avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

07
04 2020
261

Закон о мерах поддержки граждан и предприятий в период чрезвычайного положения вступил в силу

Напоминаем, законопроект был принят правительством в ходе заседания от 1 апреля 2020 г. В соответствии с документом, исполнительный орган принял его под свою ответственность перед парламентом. Парламенту проект должен был быть представлен 3 апреля, однако законодательный орган не смог обеспечить кворум.

Сегодня, 7 апреля, Закон №56 опубликован в «Monitorul Oficial» и вступил в силу. Он предусматривает ряд мер первостепенного значения, направленных на поддержку бизнеса и населения в условиях разразившейся пандемии.
Detalii
07
04 2020
52

Ziua Mondială a Sănătății

Dragii noștri lucrători medicali,

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” de-a lungul anilor a scris despre asigurarea obligatorie de asistență medicală, facilitățile acordate angajaților, sumele acumulate la FAOAM, însă doar acum, împreună cu toată națiunea, am conștientizat că în spatele acestor cifre și activități stați voi, cei ce astăzi depuneți un efort enorm pentru a salva viețile celor dragi fiecăruia.
Detalii
07
04 2020
105

Starea de urgență: adunările generale ale acționarilor sunt amânate

Controalele fiscale prealabile și/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a persoanelor fizice, inclusiv și pentru cele inițiate până la instituirea stării de urgență, sunt suspendate pe durata acesteia. Prevederea este inclusă în Dispoziția nr.14 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 6 aprilie 2020.

Comisia a aprobat un șir de măsuri ce vizează piața de capital. Astfel, adunările generale anuale ale acționarilor în anul curent vor fi convocate de la 29 mai și se vor desfășura în cel mult 2 luni după această data.
Detalii
07
04 2020
398

О порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного умершим застрахованным лицом

Застрахованное лицо болело онкологическим заболеванием в течении 4 месяцев и ушло из жизни, так и не получив причитающееся ему пособие по временной нетрудоспособности. Должно ли быть выплачено это пособие? Кому и на каком основании оно может быть выплачено? Каков срок, за который может быть истребовано пособие?
Detalii
07
04 2020
84

De la tejghea în mediul online

În doar câteva zile de la deschidere, în grupul „Iarmarocul IMM-urilor” s-au înscris peste 2000 de antreprenori din toată țara. Aici producătorii autohtoni își pot vinde produsele și serviciile. Platforma a fost deschisă la inițiativa Ministerul Economiei și Infrastructurii de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

„Iarmarocului IMM-urilor” este un grup creat pe Facebook pentru a susține mediul de afaceri în vânzarea produselor și serviciilor în actualele condiții restrictive pentru circulație și activitate antreprenorială.
Detalii
07
04 2020
54

BNM: măsuri pentru gestiunea robustă a riscurilor

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat unanim, în ședință extraordinară, o hotărâre prin care recomandă băncilor licențiate să se abțină de la distribuirea dividendelor către acționari și alte forme de distribuire a capitalului, cel puțin până la 30 septembrie 2020. Decizia vine în contextul atenuării efectelor cauzate de pandemia COVID-19 pentru a menține băncile suficient de bine capitalizate și stabile.

În aceeași ședință, au fost aprobate măsuri de relaxare a cerințelor amortizoarelor de capital. Astfel, BNM permite băncilor să utilizeze temporar (până la o dată ce va fi comunicată ulterior) amortizorul de conservare a capitalului constituit anterior.
Detalii
07
04 2020
237

Mecanismul de subvenționare a mediului de afaceri

În vederea susținerii activității de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative asupra economiei generate de situația epidemiologică(COVID-19), se instituie mecanismul de subvenționare după cum urmează:

(1) Subiecții subvenției
Subiecții subvenției sunt întreprinderile și organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.
Detalii
07
04 2020
49

Dezvoltarea regională a RM: concentrarea resurselor, cheltuielilor și efortului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului a publicat Noua paradigmă a dezvoltării regionale în Republica Moldova. Aceasta a fost elaborată cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), cu suportul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și al Guvernul Suediei.

Documentul ne orientează către principiul concentrării, care urmărește în mod constant trei aspecte:
Concentrarea resurselor: cea mai mare parte a resurselor sunt orientate către zonele cu cel mai mare potențial (legătura cu formula de alocare);
Detalii
07
04 2020
43

Новый порядок распределения прибыли Нацбанка

Поправки в законодательство, которые устанавливают новый порядок распределения прибыли Нацбанка, опубликованы в «Monitorul Oficial» и вступили в силу 2 апреля. Так, распределение прибыли Национального банка Молдовы за 2019-й финансовый год, в том числе уже распределенная (за I полугодие 2019 г. прибыль НБМ составила 281,15 млн леев, итоговые данные за прошлый год еще не представлены) будет осуществлена по новым правилам.

В соответствии с внесенными в Закон о Нацбанке поправками, по окончании финансового года прибыль, подлежащая распределению, отчисляется для увеличения уставного капитала в следующем порядке:
Detalii
07
04 2020
707

Dispoziția nr. 14 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat în ședința de ieri, 6 aprilie curent Dispoziția nr. 14. Aceasta prevede că zilele de 07 aprilie — 17 aprilie 2020 vor fi zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu
excepția:
Detalii