avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

12
08 2022
299

CSE a aprobat o nouă dispoziție

Ministerul Mediului va elabora un plan de acțiuni pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru perioada rece a anului 2022-2023. Ordinul va avea caracter obligatoriu pentru autoritățile publice centrale și locale vizate.  Acțiunea este prevăzută în  Dispoziția nr. 33 din 11.08.2022, aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 


Detalii

12
08 2022
1653

Noile tarife la gazele naturale, în vigoare

În Monitorul Oficial din 12 august a fost publicată Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 635 din 4 august 2022 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public. Hotărârea a intrat în vigoare astăzi, 12 august. 


Detalii

12
08 2022
133

В Молдове создается публичный депозитарий финансовой отчетности

Правительство утвердило концепцию информационной системы «Публичный депозитарий финансовой отчетности» (ПДФО) и назначило Национальное бюро статистики (НБС) ответственным учреждением за внедрение и развитие системы.
 
Создание данного депозитария предусмотрено Законом №287/2017 о бухучете и финансовой отчетности. В нем оговорено, что НБС управляет ПДФО,  гарантируя сохранность и безопасность данных депозитария как составной части государственных информационных ресурсов;
Detalii
12
08 2022
69

FinTech – consultanță pentru transformarea digitală a pieței financiare

În Republica Moldova ar putea fi instituită o structură nouă, ce va întreprinde acțiuni în scopul impulsionării dezvoltării sectorului de tehnologii financiare.
 
Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic), elaborat de Ministerul Economiei, cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și USAID Moldova, ce poate fi consultat până la 24 august curent. 

Detalii
12
08 2022
70

Comerțul electronic. Locul de preschimbare a mărfii

Unitățile comerciale care desfășoară activitatea de comerț prin intermediul mijloacelor electronice, mijloacelor de comunicare la distanță, contractelor la distanță (comerț electronic) precum și orice alte forme neinterzise de lege care presupun activitatea unităților comerciale fără suprafață comercială, pot fi obligate să instituie locuri de preschimbare a mărfurilor, pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor.
 
Ministerul Economiei, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și USAID Moldova, a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimulare a comerțului electronic), ce conține modificări inclusiv la Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.


Detalii

12
08 2022
28

Гарантия кредитного портфеля – новый механизм поддержки МСП

Организация по развитию предпринимательства (ODA) через управляемый ею Фонд гарантирования кредитов для малых и средних предприятий (ФГК) сможет реализовать новый механизм гарантирования кредитов, используя гарантии портфеля кредитов/портфельные гарантии. Это введенное Законом №79/2022 финансовое обязательство, по которому гарант (учреждение, управляющее фондами гарантирования кредитов - ODA), берет на себя кредитный риск, связанный с портфелем приемлемых кредитов, предоставленных в соответствии с договором о сотрудничестве с кредитором - банком или небанковской кредитной организацией (НКО).

Detalii
12
08 2022
41

Programul-pilot CUPS va fi extins

Experiența reușită a implementării Programului-pilot „Centre Unificate de Prestare a Serviciilor Publice” (CUPS) la nivelul administrației publice locale și succesul înregistrat în cele 17 localități rurale din țară, de la demararea programului (februarie 2022), a trezit interesul mai multor primării de a-și moderniza serviciile publice oferite la nivel local cetățenilor
 


Detalii

12
08 2022
84

Subvențiile primite sub orice formă. Modul de contabilizare

Subvențiile pot avea diferite denumiri - alocații, plăți, asistență financiară, asistență tehnică, plăți directe per cap animal, recompense, și pot fi primite sub formă de mijloace bănești, active imobilizate, active circulante, diminuare a datoriilor faţă de stat şi/sau alţi creditori etc.   
 
În articolul „Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă” publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Lidia Foalea,
Detalii