avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

29
07 2021
255

Opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, la alegere, care pot fi solicitate de persoanele asigurate care se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
 
Prima opțiune. Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabilește de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului persoanei asigurate (740 lei).


Detalii

29
07 2021
126

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor va prevedea reflectarea returului mărfii

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.17/2017 al Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal (Registru) şi a modului de completare a acestuia (OMF nr.17/2017).  Proiectul prevede o redacție nouă a Registrului (Anexa nr. 1 la OMF nr.17/2017) care, pe lângă datele obligatorii de a fi incluse în acesta, va conține și informația cu privire la documentul de însoțire a mărfii (seria și numărul facturii fiscale, avizului de însoțire a mărfii etc.).
 


Detalii

29
07 2021
144

Сбор на санитарную очистку в Кишиневе. Порядок администрирования

Управление по сбору местных налогов и сборов мун. Кишинев проводит общественные консультации по проекту Положения о порядке администрирования местного сбора на санитарную очистку в муниципалитете.
 
Напомним, данный сбор был утвержден решением муниципального совета Кишинева в декабре прошлого года и впервые будет применяться в текущем году: срок уплаты этого сбора – до 30 ноября 2021 г. Субъектами сбора будут физлица-владельцы недвижимости жилого назначения (дом, квартира). Размер сбора составит 10 леев. От его уплаты освобождены
Detalii
29
07 2021
93

Numărul locuinţelor date în exploatare în mediul rural, în creștere

În anul 2020, în Republica Moldova au fost date în exploatare 7549 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2406 locuinţe mai puțin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul trecut a constituit 602,5 mii m², în diminuare cu 21% comparativ cu anul precedent.
 
Conform datelor precizate publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în perioada de raportare în mediul urban au fost date în exploatare 6429 locuințe, în scădere cu 2497 locuinţe sau 28,0% faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a acestora a constituit 473,2 mii m2, fiind cu 26% mai mică faţă de anul precedent.


Detalii

29
07 2021
60

EIS INFOINVENT: forumul proprietății intelectuale

Până la 15 octombrie 2021 cercetătorii din țara noastră pot depune cererile pentru participarea la Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT”, ediția a XVII-a, ce se va desfășura în perioada 17-20 noiembrie curent. Expoziția reprezintă un forum al proprietății intelectuale, creativității și inovării și are drept scop susținerea și promovarea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale.
 
În cadrul expoziției lucrările prezentate vor fi repartizate pe compartimente:


Detalii

29
07 2021
106

Гранты для покорения новых рынков сбыта

Компании, действующие в Молдове не менее двух лет, показывающие постоянный рост и ориентированные на экспорт продукции могут претендовать на гранты в сумме от 250 тыс. до 2 млн леев, если собственный вклад компании составит не менее 50% от общей стоимости (без НДС) инвестиционного проекта.  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) принимает заявки предприятий, соответствующих вышеперечисленным условиям, до 3 сентября 2021 г.
 
Эта поддержка предназначена для приобретения оборудования, техники, франшиз, лицензий, программного обеспечения (до 50% от суммы гранта),
Detalii