05
12 2019
136

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice va rămâne în bugetele locale

Defalcările din impozitul pe veniturile persoanelor fizice vor fi incluse în bugetele satelor/comunelor și orașelor/municipiilor în mărime de 100%. Excepție sunt municipiile-reședință de raion, pentru care va fi stabilită o cotă de 50% din defalcările respective.


Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale. Proiectul are ca scop fortificarea autonomiei financiare a autorităților publice locale prin majorarea veniturilor disponibile ale acestora.
Detalii
05
12 2019
67

Înregistrarea furnizorilor nerezidenți în scopul TVA

În cadrul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, în legislația fiscală națională sunt prevăzute norme noi de impozitare cu TVA a serviciilor electronice livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova.

În scopul impozitării cu TVA a serviciilor prestate persoanelor fizice, proiectul de lege prevede o modalitate specială de înregistrare a companiilor străine la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.În Codul fiscal va fi introducă o noțiune nouă referitoare la înregistrarea ca plătitor al TVA a companiilor nerezidente. Pentru înregistrare este necesar, utilizând serviciul electronic ,,e-Commerce-VAT”, plasat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, să fie depusă cererea, cu anexarea copiei documentului din țara nerezidentului care confirmă înregistrarea și statutul juridic al acestuia. După înregistrare,prezentarea informației privind volumele impozabile cu TVA și impozitul datorat spre plată în bugetul Republicii Moldova, precum și schimbul de informații dintre autoritatea fiscală și contribuabil se va efectua în format electronic prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.
Detalii
05
12 2019
23

Кредитные рейтинговые агентства попадут под надзор НКФР

Национальная комиссия по финансовому рынку разработала законопроект о внесении поправок в Закон о рынке капитала и Закон о НКФР с целью регламентирования деятельности кредитных рейтинговых агентств. В законодательстве появятся новые термины, такие как «кредитный рейтинг», «агентство кредитного рейтинга», «рейтинговый аналитик», «рейтинговая перспектива», а регулирование этой сферы деятельности будет закреплено за НКФР.

Кредитный рейтинг (оценка кредитоспособности определенной единицы, задолженностей или финансовых обязательства, основанная на определенно сформулированной классификации категории рейтинга) смогут публиковать и распространять
Detalii
05
12 2019
68

Solicitarea restituirii din buget a taxei de stat achitate

Potrivit Legii nr. 1216/1992, taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acțiuni sau eliberate documente de importanță juridică.

Art. 83 din Codul de procedură civilă (CPC) prevede că, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. Cazurile în care taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, sunt indicate în art. 89 din CPC1 și art.7 din Legea2 nr. 1216/1992.
Detalii
05
12 2019
38

Procedura de vânzare a acțiunilor noi emise de companiile de asigurări va fi modificată

În cadrul ședinței de ieri, 4 decembrie, Cabinetul de miniștri a dat aviz pozitiv pentru un proiect de lege ce se referă la modificarea art.29 din Legea cu privire la asigurări.

Proiectul vine cu modificarea procedurilor ce reglementează modul de vânzare de către companiile de asigurare a acțiunilor noi emise drept rezultat al anulării acestora pe motivul nerespectării cerințelor de calitate a acționariatului.
Detalii
05
12 2019
90

В 2020 г. доходы НПБ вырастут на 8,9%

Вчера, 4 декабря, парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам утвердила проект Закона о национальном публичном бюджете на 2020 г. Доходы НПБ составят 69,2 млрд леев, на 5,6 млрд леев (8,9%) больше по сравнению с уточненным бюджетом на текущий год.

В соответствии с проектом, доходы НБП составят 30,4% ВВП страны в следующем году. Около 63,7% поступлений в НБП составят доходы госбюджета – 44,1 млрд леев (на 8,6% больше по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 г.). Доходы бюджета государственного социального страхования в 2020 г. составит 23,49 млрд леев (рост планируется на 7,4%), фондов обязательного медицинского страхования8,3 млрд леев (увеличение на 8,7%), а бюджетов административно-территориальных единиц, включая трансферты, достигнут 7,97 млрд леев, что на 10,3% больше доходов текущего года.
Detalii
05
12 2019
58

Amendamente la Acordurile de asistență financiară

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 4 decembrie 2019, trei proiecte de hotărâri ce vizează Acordurile de asistență financiară oferită țării noastre. Primul proiect se referă la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016.

Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, amendamentul are drept scop majorarea valorii totale a Acordului de asistență cu $6,62 mil. Astfel, valoarea totală a Acordului va constitui $50,8 mil.
Detalii
05
12 2019
67

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
05
12 2019
105

О порядке уплаты взносов ОГСС работодателями в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров

В связи с разной редакцией ст. 19 ч. (8) Закона о государственной системе социального страхования в молдавском и русском вариантах, возник вопрос о порядке перечисления предприятием, занимающимся таксомоторными автотранспортными перевозками пассажиров фиксированной суммы взносов за своих работников. Должны ли взносы перечисляться до 25-го числа каждого отчетного месяца или до 25-го числа месяца, предшествующего отчетному месяцу? Возвращаются ли уплаченные взносы ОГСС, если водитель увольняется в течение отчетного месяца?
Detalii
05
12 2019
139

Marja maximă în cadrul Programului „Prima Casă” nu va depăși 2%

Mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2020 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima Casă” este stabilită în mărime de până la 2% anual, fiind la nivelul anului curent. Reamintim că, pentru anul 2018, marja a fost stabilită la nivel de 3% anual.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în cadrul Programului. Documentul urmează a fi discutat la ședința secretarilor generali ai ministerelor din 5 decembrie curent.
Detalii