03
08 2020
108

Creșterea încasărilor la BPN în șapte luni ale anului 2020

Serviciul Fiscal de Stat, în șapte luni ale anului 2020, a încasat în bugetul public național 22,5 mld. lei, cu peste 133 mil. lei sau cu 0,6 % mai mult în raport cu perioada similară a anului precedent. Pe componentele BPN statisticile sunt următoarele. 
 
În bugetul de stat au fost încasate 9,4 mld. lei, diminuarea constituind 459,4 mil. lei (– 4,7%) comparativ cu perioada similara a anului 2019.
 
 În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 2,4 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 95 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau o creștere de 4,1 %.
 

Detalii
04
08 2020
124

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

Detalii
31
07 2020
80

Проблема сокращения масштабов нищеты должна оставаться в центре нашего внимания

ОКСФОРДСегодняшний гуманитарный и экономический кризис, вызванный пандемией, представляет собой беспрецедентную возможность выйти за рамки мер реагирования на чрезвычайные ситуации и устранить структурные недостатки нашей экономики. Многие правительства ввели пакеты мер стимулирования и восстановления, которые уже определяют будущее. Но руководители всех секторов общества должны признать этот момент как редкий шанс на создание более инклюзивного и устойчивого мира, который будет возможен только в том случае, если мы искореним бедность во всех ее проявлениях.

Detalii
31
07 2020
134

Interdicția exportului de măști medicale a fost extinsă

Ca urmare a continuării răspândirii pe teritoriul țării noastre a infecției cu COVID-19 și a creșterii numărului total al cazurilor confirmate, Guvernul a decis în ședința de astăzi, 31 iulie 2020,  extinderea interdicției exportului de măști medicale (pozițiile tarifare 630790, 481890) până la 31 august 2020.
 
Interdicția a fost prelungită în scopul asigurării necesităților interne ale Republicii Moldova. În funcție de evoluția situației, Guvernul va reveni asupra perioadei de aplicare a acestei interdicții.
 
Reamintim că, prin Hotărârea  Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 21 din 24 iulie 2020, starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până la 31 august 2020.
04
08 2020
78

Supravegherea video a depozitului provizoriu

În cazul amenajării și utilării depozitului vamal provizoriu, va fi obligatorie instalarea sistemului de supraveghere video, care va corespunde următoarelor cerințe :
 
  • numărul de camere video instalate trebuie să asigure supravegherea perimetrului depozitului provizoriu atât din exterior, cât și din interior (minimum 2 camere);
  • camerele video trebuie să reflecte imaginea din interior, în special, în locul unde sunt depozitate mărfurile, inclusiv, căile de acces în/din depozitul provizoriu;
  • parametrii tehnici ai camerelor video trebuie să fie compatibili cu softul „SMART PSS” sau „IVMS” (la decizia deținătorului de depozit provizoriu);

  • Detalii
03
08 2020
248

Отчет по недоимкам изменен

Министерство финансов внесло изменения в Положение о порядке проведения записей в лицевых счетах налогоплательщиков и оформления отчетов по налоговым обязательствам, в том числе недоимкам, утвержденное 9 декабря 2005 г. Приказом минфина №103  о регламентировании записей в лицевых счетах налогоплательщиков.
 
Так, если до 31 июля при оформлении ежемесячных отчетов по налоговым обязательствам налогоплательщиков  ГНС, на основании данных, отраженных в информационной системе, должна была указывать всю информацию по недоимке перед национальным публичным бюджетом соответственно бюджетной принадлежности,
Detalii
31
07 2020
188

Contribuabili instruiți în utilizarea noii versiuni a SIA „e-Factura”

Pe parcursul lunii iulie, 1234 de contribuabili persoane juridice din diferite localități ale republicii au participat la instruirile online gratuite privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e-Factura”, organizate în comun de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF).
 
În perioada de referință CTIF a desfășurat 46 cursuri de instruire (33 – în limba română și 13 - în limba rusă) cu o durată de două ore fiecare, la care au participat în mediu câte 26 de specialiști din cadrul autorităților publice centrale și locale, dar și a companiilor ce utilizează sau doresc să utilizeze noua versiune a SIA „e - Factura”. Instruirile au decurs în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom.

Detalii
31
07 2020
648

TRN 21 будет применяться с 1 января 2021 г.

Государственная налоговая служба утвердила новую форму Отчета по сборам за природные ресурсы (TRN 21). Она будет представляться налогоплательщиками за налоговый период начиная с 1 января 2021 г. ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
 
Сегодня, 31 июля 2020 г., в «Мониторул Офичиал» опубликован приказ ГНС № 376 от 27 июля текущего года. Его положения будут введены в действие с 1 января будущего года; тогда же утратит силу действующий с 2014 г. Приказ ГГНИ № 1721 „Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и представления Отчета по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 15) и формуляра Forma TRN 15”.
 

Detalii
03
08 2020
409

Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, simplificată

În cadrul solicitării de către contribuabil a modificării termenului de stingere a obligației fiscale, actul emis de Agenția Servicii Publice ce confirmă faptul că contribuabilul solicitant nu se află în procedură de insolvabilitate/ lichidare ar putea fi exclus din lista documentelor prezentate Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect  de modificare a unor ordine și îl propune spre consultare publică.
 
Astfel, este propusă modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.55 din 2 martie 2018  prin excluderea necesității prezentării către SFS a informației respective, modificările având ca scop eliminarea anumitor etape birocratice în procesul de solicitare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale.

Detalii
31
07 2020
121

CTFTA: региональная экономическая интеграция

Реализация трехлетнего проекта «Поддержка региональной экономической интеграции» между Западными Балканами и Республикой Молдова запущен Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Он будет внедрен Немецким агентством по развитию (GIZ) и предусматривает упрощение процедур поставки товаров и услуг между странами CEFTA, повышение эффективности торговли в регионе, снижение затрат для бизнеса.
 
Его целью является развитие торговых отношений и углубление экономической интеграции между сторонами Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе (CEFTA).
Detalii