Cod fiscal 2021 nr.1(64) ianuarie 2021

Descrierea succintă

Cod fiscal 2021Versiuni disponibile


Tipar 250 lei
Abonare la revista

Fișiere disponibile


Descriere Extensie Mărime Link
Legile de punere în aplicare PDF 650.1 KB
Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE PDF 213.6 KB
Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT PDF 659.9 KB
Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PDF 495.0 KB
Titlul IV. ACCIZELE PDF 351.2 KB
Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ PDF 1.0 MB
Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE Titlul VI1. IMPOZITUL PE AVERE PDF 187.2 KB
Titlul VII. TAXELE LOCALE PDF 238.5 KB
Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE PDF 130.0 KB
Titlul IX. TAXELE RUTIERE PDF 282.8 KB
Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE PDF 99.1 KB
З А К О Н о введении в действие PDF 759.3 KB
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PDF 235.9 KB
Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ PDF 817.0 KB
Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ PDF 588.1 KB
Раздел IV. АКЦИЗЫ PDF 411.5 KB
Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИ PDF 1.3 MB
Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Раздел VI1. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ PDF 247.9 KB
Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ PDF 264.8 KB
Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ PDF 147.8 KB
Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ PDF 295.0 KB
Раздел X. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ PDF 105.2 KB