17
11 2021
6150

Tranziția la noua metodă de amortizare. Răspunsuri la cinci întrebări frecvente

Care este unitatea de timp acceptată pentru determinarea duratei de funcționare utilă rămasă la data tranziției pentru companiile care au efectuat tranziția la noua metodă de calculare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale în perioada 2018 – 2020?
 
În conformitate cu prevederile pct.45 din Regulamentul privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform
Detalii
18
10 2021
715

Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 18 octombrie, Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0. Potrivit documentului, Sistemul Informațional „e-Factura” este menit să asigure păstrarea înregistrărilor privind operațiunile economice cu facturi fiscale, fiind elaborat pentru a fi utilizat exclusiv de către agenții economici din Republica Moldova.
 
Printre funcțiile tehnice ale sistemului pot fi enumerate următoarele:
  • Autentificarea utilizatorilor
  • Divizarea utilizatorilor în bază de roluri în cadrul sistemului
  • Acordarea unui spațiu personal de lucru al utilizatorului în cadrul sistemului, în bază de rolul obținut

  • Detalii
12
10 2021
523

Comerțul online: identificarea obstacolelor critice pentru dezvoltarea sectorului

Situația actuală din domeniul comerțului electronic, dar și problemele cu care se confruntă agenții economici, precum și unele soluții pentru depășirea acestora, au fost discutate astăzi pe platforma Clubului Presei Economice. În cadrul evenimentului au fost pezentate rezultatele unui studiu în domeniul comerțului electronic în Republica Moldova, care a fost elaborat cu suportul USAID în baza unei serii de interviuri online, ce au vizat identificarea obstacolelor critice pentru dezvoltarea comerțului electronic.
 
În cadrul studiului au fost intervievați reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, partenerii de dezvoltare, sectorul asociativ, companiile de logistică, furnizorii de soluții TIC și de plăți online, ÎMM-uri și comercianți online.


Detalii

08
10 2021
1339

Cabinetul avocatului: declararea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul lipsei angajaților

Este obligat avocatul care își desfășoară activitatea sub forma de cabinet individual să prezinte darea de seamă forma IPC21, dacă nu are persoane angajate? Prin care darea de seamă se declară contribuibile de asigurări sociale achitate pentru asigurarea personală în acest caz prin darea de seamă IPC21 sau CAS-18AN?
 
Potrivit art. 5 pct. 362) CF, activitate profesională în sectorul justiției constituie o activitate permanentă desfășurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.


Detalii

05
10 2021
1081

Eliberarea facturii fiscale în cadrul comerțului electronic: obligatorie sau nu?

În conformitate cu art.3 alin.(1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017), documentul primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment. Potrivit prevederilor art.11 alin.(1), (3) și (4) din Legea prenotată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
 
Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, cu utilizarea formularelor tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, ținând cont
Detalii
04
10 2021
695

Magazin online # Facebook # Instagram # Landing Page. Tratamente contabile și fiscale

Apariția magazinelor online a generat o serie de probleme și întrebări de ordin fiscal, juridic și contabil. Deseori antreprenorul începător nu dispune de suficiente mijloace bănești pentru crearea unui internet-magazin în sensul larg al cuvântului și realizează comercializarea mărfurilor prin intermediul rețelelor sociale, adică pe platformele Facebook și Instagram. La fel, există agenți economici care dispun de pagini web simple sau de așa-numitele landing page-uri, prin intermediul cărora vând bunuri și servicii.
 
După cum afirmă Andrei Jizdan, autorul articolului „Magazin online # Facebook # Instagram # Landing Page” publicat în ediția din octombrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, 
Detalii
04
10 2021
484

Условия деятельности «Moldova IT Park» будут упрощены

Правительство Молдовы на заседании 30 сентября внесло изменения и дополнения в Постановление о создании информационно-технологического парка «Moldova IT Park», которые позволят упростить правила его организации и облегчить взаимодействие между администрацией и резидентами парка. Изменения коснулись как Положения об организации и функционировании администрации «Moldova IT Park», так и Положения о регистрации резидентов парка. 
 
Так, расширены полномочия администрации: она сможет привлекать и управлять технической и финансовой помощью
Detalii
30
09 2021
721

Achiziționarea serviciilor de transport internațional de la nerezidenți

O persoană juridică rezidentă achiziționează servicii de transport internațional de la un nerezident (rezident al României).  Urmează a fi impozitate aceste venituri în Republica Moldova? Ce dări de seamă fiscale urmează a fi prezentate?

 

 În conformitate cu prevederile art.70 din CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

a) în RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;

b) peste hotarele RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.


Detalii

22
09 2021
1188

CNESP din nou recomandă munca la distanță

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică recomandă angajatorilor, în cazul în care este posibil, să organizeze munca angajaților la distanță, iar universităților – organizarea procesului de studii online.
 
Decizia a fost luată astăzi de membrii Comisiei, care s-au întrunit prima dată în noua componență ce include 50% din membri medici și specialiști în sănătate publică, aceasta fiind aprobată în ședința Guvernului din 15 septembrie.
 


Detalii

23
09 2021
345

Cererea de valută din partea persoanelor juridice a sporit

În luna august 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice (procurări nete de valută contra lei moldovenești de la persoanele fizice, în numerar și prin virament) a constituit 79,8%, comparativ cu 97,9% în luna iulie, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a scăzut cu $16,3 mil. sau cu 6,6%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici a sporit cu 14,7%, până la $37,0 mil.


Detalii