29
05 2019
112

Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară va fi monitorizat

Autoritățile intenționează să creeze un organ care va coordona și va monitoriza implementarea Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul de dispoziție de Guvern cu privire la instituirea unui Consiliu.

În componența acestuia vor fi incluși secretarul general al Guvernului, care va deține funcția de președinte, secretari de stat de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Ministerul Justiţiei, directorul Agenției Servicii Publice, precum și reprezentanți ai Agenţiei Proprietăţii Publice, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru și ai Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.
Detalii
08
11 2018
196

Finanțe pentru realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare financiară

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat în ședința de ieri, 7 noiembrie, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare financiară.

Potrivit șefului direcției politici fiscale și vamale al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, Acordul de finanțare în sumă de circa 30,1 mil. euro are ca obiectiv îmbunătățirea calității și transparenței sistemului de administrare a terenurilor și de evaluare a proprietății.
Detalii
01
11 2017
1492

Elaborarea documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

Instrucţiunea Agenției Relații Funciare și Cadastru, ce reglamentează conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea sectoarelor de teren, modalitatea de formare a construcţiilor şi încăperilor izolate, precum şi cea de formare a terenurilor proprietate publică a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 371-382 din 27 octombrie curent.
Detalii
30
06 2017
1371

APL vor determina gradul de finalizare al construcțiilor în scopul impozitării

Gradul de finalizare al construcţiei nefinalizate în scopul impozitării se va determina și de către specialiștii din cadrul autorităților publice locale, potrivit unui proiect propus spre consultare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției.

Proiectul este urmare a constatării că prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la inregistrarea construcţiilor nefinalizate la organele cadastrale şi impozitarea acestora nu este respectată de catre proprietarii acestor obiective şi este vădit faptul eschivării de la plăţiie impozitelor pentru bunurile imobile.
Detalii
23
05 2017
1014

Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

Prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, publicat în MO din 19 mai curent, au fost aprobate tarifele la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Acestea au fost stabilite în temeiul Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.
Detalii
12
04 2017
2003

В Молдове будет создано Агентство публичных услуг

Новое учреждение будет создано путем реорганизации госпредприятия «Центр государственных информационных ресурсов «Registru», госпредприятия «Cadastru», Лицензионной палаты, Государственной регистрационной палаты и Службы гражданского состояния.
Detalii
21
04 2016
564

Numărul ipotecilor, în creștere cu peste 35%

Numărul ipotecilor înregistrate în Republica Moldova pe parcursul primului trimestru al anului curent este în creștere cu 35,5% față de aceeași perioadă a anului trecut (6293 ipoteci în tr. I, 2016 față de 4865 ipoteci în tr. I, 2015), arată datele întreprinderii de stat „Cadastru”.
Detalii