27
01 2020
33

Soluții digitale pentru ținerea evidenței contabile în autoritățile publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), al cărui fondator este Ministerul Finanțelor, oferă autorităților și instituțiilor publice bugetare instrumente electronice moderne de ținere a evidenței contabile. Aceste instrumente se regăsesc în Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), elaborat și administrat de CTIF.

La începutul anului curent, acest sistem informatic era utilizat de peste o mie de autorități și instituții publice bugetare din țară. Mai mulți contabili care utilizează SIIECAP afirmă că acest sistem le-a ușurat munca, oferindu-le posibilitatea să efectueze rapid, cu ajutorul instrumentelor electronice, procesarea documentelor primare, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor de resort.
Detalii
27
01 2020
347

Despre declararea împrumutului ce depășește 200 mii lei între persoanele juridice

Metoda indirectă de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice cetăţeni este metodă de determinare a venitului estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizând informaţii şi din alte surse decât dările de seamă fiscale ale persoanei respective. Pentru colectarea informaţiei despre persoanele fizice pentru aplicarea metodei indirecte de estimare, legiuitorul a stabilit, în art. 22611 din Codul fiscal1, sursele de informare. Urmează sau nu să înregistreze la SFS împrumuturile acordate de o persoană juridică altei persoane juridice în cazul în care suma acestora depășește 200 mii lei?
Detalii
24
01 2020
61

Утвержден новый формуляр декларации по НДС

В «МО» опубликован Приказ Министерства финансов oб утверждении формуляра и порядка заполнения Декларации по НДС субъектами налогообложения, предусмотренными лит. d) ст.94 Налогового кодекса. Приказ вступит в силу с 1 апреля 2020 г.

Декларация состоит из двух разделов, в которых отражаются общие сведения и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.

В разделе 1 декларации указывается полное наименование иностранной организации, идентификационный номер, выданный в стране регистрации согласно уведомлению о постановке на учет иностранной организации в ГНС, а также выданный в Молдове код плательщика НДС.
Detalii
27
01 2020
781

Reflectarea în IRM 19 a perioadei de îngrijire a copilului în funcție de opțiunea selectată

Prin Legea nr.311 din 30 noiembrie 2018 au fost operate unele modificări în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare – Legea 289/2004). Modificările la art. 18 din legea menţionată au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 şi reglementează modul de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.

Detalii
27
01 2020
114

Декларация по НДС для электронных услуг нерезидентов

Нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в РМ, предоставляющие услуги через электронные сети и получающие доходы от физических лиц–резидентов нашей страны, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в Молдове, посредством которых производится оплата вышеуказанными физическими лицами–резидентами услуг, получаемых через электронные сети от других нерезидентов, местом поставки которых считается РМ, обязаны будут зарегисрироваться в качестве плательщиков НДС в нашей стране.

Это предусматривают дополнения в Налоговый кодекс, введенные Законом №171 от 19 декабря прошлого года. Напоминаем, положения ст.94 п.d) вступят в силу с 1 апреля 2020 г.
Detalii
27
01 2020
93

SNCSP: elaborarea și implementarea treptată

Implementarea treptată a standardelor de contabilitate este mai eficientă decât implementarea integrală. Prin urmare, este necesar să se elaboreze toate standardele, iar aprobarea și implementarea acestora să se efectueze treptat, în conformitate cu prioritățile stabilite, asigurând dezvoltarea sistemelor informaționale aferente și instruirea contabililor din sectorul public. Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) va examina și va stabili ordinea și perioada de aprobare și implementare a acestora, se constată în modificările și completările Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.159.
Detalii
24
01 2020
130

SFS a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019

În cadrul unei ședințe la Ministerul Finanțelor, pe 24 ianuarie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a raportat despre activitatea autorității în anul 2019. Ședința a fost prezidată de secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc.

Raportul a fost prezentat de directorul SFS, Ludmila Botnari, care a menționat că anul 2019 a fost unul important pentru activitatea SFS, fiind marcat de acțiuni și realizări menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale.
Detalii
24
01 2020
334

Mecanismul reținerii impozitului pe venit din câştigurile persoanei fizice de la jocurile de noroc, loterii şi/sau pariuri sportive

Începând cu 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare noi prevederi cu privire la impozitarea câştigurilor persoanei fizice de la jocurile de noroc, loterii şi/sau pariuri sportive, introduse prin Legea nr.115/2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997. Potrivit art.20 lit. p1) din CF, câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive sunt neimpozabile în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1).


Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de câştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din câştigurile de la jocurile de noroc în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte 1% din mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
23
01 2020
337

О несвоевременном перечислении финансовыми учреждениями на счета казначейства уплаченных налогоплательщиками средств

При истребовании средств на выплату заработной платы мы одновременно представляем в банк платежку по уплате взносов как обязательного медицинского страхования, так и социального страхования. Однако, при налоговой проверке было выявлено, что по какой-то причине, перечисленные за последний месяц взносы ОМС поступили на банковский счет Государственного казначейства Министерства финансов только через месяц после их отчисления с нашего счета. Может ли плательщик нести ответственность за то, что финансовое учреждение несвоевременно перечислило по назначению уже уплаченные им средства? За данное нарушение нам начислена пеня.
Detalii
23
01 2020
832

Controale planificate 2020: ANRE

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica 16 agenți economici, potrivit Planului controalelor pentru anul 2020 aprobat de autoritate.

Controalele se vor efectua pentru următoarele genuri de activitate:
distribuția gazelor naturale și a energiei electrice
• comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, benzinei și motorinei la stațiile de alimentare

Detalii