18
07 2019
9

Efectul cumulativ al ratelor migrației moldovenilor

Piramida populației pentru 2019 arată clar un model de micșorare a populației la vârsta de 30-54 ani, ceea ce reflectă efectul cumulativ al ratelor migrației nete negative pentru adulții tineri din ultimele decenii, constată Biroul Național de Statistică în raportul Numărul populaţiei cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la începutul anului 2019. Acesta cuprinde numărul populației cu reședință obișnuită și include persoanele care au locuit în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova (indiferent de absențele temporare).

Estimarea numărului populației are la bază populația cu reședință obișnuită corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a adăugat nașterile și s-au scăzut decesele (sporul natural), precum și s-a inclus sporul migrator (migrația netă).
Detalii
18
07 2019
26

Октавиан Армашу представил парламентской комисии отчет о деятельности НБМ

Вчера, 17 июля 2019 г., губернатор Национального банка Молдовы Октавиан Армашу представил парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам отчет о деятельности НБМ за 2018 г.

Согласно представленной информации, в течение прошлого года в Республике Молдова отмечался экономический рост: ВВП вырос на 4,0%, годовая инфляция составила порядка 3,0%, а это на 3,6% ниже зафиксированной в 2017 г. Также Октавиан Армашу сообщил о снижении уровня неблагополучных кредитов: если в 2017 г. их показатель составлял 18,4%, то к концу прошлого года они снизились до 12,5% и продолжает снижаться, к середине этого года они составляют не более 10,5%.
Detalii
18
07 2019
66

Practica judiciară. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal

Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal se aplică în cazul transmiterii către un alt stat, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrărilor sau care sunt colectate în scopul de a fi supuse prelucrării. Este necesar de menționat faptul că datele cu caracter personal destinate transmiterii către un alt stat sunt protejate în conformitate cu Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare – Lege).

Conform art. 32 alin. (3) din Lege, transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau care urmează să fie prelucrate după transmitere poate avea loc doar cu autorizarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP),
Detalii
17
07 2019
84

ESMA рассказала, как применять IAS 12 “Налоги на прибыль”

Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) выпустила публичное заявление относительно применения стандарта IAS 12 “Налоги на прибыль”, в котором изложила свои ожидания относительно признания, измерения и раскрытия биржевыми компаниями информации об отложенных налоговых активах, возникающих от неиспользованных налоговых убытков или неиспользованных налоговых льгот (регламентированы в стандарте).

Публикация имеет целью обеспечить более последовательное применение европейскими биржевыми компаниями стандартов МСФО и содержит в себе ключевые послания регулятора организованных рынков ценных бумаг, которые очень желательно услышать составителям отчетности,
Detalii
17
07 2019
70

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă a constituit 1079,33 lei

În prima jumătate a anului curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale erau 700887 beneficiari de pensii, iar mărimea medie a prestației a constituit 1895,07 lei, informează CNAS.

Cei mai mulți beneficiari primesc pensie pentru limită de vârstă – 527710 persoane, mărimea medie a prestației fiind de 1834,21 lei. Totodată, 123448 persoane beneficiază de pensie de dizabilitate cu mărimea medie de 1431,30 lei, iar beneficiari de pensii de urmaș sunt 11191, mărimea prestației constituind 977,42 lei.
Detalii
17
07 2019
75

Restricții pentru asiguratorii cu deficit de active

Asigurătorii (reasigurătorii) care înregistrează rata de solvabilitate conform ultimului semestru sub 120% și/sau un deficit de active eligibile admise în fondul asiguraților, nu vor fi în drept să primească în reasigurare riscurile subscrise.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a decis, în cadrul ședinței din 15 iulie curent, completarea Regulamentului privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor. Prin această prevedere se introduce un element de prudențialitate impus asigurătorilor în scopul acoperirii provizioanelor și cerințelor de solvabilitate.
Detalii
17
07 2019
59

Инспекторы и руководство НОН подпишут декларацию о неподкупности

Национальный орган по неподкупности (НОН) внес изменения и дополнения в Положение о замещении на конкурсной основе должности инспектора по неподкупности и в Регламент о порядке организации и проведения конкурса для заполнения должностей председателя и заместителя председателя НОН. Соответствующие два постановления опубликованы в «Monitorul Oficial» и вступили в силу.

Положение о замещении на конкурсной основе должности инспектора по неподкупности определяет процедуру назначения на должность, порядок формирования, состав и компетенцию конкурсной комиссии, а также обязанности других сторон, участвующих в процессе организации и проведения конкурса, который организуется с целью отбора и назначения
Detalii
17
07 2019
100

Restituirea taxelor în semestrul I al anului curent

În primele șase luni ale anului curent pentru livrările care, conform legislației fiscale, este prevăzută restituirea TVA, din bugetul de stat au fost restituite 1326,25 mil. lei, potrivit datelor statistice publicate de Serviciul Fiscal de Stat.

Suma este mai mică comparativ cu cea restituită în perioada similară din anul precedent, când 806 contribuabili au primit 1 346 400,9 mii. lei, iar în semestrul I al anului 2017 au fost returnate 522,43 mil. lei.
Detalii
17
07 2019
71

În semestrul I veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 523,3 mil. lei

În primul semestru din acest an, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 53,0%, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale.

Potrivit informațiilor, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 6633,5 mil. lei sau 51,9% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Față de perioada similară a anului 2018, indicatorul a înregistrat o creştere cu 332,1 mil. lei sau cu 5,3%.
Detalii
17
07 2019
434

О порядке отражения в IPC18 взносов ОГСС, начисленных по актам налоговой проверки

У нас недавно закончилась налоговая проверка. Были применены косвенные методы и источники оценки, вследствие чего нескольким работникам была дополнительно начислена заработная плата. От начисленных дополнительно сумм заработной платы были начислены взносы ОГСС и ОМС. Следует ли отразить дополнительно начисленные взносы в Отчете IPC 18? Если да, то каким образом? Можно ли в этом случае представить исправленный отчет?

Как следует из вопроса, по результатам налоговой проверки на предприятии некоторым работникам, при применении косвенных методов и источников оценки, была дополнительно начислена заработная плата.
Detalii