11
02 2021
354

Ordinul SFS nr. 63 din 09.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
01 2021
375

Refuzul de recepție a raportului lucrării de formare a bunului imobil ar putea fi contestat

În cazul comasării tuturor încăperilor izolate existente din construcție, care au fost formate anterior prin metoda separării, în modul stabilit de Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Legea nr. 354/2004), în decizia de formare proprietarul va dispune expres faptul radierii din registrul bunurilor imobile a tuturor înscrierilor privind încăperile izolate existente din construcție.
 
Normă poate fi inclusă în Legea nr. 354/2004 și se conține în proiectul de lege elaborat de Agenția Relații Funciare şi Cadastru care a fost discutată în cadrul ședinței secretarilor de stat din 14 ianuarie curent.
 

Detalii
30
11 2020
216

Specialiştii în domeniul geodeziei vor fi certificați

Certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului are drept scop determinarea nivelului de cunoaştere a cadrului normativ şi tehnic necesar pentru executarea lucrărilor respective, a abilităţilor profesionale, stimularea perfecţionării profesionale, precum şi ridicarea responsabilităţii în activitatea practică şi identificarea factorilor de risc.

 

În MO din 27 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.817, prin care este aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor indicați supra. Documentul stabileşte procedura de certificare, dar şi de organizare și desfășurare a activității comisiilor de certificare în domeniile respective, care va fi efectuată de către comisiile instituite prin ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare şi Cadastru.

Detalii
22
09 2020
504

Reglementarea regimului proprietăţii funciare

Agenția Relații Funciare  și Cadastru propune spre consultări publice proiectul  de lege privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, cadastru şi monitoring funciar.
 
Documentul a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ ce ține de stabilirea priorităților fundamentale definite pe termen lung privind gestionarea eficientă a fondului funciar, evidența și protecția tuturor resurselor funciare de pe întreg teritoriul țării și crearea condițiilor de ameliorare a mediului înconjurător ce vor contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată. 

Detalii
20
07 2020
864

Lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile, reluate

Executivul a aprobat Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020-2023. Hotărârea Guvernului nr.345 este publicată în MO din 17 iulie 2020 și prevede reluarea activităţilor de înregistrare primară masivă în cadrul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. Implementarea acestuia va asigura identificarea, înregistrarea şi evaluarea tuturor terenurilor şi altor bunuri imobile, înregistrarea drepturilor asupra lor, identificarea şi înscrierea titularilor de drepturi, precum şi furnizarea datelor cadastrale tuturor persoanelor interesate de drept public sau privat.
 
Documentul este structurat pe capitole și prevede estimarea generală a costurilor şi sursele de finanţare (per total, 540,9 mil. lei), indicatorii de progres,
Detalii
27
12 2019
1506

2. (28.15.82) Este în drept furnizorul bunului imobil să elibereze factura fiscală mai devreme decât cumpărătorul a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil la organul cadastral?

Potrivit prevederilor art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
Detalii
13
12 2019
785

2. (29.1.5.5) În ce cazuri se va accepta ca bază valorică pentru bunul imobil, valoarea estimată de organul cadastral?

Baza valorică a activului de capital se determină în conformitate cu prevederile articolului 42 din Codul fiscal.

Astfel, conform prevederilor alin. (1) lit. b) din articolul menționat, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale teritoriale.
Detalii