21
10 2019
146

TVA exclus de la deducere în urma controlului fiscal

În rezultatul controlului fiscal, a fost exclusă de la deducere o anumită sumă a TVA, care a fost transferată la cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale sau nu?

Art. 102 din Codul fiscal (CF) conține norme ce stabilesc condițiile de atribuire a TVA la deducere sau la costuri, cheltuieli în funcție de destinația utilizării mărfurilor, serviciilor procurate.
Detalii
21
10 2019
265

Modificările la SNC ”Venituri”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității.

În SNC ”Venituri”, pct.7 se completează cu definiția valorii juste în următoarea redacție: ”valoarea justă reprezintă preţul estimat de vânzare al unui activ în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate”.
Detalii
21
10 2019
75

Declararea și regimul fiscal al contractelor de arendă a terenurilor non-agricole

În cazul în care persoana fizică cetăţean transmite în locațiune agentului economic un teren (altul decât cel agricol), care sunt obligațiile fiscale ale participanților aferente impozitului pe venit?

Potrivit Codului civil al RM nr. 1107 din 6 iunie 2002, prin contractul de locațiune o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar locatarul se obligă să plătească chiria.
Detalii
21
10 2019
326

Noi modificări în sistemul unitar de salarizare

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea anexei nr.8 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Prin acest proiect se propune includerea în Grupul ocupațional „Cultură, tineret și sport (F)” a artiștilor de balet de la Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care ar putea avea clasa de salarizare similar funcției „artist, maestru al scenei” – 58.

Proiectul este elaborat cu scopul susținerii și încurajării activității artiștilor din Teatrul de Operă și Balet.
Detalii
21
10 2019
85

Întreprinderile de stat și municipale vor fi gestionate mai eficient

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind aprobate mai multe acte normative:

Statutul-model al întreprinderii de stat
• Statutul-model al întreprinderii municipale
• Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat
• Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat

Detalii
21
10 2019
65

Programul „Femeile în afaceri”, extins până în anul 2022

Programul „Femei în afaceri” se va desfăşura până în anul 2022 și va include cicluri a câte 3 ani, care vor acoperi următoarele etape de susţinere: iniţierea, lansarea şi creşterea întreprinderilor.

Executivul a aprobat vineri, 18 octombrie, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri”.

Astfel, programul va trece de faza de pilotare și va fi extins cu încă trei ani, dat fiind faptul că, după cum a fost menționat în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, acesta a fost un instrument guvernamental eficient de dezvoltare a antreprenoriatului feminin în Republica Moldova.
Detalii
21
10 2019
42

Новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг.

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 18 октября, в 2019 г. рост ВВП ожидается на уровне 4,2% вместо прогнозируемых летом текущего года 3,7%, а в последующие три года молдавская экономика будет расти в среднем на 3,8% ежегодно. Предполагается, что ВВП Молдовы в текущем году составит 208,3 млрд леев, в 2020 г. — 227,9 млрд леев, в 2021 г. – 248,4 млрд леев, а в 2022 г. – 270,8 млрд леев. Стоит отметить, что на прошлой неделе Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по развитию мировой экономики в 2019 г. и 2020 г.
Detalii
21
10 2019
128

В План счетов введена Плата за выдачу предварительного индивидуального налогового решения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, из документа исключен субсчет второго уровня 114631 — Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова («виньетка»). Это наименование предоставлено субсчету второго уровня 114638. Также исключены счет 2630, субсчет первого уровня 23600 и субсчет второго уровня 263000.
Detalii
21
10 2019
57

Specialiști din sistemul finanțelor publice instruiți de CTIF și Ministerul Finanțelor

Săptămâna trecută au fost finalizate încă două cursuri de instruire pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice organizate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor. Primul curs cu genericul”Introducere în finanțe publice” a întrunit specialiști din cadrul autorităților publice centrale și locale, iar al doilea, dedicat executării bugetului în autoritățile publice de nivel central și local – specialiști începători din cadrul acestor autorități.

Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Viorelia Lazăr, a subliniat importanța și utilitatea instruirilor și i-a îndemnat pe participanții la cursuri să preia cele mai bune practici prezentate în cadrul acestui curs și să le aplice în activitatea profesională.
Detalii
18
10 2019
218

Подоходный налог физического лица в случае заключения договора суперфиция

Хозяйствующий субъект, на основании договора суперфиция, заключенного с физическим лицом – резидентом РМ, использует земельный участок несельскохозяйственного назначения, принадлежащий физическому лицу на правах собственности, под строительство производственного здания. Какая ставка подоходного налога применяется в данном случае при ежемесячной выплате (на основании договора суперфиция) хозяйствующим субъектом физическому лицу платежей за пользования земельным участком?
Detalii