19
01 2019
238

Salariul mediu lunar pe economie este de 6975 lei

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2019 constituie 6975 de lei.

Acesta reprezintă un indicator tehnic care se ia în calcul la stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor asigurărilor sociale de stat obligatorii pentru asigurarea socială a angajaților, precum și a asigurărilor sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor.
Detalii
21
01 2019
42

AIPA va deveni autoritate administrativă în subordinea MADRM

Instituția publică Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va deveni autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ca urmare, MARDM va avea în subordinea sa 3 unități administrative — Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și AIPA.

Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 18 ianuarie curent. Documentul conține Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției, structura organizatorică și organigrama.
Detalii
21
01 2019
54

Самооценка публичных субъектов

Регламент самооценки, отчетности системы управленческого внутреннего контроля (УВК) и выдачи Декларации об управленческой ответственности утвержден Министерством финансов Приказом №4 от 9 января текущего года. Его положения будут применяться органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, автономными органами и учреждениями, распоряжающимися средствами национального публичного бюджета.

Документ призван укрепить степень ответственности менеджеров публичного сектора, предоставить гарантии правильного отражения в отчетности об организации и функциональности системы УВК, предоставляемой Министерству финансов, а также в последующей подготовки отчетности Правительству.
Detalii
18
01 2019
678

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art.859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?

Detalii
21
01 2019
49

Legea 2%. Ce informații vor putea solicita de la SFS beneficiarii

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să rectifice borderoul beneficiarilor desemnării procentuale după data-limită, în cazul în care nevalidarea desemnărilor procentuale a avut loc din motive care nu pot fi imputate contribuabilului care a făcut desemnarea procentuală.

Vineri, 18 ianuarie 2019, Guvernul a probat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Astfel, documentul prevede că beneficiarii desemnării procentuale pot solicita de la SFS informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin
Detalii
18
01 2019
81

Subvenționarea în avans a infrastructurii rurale

De subvenții în avans beneficiază proiectele care vizează îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localității rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.

În Monitorul Oficial nr. 13-21 din 18 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 281 din 29.11.2018 pentru modificarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, care prevede că proiectele menționate mai sus se subvenționează în avans, dacă respectă un șir de condiții. În primul rând, solicitanții și beneficiarii proiectelor trebuie să fie autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi — sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 mii de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului populației și al locuințelor din 2014.
Detalii
18
01 2019
77

Scutirea aplicată la importul unor mărfuri nu constituie ajutor de stat

Taxa vamală la importul buteliilor din sticlă colorată, de o capacitate nominală de peste 0.33 l, dar de maximum 0.375 l, prevăzută la poziția tarifară 7010 90 530 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, nu constituie ajutor de stat.

În Monitorul Oficial din 18 ianuarie curent a fost publicată Decizia Consiliului Concurenței nr. ASR-86 din 20 decembrie 2018. În decizie se menționează că Consiliul Concurenței a ajuns la concluzia indicată supra în urma analizei raportului privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent referitor la scutirea aplicată la importul buteliilor menționate.
Detalii
18
01 2019
183

Executivul a aprobat Procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate

În ședința de astăzi, 18 ianuarie 2019, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobareaRegulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (SFIA.)

Documentul stabilește procedura de emitere de către Serviciul Fiscal de Stat a actului administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei situații sau tranzacții viitoare specifice – soluție fiscală individuală anticipate.
Detalii
18
01 2019
129

Типовая форма заявления о включении в список получателей льгот

Министерство финансов утвердило типовую форму Заявления о включении экономического субъекта в список предприятий и организаций объединений слепых, объединений глухих и обществ инвалидов, освобожденных от уплаты НДС без права вычета при импорте сырья, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей, необходимых для производства продукции, а также освобожденных от уплаты в бюджет НДС за произведенные товары и оказанные услуги.

Это заявление подается в соответствии с положениями Постановления Правительства № 819 от 18 октября 2017 г. об утверждении Положения о порядке предоставления некоторых категорий льгот по уплате НДС
Detalii
18
01 2019
411

Ordinul SFS, modificat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 18 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial,Ordinul nr.03 din 4 ianuarie curent.

Prin acest document este abrogată prevederea unui alt Ordin al SFS, nr.503 din 27 septembrie 2018, care stipula că, în partea ce ţine de sechestrele aplicate de Serviciul Fiscal de Stat valabile la momentul intrării în vigoare a ordinului indicat, sechestrele vor fi revizuite prin prisma prevederilor art. 202 din Codul fiscal (Ridicarea sechestrului), aplicându-se în exclusivitate prevederile art. 203 din CF (Comercializarea bunurilor sechestrate).
Detalii