avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
10 2019
44

Auditul energetic poate deveni obligatoriu

Efectuarea auditului energetic de către companiile mari este una din măsurile prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, autoritățile își propun promovarea obligaţiei de efectuare, o dată la patru ani, a auditului energetic obligatoriu. În acest sens, se preconizează aprobarea cadrului normativ secundar aferent obligaţiei întreprinderilor mari de a efectua auditul respectiv (Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari).
Detalii
17
10 2019
47

Ultimul apel

Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” anunță deschiderea ultimului apel în cadrul Programului de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” destinat grupurilor de producători.

Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură invită grupurile de producători agricoli să solicite finanțare nerambursabilă (grant) prin intermediul Programului ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.
Detalii
17
10 2019
390

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi calculată lunar

Metoda de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi modificată prin trecerea de la calculul amortizării lunare la cea anuală, proporțional perioadei de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
Detalii
17
10 2019
51

О глобальной рецессии речь пока не идет

Международный валютный фонд прогнозирует в опубликованном октябрьском обзоре МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), что рост внутреннего валового продукта Молдовы в текущем году составит 3,5%, а в 2020 г. возрастет до 3,8% и сохранится на этом уровне до 2024 г. Согласно оценкам аналитиков МВФ, среднегодовая инфляция в Молдове в этом году составит 4,9%, в 2020 г. – 5,7%, а в 2024 г – 5%. В то же время, инфляция на конец этого года ожидается на уровне 7,5%, а на конец 2020 г. — 5%.

Ранее и глава Миссии Международного валютного фонда Рубен Атоян отмечал, что, по оценкам МВФ, рост ВВП Молдовы в 2019 г. составит около 3,5%, и инфляция — примерно 7,5%.
Detalii
17
10 2019
75

„Bugetul solidarității”

Astfel a numit Prim-ministrul Republicii Moldova proiectul bugetului de stat pentru anul 2020, care se află în proces de elaborare.

Maia Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Guvernul va propune majorarea de salarii și plăți sociale, ținta bugetului pentru anul viitor fiind cetățenii cu venituri mici. Suplimentar, administrația publică locală va beneficia de venituri mai mari, deoarece 100% din impozitul pe veniturile persoanelor fizice vor rămâne în bugetele locale, iar din impozitul pe venit al persoanelor juridice către APL pot fi oferite 50%, scopul fiind independența financiară a acestor autorități.
Detalii
17
10 2019
72

Achizițiile în sectorul energetic, al apei, transporturilor și serviciilor poștale

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul legii privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale care transpune parțial în legislația națională Directivele Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele date și celor ce țin de pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.
Detalii
17
10 2019
205

Об основе для начисления пособий при отсутствии дохода в период для замены месяцев, предшествующих периоду расчета

После службы в армии в течении 1 года, физическое лицо устроилось к нам на фирму и, до 1 августа, когда его неработающей жене был предоставлен медицинский отпуск по беременности и родам, им отработано всего 5 месяцев. До службы в армии он отработал 2 месяца. Застрахованный доход за каждый из этих месяцев составлял 4000 леев. Среднемесячный застрахованный доход за отработанные у нас месяцы составил примерно 6000 леев. Службу в армии данное лицо проходило по месту жительства. Как только муж демобилизовался, жена осталась без работы в связи с ликвидацией частного предприятия, на котором она работала. До наступления страхового риска ей так и не удалось устроиться на новую работу.
Detalii
17
10 2019
59

Deficitul balanței comerciale, în scădere

În primele 8 luni ale anului curent exporturile de mărfuri au constituit $1787,6 mil., în creștere cu 2,0% față de aceeași perioadă din anul 2018, potrivit informației cu privire la activitatea de comerț exterior publicată de Biroul Național de Statistică.
Detalii