02
07 2021
9

Minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”. Rezultatele semestrului I

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, în semestrul I al anului 2021 au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală). În rezultat au fost adoptate 176 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv ce țin de corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora, fiind calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10,911 mil. lei, dintre care au fost achitate 6,7 mil. lei,
Detalii
30
07 2021
222

Передача активов в бюджетных учреждениях. Форма №35

Министерство финансов внесло изменения в План бухгалтерских счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденные Приказом № 216/2015 министра финансов. Так, ведомство дополнило бланки бухгалтерского учета новым документом – формой транспортной накладной (Форма №35), которая используется для передачи активов между бюджетными учреждениями без статуса юридического лица, а также для передачи активов в пределах одного бюджетного органа/учреждения, включая передачу активов от одного человека с материальной ответственностью другому. 


Detalii

30
07 2021
65

Onestitatea, valoare socială importantă

Membrii Clubului antreprenorilor onești s-au întrunit în cadrul celei de-a doua sesiuni de instruire pe subiectul conformării financiar-contabile. La eveniment au participat și reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal.
 
Sesiunea a fost deschisă de către Dorel Noroc, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, care a menționat că onestitatea este o valoare socială foarte importantă, dar este și elementul esențial al succesului economic. „Antreprenorii trebuie să fie corecți față de client, față de angajați, față de stat și față de mediul înconjurător, asta înseamnă onestitate, spre care trebuie să tindă toți antreprenorii. Este frumos și îmbucurător atunci când vezi și auzi despre antreprenori care activează corect și responsabil față de cei din jur”, a adăugat speakerul.


Detalii

30
07 2021
92

В Молдове преобладают инвестиции из ЕС

В экономике Молдовы преобладают прямые инвестиции из Европейского Союза, сообщили в Делегации ЕС в Молдове. Доля этих инвестиций составляет 71% от общего объема, на конец 2020 г. в суммовом выражении превышая $3 млрд.
По секторам экономики доля инвестициями из ЕС составила:
  • финансовая деятельность – 26% ;
  • торговля – 23%;
  • перерабатывающая промышленность – 22%;
  • информация и связь – 9%;

  • Detalii
30
07 2021
960

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

Наш журнал всегда уделял особое внимание вопросу амортизации основных средств в налоговых целях, учитывая сложность и важность данного аспекта для налогоплательщиков. Более того, в конце прошлого года „monitorul fiscal FISC.md” начал публиковать «Руководство по амортизации основных средств: налоговые и бухгалтерские аспекты» (на государственном языке), разработанное Мариной Брихунец. Руководство вышло в трех частях в nr. 7 (62), 8 (63) за 2020 год и 2 (65) за 2021.
 
После того как в редакцию поступили просьбы от десятков наших читателей о подготовке статей на данную тему на русском языке, мы решили удовлетворить пожелания подписчиков
Detalii
29
07 2021
365

„Loteria fiscală”. Lista învingătorilor celei de a II etape din anul 2021

Etapa a II-a din anul curent a concursului „Loteria fiscală”, care s-a desfășurat în perioada 1 aprilie-30 iunie, s-a finalizat. Astfel, au fost desemnați 174 de câștigători care vor primi premii în valoare a câte 1 000 de lei. Lista câștigătorilor poate fi accesată aici.

Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei.


Detalii

30
07 2021
851

Achitările în numerar: sancționarea în cazul nerespectării multiple a limitei tranzacțiilor cu cetățenii

Întreprinderea X pe parcursul lunii iunie 2021 a comis contravenția stabilită la art. 293 alin. (2) Cod contravențional (CC), acceptând recepționarea plăților în numerar peste limita permisă de 100 mii lei de la persoane fizice în cazul a două tranzacții. Ce sancțiune riscă entitatea pentru încălcarea comisă?
 
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, începând cu 1 mai 2021, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.
 
30
07 2021
224

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Articolul ce urmează încheie seria publicațiilor noastre oferite contribuabililor în scopul facilitării utilizării documentului electronic. Anterior am prezentat modul de transformare a fișierului creat în Word sau Excel în formatul PDF, de semnare a documentului transformat cu semnătura mobilă sau cu cea electronică de pe stik USB, iar stăzi precizăm cum poate fi verificată autenticitatea semnăturilor aplicate pe document.
 
Partea 4. Verificarea autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign”
 


Detalii

29
07 2021
345

Opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, la alegere, care pot fi solicitate de persoanele asigurate care se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
 
Prima opțiune. Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabilește de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului persoanei asigurate (740 lei).


Detalii

29
07 2021
143

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor va prevedea reflectarea returului mărfii

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.17/2017 al Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal (Registru) şi a modului de completare a acestuia (OMF nr.17/2017).  Proiectul prevede o redacție nouă a Registrului (Anexa nr. 1 la OMF nr.17/2017) care, pe lângă datele obligatorii de a fi incluse în acesta, va conține și informația cu privire la documentul de însoțire a mărfii (seria și numărul facturii fiscale, avizului de însoțire a mărfii etc.).
 


Detalii