avatar

Evenimente

Anunțarea evenimentelor ce tin de domeniul economic, fiscal si social

16
07 2019
26

Начисление, зачет и оплата НДС

Программа
1. Нормативные акты, регулирующие начисление, расчет, зачет и уплату НДС.
2. Характеристика НДС. Аспекты исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
4. Расчет, уплата и отражение на счетах НДС.
5. Учет НДС по операциям приобретения товаров и услуг внутри страны.
5.1. Зачет НДС.
5.2. Отражение НДС в составе расходов или затрат:
Detalii
16
07 2019
69

Cele mai solicitate cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În semestrul I al anului 2019, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a desfășurat 25 de cursuri de instruire în domeniul finanțelor publice, cele mai multe – 17 – fiind instruirile dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice. La cursuri au participat 218 contribuabili, majoritatea fiind agenți economici care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) ale Serviciului Fiscal de Stat, administrate de CTIF.

Scopul principal al acestor cursuri, cu o durată de șase ore fiecare, este instruirea contribuabililor în materie de utilizare a funcționalităților SIA Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, Comanda on-line a formularelor tipizate și e-Factura, inclusiv crearea, redactarea, semnarea și circulația electronică a facturilor fiscale în format electronic prin intermediul SIA e-Factura.
Detalii