avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

27
11 2020
844

Starea de urgență revine pe întreg teritoriu al țării

Pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, pe întreg teritoriul Republicii  Moldova se declară starea de urgenţă în sănătate publică.

 

Totodată, se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă.
Detalii

27
11 2020
44

Recreditarea agenților economici: sunt disponibile 10 mil. euro

Ministerul Finanțelor informează privind disponibilitatea imediată a resurselor primei tranșe în suma de 10 milioane Euro  din împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) acordat Guvernului Republicii Moldova pentru Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii în cadrul Proiectului de 70.0 mln. Euro „Răspuns de urgență la COVID-19”, care pot fi recreditate agenților economici prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP) în baza contractelor de recreditare.

 

Partea de finanțare a sub-proiectelor din fondurile  împrumutului CEB nu va depăși 90% din suma totală a sub-proiectului, iar pentru un beneficiar pot fi finanțate câteva sub-proiecte eligibile, suma cumulativă a cărora nu va depăși în total echivalentul a 2 mil. uro. Suma unui sub-proiect separat nu va depăși echivalentul a 600 mii euro.  

Detalii
27
11 2020
67

Ministerul Finanțelor prezintă CALM proiectul politicii fiscale pentru anul 2021

Reiterând deschiderea pentru discuții pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe marginea subiectelor ce vizează măsurile de ordin fiscal, fiind puse în discuție propunerile ce se conțin în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale.
 
Acestea țin de:

Detalii
27
11 2020
160

Положения oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения вступили в силу

В пятницу, 27 ноября, в «Официальном мониторе» было опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства № 827 oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения, которым были утверждены два положения:
 –  об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 1)
 – о переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 2). Одновременно, утратило силу ПП № 1303/2004 об утверждении Положения об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения.

Detalii
27
11 2020
144

Реорганизация Таможенной службы Молдовы

С 1 июля 2021 г. таможни «Север», «Центр» и «Юг», таможенные посты: 22 на севере, 39 в центре и 21 на юге, а также центральный аппарат Таможенной службы (ТС) будут осуществлять свою деятельность в качестве одного юридического лица. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс и Закон о таможенной службе, Минфин выдвинул в рамках налоговой политики на следующий год.

В настоящее время ТС состоит из центрального аппарата, трех таможен, которые являются территориальными подразделениями со статусом юридического лица, подведомственными центральному аппарату, и таможенных постов (территориальные подразделения без статуса юридического лица), подведомственных таможням. 


Detalii
27
11 2020
331

О порядке начисления застрахованным лицам страхового стажа при начислении пособий

Предприятие, в соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, попало в список экономических субъектов, чья деятельность была приостановлена в связи с карантином, вызванным пандемией COVID-19. На дату объявления ограничений, предприятие некоторое время находилось в техническом простое, а после объявления карантина, был объявлен простой по обстоятельствам, не зависящим от работодателя и работников, то есть, в связи с карантином. При этом, некоторые работники находились на самоизоляции. Включается ли в страховой стаж всех работников период данного карантина?

 


Detalii
27
11 2020
42

Statistica locuințelor date în exploatare

În ianuarie-septembrie 2020 au fost date în exploatare 5008 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 1585 locuinţe (sau cu 24,0%) mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în perioada de referință a constituit 397,0 mii m² sau cu 20,6% mai puțin față de perioada similară a anului 2019.
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în primele nouă luni ale anului curent pe medii de rezidenţă, în mediul urban au fost date în exploatare 4317 locuințe, în scădere cu 1624 locuinţe (sau cu 27,3%) faţă de ianuarie-septembrie 2019.

Detalii
27
11 2020
86

Diminuarea constrângerilor de finanțare externă

Ministerul Finanțelor a comunicat că țara noastră a recepționat prima tranșă în valoare de 51,62 mil. euro din Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară (Omnibus), semnat de către părți la 21 iulie 2020.
 
Obiectivul acestui împrumut este de a diminua constrângerile de finanțare externă ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală.

Detalii
27
11 2020
70

Centrul de Apel din cadrul I.P. „CTIF”- suport pentru cetățeni în perioada alegerilor prezidențiale

Centrul de Apel din cadrul Instituției Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a oferit suport pentru Comisia Electorală Centrală (CEC) în perioada alegerilor prezidențiale din anul curent. Astfel, acest proiect a fost o nouă provocare pentru instituție, similar campaniilor electorale din anii precedenți, dintre cele mai recente fiind Referendumul și Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
 
În perioada care a marcat acest scrutin cea mai mare problemă cu care s-au confruntat CTIF și cu care se ciocnește toată lumea a fost respectarea normelor de prevenire a răspândirii COVID-19: protejarea individuală (purtarea măștilor), respectarea distanței sociale și dezinfectarea în permanență a spațiului de lucru.
Detalii
27
11 2020
71

Sectoarele IT & BPO: oportunitățile investiționale, prezentate japonezilor

Premierul Ion Chicu a prezentat comunității de afaceri din Japonia avantajele dezvoltării afacerilor IT în Republica Moldova. Webinarul de afaceri Japonia-Moldova a fost inițiat de Organizația Japoneză pentru Comerț Exterior (JETRO) și ODIMM. La eveniment au participat E.S. dl Katayama Yoshihiro, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, dl Hoshino Yoshitaka, vicedirectorul executiv al JETRO Tokyo, precum și reprezentanții instituțiilor de profil ale statului, comunică serviciul de presă al Guvernului.

Prim-ministrul a apreciat relațiile bilaterale de prietenie și cooperare moldo-niponă, dezvoltate constant în diverse domenii: „Dezvoltarea economică durabilă, sprijinirea creșterii industriale, în special, în agricultură, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii,
Detalii