06
04 2020
1252

Societățile pe Acțiuni: drepturile și obligațiile acționarilor sunt extinse

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 18 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Documentul prevede că acționarii vor avea dreptul de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a adresa întrebări și prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse.

De asemenea, legea prevede instituirea obligației societății de a răspunde în termeni stabiliți la întrebările adresate de acționari privind subiectele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Detalii
02
12 2019
1117

Deducerea cheltuielilor aferente remunerării membrilor Consiliului SA

Societatea pe acţiuni ,,X” a calculat salarii membrilor Consiliului, care nu sunt salariaţii agentului economic, însă acestea au fost achitate în altă perioadă fiscală. În cazul examinat, se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile aferente remunerării membrilor consiliului societăţii pe acţiuni?

Potrivit art. 66 alin. (5) și (6) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 (Legea nr. 1134/1997) salariaţii societăţii pot fi aleși în consiliul societăţii, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepţia când aceștia sunt și acţionari ai societăţii.
Detalii
25
10 2019
766

Contestarea hotărârii adunării generale de către acționarii SA

Poate contesta hotărârile anterioare ale adunărilor generale ale acţionarilor persoana care a devenit acţionar ulterior desfășurării acestor adunări?

Conform art. 59 alin. (5) din Legiea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.97, hotărârea luată de adunarea generală a acţionarilor contrar cerinţelor legii citate, ale altor acte legislative sau ale statutului societăţii poate fi atacată în justiţie de oricare dintre acţionari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
Detalii
17
04 2019
1312

Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

Atragem atenția societăților asupra punerii în aplicare, începând cu 1 martie 2019, a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (Regulamentul), aprobat în redacție nouă prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019.

Termenul-limită de dezvăluire a raportului este 30 aprilie 2019.
Detalii
10
04 2015
1541

ÎS și SA cu capital majoritar de stat, chemate să repartizeze 50 la sută din profitul net către bugetul de stat

Profitul net, obținut în 2014 de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat (sub formă de dividende sau defalcări) urmează să fie repartizat, în proporție de 50 la sută din valoarea totală către bugetul de stat. Aceasta, indiferent de categoria entităților economice, pasibile sau nepasibile de privatizare. Un proiect de decizie a guvernului, în acest sens, propune pentru discuții publice, Ministerul Finanțelor.
Detalii