Pentru utilizatori cu statut Premium continutul este Gratuit

Monitorul Fiscal FISC.md nr.1 (17) ianuarie 2014

Descrierea succintăVersiuni disponibile


Tipar 130 lei
Abonare la revista

Cuprinsul revistei

Legislația muncii / Трудовое законодательство

 • TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
 • TITLUL II. IMPOZITUL PE VENIT
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal
 • TITLUL III. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului Fiscal
 • TITLUL IV. ACCIZELE
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV al Codului Fiscal
 • TITLUL V. ADMINISTRAREA FISCALĂ
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului Fiscal
 • TITLUL VI. IMPOZITUL PE BUNURI IMOBILIARE
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului Fiscal
 • TITLUL VII. TAXELE LOCALE
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului Fiscal
 • TITLUL VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului Fiscal
 • TITLUL IX. TAXELE RUTIERE
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului Fiscal

Legislația muncii / Трудовое законодательство

 • РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 • РАЗДЕЛ II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
 • Закон о введении в действие разделов I и II Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
 • Закон о введении в действие раздела III Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ IV. АКЦИЗЫ
 • Закон о введении в действие раздела IV Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
 • Закон о введении в действие раздела V Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
 • Закон о введении в действие раздела VI Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ
 • Закон о введении в действие раздела VII Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
 • Закон о введении в действие раздела VII Налогового Кодекса
 • РАЗДЕЛ IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ
 • Закон о введении в действие раздела IX Налогового Кодекса