03
03 2021
1

În anul 2021 vor fi supuși controlului 16 rezidenți ai parcurilor industriale

În ședința de astăzi, 3 martie, Guvernul a aprobat  hotărârea  pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Astfel, evaluând riscurile în activitatea celor 83 agenți economici – rezidenților ai parcurilor industriale, 9 organe abilitate cu funcții de control (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, ANSA, ANRE etc.) au solicitat supunerea controlului pe parcursul anului 2021 a 16 agenți economici din cadrul a 3 Parcuri industriale (PI „Tracom” – 11 rezidenți, PI „Răut” – 3 entități și câte o întreprindere din cadrul PI „Edineț” și PI „Cimișlia”).

Detalii
03
03 2021
43

Rezultatele tratamentelor de conformare voluntară

Serviciul Fiscal de Stat a aplicat, în perioada anului 2020, tratamente de conformare voluntară față de un eșantion selectat de persoane fizice, posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri.
 
Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice selectate, 14 dintre acestea au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 3,8 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 520,9 mii lei.

Detalii
03
03 2021
72

Oportunitățile digitalizării în agricultură

Cum pot fi integrate soluțiile inovative, inclusiv digitalizarea, în sectorul agricol, care sunt perspectivele acestui domeniu în țara noastră și ce practici am putea prelua de la specialiștii din regiune? Acestea și alte subiecte au fost discutate în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței AgTech, care a reunit cei mai buni experți din sectorul agricol și digital.
 
Evenimentul este organizat de Agrobusiness cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), în parteneriat cu proiectul Tekwill, și are ca scop încurajarea producătorilor agricoli să treacă la un alt nivel, utilizând echipamentele moderne.

Detalii
03
03 2021
87

Внесены изменения в типовой формуляр отчетности DASS19

Минфин актуализировал форму Декларации о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (DASS19) в соответствии с поправками, внесенными в законодательство. Соответствующие изменения предусмотрены Приказом №34/2021, опубликованном в MO.
 
Так, начиная с налогового периода 2021 г. графа 8 в декларации DASS19 не заполняется, так как были упразднены положения НК о предоставлении освобождения на супруга/супругу. В то же время вводится графа 9,
Detalii
03
03 2021
78

Investițiile în active imobilizate în anul 2020, în diminuare

În anul 2020, entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 27,1 mld. lei, cu 2,6% mai puțin decât în anul 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, investițiile în imobilizări corporale în anul 2020 au constituit 26,6 mld. lei sau 98,1% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate, marcând o descreștere de 1,4% față de anul precedentÎn același timp, investițiile în imobilizări necorporale au constituit 519,5 mil. lei sau cu 39,9% mai puțin față de anul 2019.

Detalii
03
03 2021
306

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 urmează a fi depusă până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie 2021 în mod electronic, conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe  suport de hârtie.
 
Este de remarcat că persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică,
Detalii
02
03 2021
435

CET18: termenul limită de depunere a Declarației expiră la 30 aprilie

Serviciul Fiscal de Stat amintește contribuabililor persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, care au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020, că aceasta poate fi depusă până la 30 aprilie, anul curent.
 
Dreptul de a prezenta CET18 îl au toți contribuabilii, însă obligația de a o depune  survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:
 

Detalii
01
03 2021
142

Digitalizarea afacerii: 99 de antreprenori vor primi finanțare în sumă de 8,4 mil. lei

Digitalizarea, modernizarea dar și dezvoltarea IMM-urilor sunt printre principalele priorități de pe agenda Ministerului Economiei și Infrastructurii. Pentru realizarea acestor obiective, 99 de companii din Republica Moldova vor primi finanțare în suma totală de circa 8,4 milioane lei pentru îmbunătățirea sau transformarea procesului de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale.Banii vor fi alocați prin „Instrumentul de susținere privind digitalizarea IMM”, finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile partenerilor de dezvoltare (Uniunea Europeană și GIZ Moldova).

Detalii
03
03 2021
80

О возмещении НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий

В случае возмещении НДС за периоды январь-сентябрь 2021 г. сельскохозяйственным производителям, пострадавшим от стихийных бедствий, в акте проверки о возмещении НДС обязательно нужно будет указать разницу между суммой НДС, предназначенной к вычету в последующий налоговый период, отраженной в декларации по НДС за декабрь 2020 г., и суммой НДС к возмещению, определенной согласно Положению о возмещении НДС предприятиям - плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде (Положение), утвержденному Приказом №76/2020 Министерства финансов, за налоговые периоды январь–сентябрь 2021 г.

Detalii
02
03 2021
252

SIMM20: дополнения показателя 2.1.

В Отчете по налогу на доход хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий (форма SIMM20) в сумму доходов, не включенных в состав объекта налогообложения в соответствии с ч.(3) ст. 542 Налогового кодекса, будут указываться и денежные средства, полученные из специальных фондов, и/или финансовые средства, полученные в виде грантов по утвержденным Правительством программам, используемые в соответствии с их назначением, а также доходы юридических лиц, полученные в результате использования внешних финансовых источников в рамках международных проектов и грантов, связанных с развитием образования и научных исследований.

Detalii