01
12 2020
21

Compensarea parțială a pierderii roadei de porumb

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021.
 
Documentul stabilește procedura de acordare, modalitatea și procesul de calcul a sumei ajutorului financiar, dar și modul de repartizare a mijloacelor financiare. Autoritatea responsabilă de realizare a acestuia va fi Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).
 

Detalii
01
12 2020
52

BASS și FAOAM pe anul 2021. Contribuții și prime

În ședința de ieri, 30 noiembrie 2020, Executivul a examinat și a aprobat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021 (FAOAM).
 
Documentul prevede că contribuţia de asigurări sociale de stat (CAS) obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) la BASS va constitui 11331 de lei (pentru plătitorii specificați la pct.1.6, 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999) și de 24255 de lei – pentru plătitorii specificaţi la pct.1.61 din aceeași anexă. Pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct.1.9 CAS se stabileşte în mărime de 2886 de lei.

Detalii
01
12 2020
70

Accesul străinilor pe piața muncii: căutarea formulei reușite

Vineri, 27 noiembrie curent, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce prevede modificarea cadrului normativ aferent accesului străinilor pe piața muncii. Documentul conține unele modificări și completări la Legea 200/2010 privind regimul străinilor  și Codul contravențional și are ca scop optimizarea proceselor de angajare a străinilor la muncă pe piața autohtonă și asigurarea necesităților de muncitori calificați pentru mai multe ramuri ale economiei naționale.
 
În momentul de față acordarea dreptului de ședere în scop de muncă este condiționată de cerința de achitare de către angajator a unui salariu mediu prognozat pe economie, însă, potrivit datelor oficiale, se atestă creșterea locurilor de muncă vacante cu salarii mari, care, în pofida majorării salariilor pe economie, sunt totuși mai mici decât salariul mediu prognozat pe economia națională.
Detalii
01
12 2020
42

BNS: creșterea câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III

În trimestrul III al anului curent, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III al anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în sectoarele informații și comunicații (18118,4 lei); activități financiare și de asigurări (14099,3 lei) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (13799,1 lei).
 

Detalii
01
12 2020
115

De astăzi, fără certificate pe suport de hârtie

Începând cu ziua de astăzi, 1 decembrie 2020, subdiviziunile teritoriale  ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat, precizează CNAS. Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Instituţiile solicitante vor interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect.
 
Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi contribuie la soluționarea mai rapidă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.
Detalii
01
12 2020
46

Начался новый раунд приватизации-2020

В Молдове 27 ноября стартовал последний в этом году раунд приватизации, в ходе которого на продажу выставлена госсобственность по начальной цене более 1,4 млрд леев.
 
По сообщению Агентства публичной собственности, с 22 по 31 декабря на Фондовой бирже пройдут аукционы «с молотка» по продаже акций государства в 14-ти акционерных обществах, доля государства в которых составляет от 30,083% до 99,637%.  Общая начальная цена госпакетов, предложенных к продаже через биржевые аукционы, составляет 1,3 млрд леев.
 

Detalii
01
12 2020
40

Закон о деофшоризации принят в окончательном чтении

Юридические лица, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности и в составе которых прямо или косвенно фигурируют лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, не смогут участвовать в процедурах приватизации, государственно-частного партнерстве, в концессии работ и услуг, а также в госзакупках.
 
Это предусматривает «законопроект о деофшоризации», принятый парламентом в окончательном чтении. Проект предусматривает внесение поправок в четыре закона
Detalii
27
11 2020
2880

Starea de urgență revine pe întreg teritoriu al țării

Pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, pe întreg teritoriul Republicii  Moldova se declară starea de urgenţă în sănătate publică.

 

Totodată, se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă.
Detalii

27
11 2020
191

Recreditarea agenților economici: sunt disponibile 10 mil. euro

Ministerul Finanțelor informează privind disponibilitatea imediată a resurselor primei tranșe în suma de 10 milioane Euro  din împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) acordat Guvernului Republicii Moldova pentru Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii în cadrul Proiectului de 70.0 mln. Euro „Răspuns de urgență la COVID-19”, care pot fi recreditate agenților economici prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP) în baza contractelor de recreditare.

 

Partea de finanțare a sub-proiectelor din fondurile  împrumutului CEB nu va depăși 90% din suma totală a sub-proiectului, iar pentru un beneficiar pot fi finanțate câteva sub-proiecte eligibile, suma cumulativă a cărora nu va depăși în total echivalentul a 2 mil. uro. Suma unui sub-proiect separat nu va depăși echivalentul a 600 mii euro.  

Detalii
28
11 2020
159

Мировое внимание – на страны с низкими доходами

ВАШИНГТОН/ГААГАИз-за пандемии Covid-19 мировая экономика переживает самый резкий спад со времён Великой депрессии. Но хотя страдают все, наибольший урон будет нанесён беднейшим странам мира, если они не получат дополнительную помощь.
 
Примерно 1,5 млрд человек живут в развивающихся странах с низкими доходами, где государственные системы здравоохранения слабы, институциональный потенциал ограничен, а уровень долга – во многих случаях – очень высок. Все эти страны вошли в кризис, имея ограниченные возможности для борьбы с ним. Они столкнулись с необходимостью резко увеличить расходы ровно в тот момент, когда из-за пандемии упали доходы от туризма, объёмы денежных переводов частных лиц, а также цены на сырьё.
Detalii