует порядок присуждения концессии работ и услуг, применимый правовой режим, а также специфические аспекты, связанные с присуждением концессий и их реализацией. Он вступит в силу 17 февраля 2019 г.
Detalii
20
08 2018
120

Până la 5 noiembrie 2018 se va desfășura primul audit energetic

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea cu privire la eficiența energetică și decretul pentru promulgarea ei.

Scopul actului normativ constă în crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței energetice prin realizarea planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice, prin dezvoltarea pieței serviciilor energetice, precum și prin implementarea altor măsuri de eficiență energetic.
Detalii
20
08 2018
936

Codul administrativ al RM, în vigoare din 1 aprilie 2019

În Monitorul Oficial din 17 august 2018 a fost publicat decretul de promulgare a Codului administrativ al Republicii Moldova. Prevederile Codului determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ.

Codul cuprinde 258 de articole în care sunt sistematizate toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice.
Detalii
20
08 2018
230

Детей ясельного возраста можно будет пристроить в дневной центр

В Молдове создаются условия для организации центров по размещению детей ясельного возраста. Правительство утвердило Типовое положение об организации и функционировании Социальной службы «Дневной центр по уходу за детьми в возрасте от 4 месяцев до 3 лет». Документ был опубликован в «MO» и вступил в силу 17 августа.
Соцслужбы будут создаваться решениями местных органов публичного управления. Поставщиками таких услуг может быть как государственное юрлицо, так и частное, при наличии аккредитации Нацсовета по аккредитации поставщиков соцуслуг в соответствии с законом.
Detalii
20
08 2018
876

TFD 19 va substitui TFD 13

Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) și Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 274 din 07.03.2013 sunt abrogate, fiind substituite de Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).
Detalii
20
08 2018
460

Об основе для исчисления пособия по временной нетрудоспособности в случае страхового стажа в 12 месяцев

Физическое лицо, заключившее с нашим предприятием ИТД в начале мая 2018 г., в конце этого месяца принесло листок о медицинском отпуске на 7 дней. Данное лицо последний год до трудоустройства в нашу фирму работало без заключения ИТД. Его общий страховой стаж составляет 1,5 года, причем, предпоследний год до наступления страхового риска данное лицо было официально трудоустроено и имело застрахованный доход. Вправе ли будет предприятие оплатить данному работнику листок о медотпуске, если в течении последнего года до наступления страхового риска он работал без заключения ИТД, соответственно, без отчисления взносов ОГСС, но из последних 24 месяцев до страхового риска у него есть страховой стаж в размере 12 месяцев? Какой в этом случае будет основа для исчисления пособия по временной нетрудоспособности?

Detalii
20
08 2018
175

Plată fixă pentru eliberarea certificatului de moștenitor

La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea metodologiei calculării plății pentru servicii notariale, precum și Decretul de promulgare al legii.

Detalii