04
06 2020
14

Programul „Eco IMM”, lansat

Circa 300 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, instituțiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului, precum și ai Delegației UE în Moldova, ai Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au participat la o conferință internațională online, în cadrul căreia Republica Moldova a fost lansat Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor.

Programul „Eco IMM” a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.
Detalii
03
06 2020
182

Бюджетники отработают выходные, предоставленные в период ЧП

Сегодня, 3 июня 2020 г., Правительство утвердило порядок отработки выходных дней, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, за счет продления рабочего графика в будние дни, с понедельника по пятницу, начиная с 1 июня 2020 г., а также за счет рабочих суббот.

В частности, 12 дней будут отработаны по субботам в период с июня по ноябрь:
13 и 27 июня,
• 4 и 18 июля,
• 1 и 15 августа,
• 5 и 19 сентября,
• 3, 17 и 31 октября,
• 14 ноября.

Detalii
04
06 2020
64

Расписки и договор займа

Иногда у предпринимателя возникает острая и неотложная необходимость в наличных и он прибегает к заемным средствам физических лиц. Стороны составляют расписку и передают наличные деньги, а сама расписка составляется быстро и формально, поскольку стороны правоотношений либо знакомы друг с другом, либо добросовестность заемщика не вызывает сомнений.

Вне зависимости от формы, в которую стороны облекают заем, многое будет зависеть от добросовестности заемщика. Если деньги переданы без залога, недобросовестный заемщик может покинуть пределы страны, а в отсутствии имущества на территории Молдовы проблематично исполнить решение суда и взыскать долг.
Detalii
03
06 2020
190

Indemnizații pentru urmașii personalului medical decedat în lupta cu Covid-19

În scopul sporirii protecției sociale și garantării unui nivel de trai decent urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19, este propusă instituirea unei indemnizații speciale. Proiectul de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Conform documentului, personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva Covid-19 se consideră medicii și asistentele medicale, iar indemnizația poate fi acordată dacă decesul întreținătorului a survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19.
Detalii
04
06 2020
26

Негамильтоновский момент смятения в Европе

НЬЮ-ЙОРКНа прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала план оказания помощи европейским странам, чтобы справиться с шоком от пандемии Covid-19, масштабы которого сравнимы с Великой депрессией. Опираясь на недавнее франко-немецкое предложение, Комиссия призвала создать Фонд восстановления экономики в размере 750 млрд евро (из них 500 млрд предполагается распределить в виде грантов, а 250 млрд в виде кредитов).

В рамках этого плана, который получил название «Новое поколение ЕС», деньги будут распределяться через программы Евросоюза с целью достичь поставленных Комиссией целей, включая её зелёную и цифровую экономическую повестку. Комиссия будет привлекать средства на рынке, выпуская долгосрочные облигации; эти усилия будут поддержаны предлагаемым повышением новых налогов, например, налогов на выбросы парниковых газов, цифровые услуги и другие отрасли наднациональной коммерции.

Detalii
04
06 2020
35

Combaterea spălării banilor: plan de acțiuni pentru următorii ani

Domeniile supuse evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului vor fi extinse. Autoritățile intenționează să aplice sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Acțiunile sunt incluse în planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru domeniul respectiv pentru anii 2020-2024. Proiectul Strategiei și a planului de acțiuni este propus spre consultări publice de către Ministerul Justiției.

Planul conține circa 80 de acțiuni ce vor fi implementate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate, precum şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.
Detalii
04
06 2020
64

Aspectele fiscale şi contabile ale donației

În perioada stării de urgență anunțate în condițiile pandemiei provocate de răspândirea coronavirusului COVID-19, mai multe entități au exprimat intenția de a oferi suport material și financiar, în special instituțiilor medico-sanitare, dar și cetățenilor afectați de situația epidemiologică, sub formă de donație. Într-un articol elaborat de autorul revistei „monitorul.FISC.md”, Marina Brihuneț, pentru ediția din iunie, este dezvăluit impactul fiscal atât pentru donatori, cât și pentru beneficiari, având la bază prevederile legislației în vigoare.
Detalii
04
06 2020
67

О порядке обеспечения новых работников статусом застрахованного лица в системе ОМС

К нам на работу устраивается девушка. В ее паспорте прописки по месту проживания нет. Она снимает однокомнатную квартиру недалеко от нашей фирмы. Какой адрес следует указать в поименном списке застрахованных лиц для активации полиса обязательного медицинского страхования – адрес прописки (в другом городке) или адрес ее проживания в мун. Кишинэу?

Ч. (1) ст. 6 Закона об обязательном медицинском страховании № 1585/1998 установлено, что статус застрахованного лица предоставляется страховщиком после уплаты взноса ОМС в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, или путем включения в одну из категорий неработающих лиц, застрахованных Правительством,
Detalii
03
06 2020
691

Utilizarea scutirii personale pentru părintele pensionar

Poate persoana fizică cetățean al RM să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută – părintele său? Părintele locuiește împreună cu unul dintre copiii săi, a atins vârstă de pensionare și nu este angajat în câmpul muncii. În cazul în care persoana mai are doi frați, aceștia vor avea dreptul de a a beneficia de scutire pentru persoana întreținută – părinte?
Detalii
03
06 2020
85

Об обеспечении ОГСС и ОМС иностранному акционеру, работающему по ИТД в условиях карантина

Два акционера нашего предприятия являются гражданами России. Один из них заключил с предприятием срочный индивидуальный трудовой договор (ИТД) на один год и предприятие выплачивает ему и заработную плату, и дивиденды. Второй акционер ИТД не заключал и от предприятия получает только дивиденды. При этом, они оба имеют временный вид на жительство. Акционер, заключивший ИТД, временно проживает в РМ, а акционер, не заключивший такого договора, только временно приезжает в республику. Во время карантина, последний как раз и совершил такой визит, и ему до сих пор не удалось выехать на родину. Должно ли предприятие обеспечить ОГСС и ОМС этих акционеров? Если нет, то обязаны ли они обеспечить индивидуально свое страхование в условиях пандемии коронавируса?
Detalii