avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

23
02 2018
23

1. (35.1.20) La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune?

În temeiul art.19 alin.(l)-(3) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare, aprobate de Ministerul Finanțelor, în timpul sau nemijlocit după efectuarea operațiunii.
Detalii
22
02 2018
101

О подтверждающих документах для вычета понесенных транспортных расходов

Предприятие приобрело авиабилеты для своих сотрудников, которые должны принимать участие в семинаре в Словении. На основании каких документов будет разрешен вычет понесенных транспортных расходов, если учитывать тот факт, что авиакомпания не выдала налоговую накладную?
Detalii
22
02 2018
223

О налоговых последствиях при дарении жилья, не являющегося для дарителя основным жильем

Возникают ли какие-либо обязательства по подоходному налогу у дарителя или одаряемого в случае осуществления дарения от матери в адрес дочери жилья, не являющегося основным жильем для дарителя?
Detalii
22
02 2018
272

Об отсутствии необходимости в отметке «Non livrare» в налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов

Нужно ли при выписке налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов на основании ч. (10) ст. 1171 Налогового кодекса, в соответствии с положениями Приказа МФ № 118 от 28 августа 2017 г., в строке 7 «Переадресовки» делать отметку «Non livrare»?
Detalii