Planul general de conturi contabile

Descrierea succintă

Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1507 din 31 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art.31), cu modificările şi completările ulterioareVersiuni disponibile


Abonare la revista

Fișiere disponibile


Descriere Extensie Mărime Link
pdf ro PDF 244.6 KB