13
01 2015
5473

Anul 2015 ne aduce noi SNC

După cum cunoaștem, în baza Ordinului MF nr. din nr. 166 din 28.11.2013, din 2014 au fost puse în aplicare SNC noi cu titlu de recomandare, iar din 2015 - obligatorii. Conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 118 şi Ordinului ministrului finanţelor 119 din 6 august 2013 au fost aprobate 16 SNC, 2 indicații metodologice și planul general de conturi. Totodată, a fost elaborat un proiect privitor la indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Aceste standarde au fost elaborate în baza Directivelor Uniunii Europene şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Au fost emise și recomandări metodice de tranziție care încearcă să ne ghideze la etapa de trecere la SNC noi. A suferit modificări în legătura cu trecerea la SNC noi și Legea contabilității, în care au fost ajustate noțiunile în conformitate cu SNC. Totodată, conform Legii contabilității, art. 16 este prevăzut: (4) Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă. În acest caz, prevederile se aplică în următoarea consecutivitate:
  1. Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară;
  2. IFRS şi SNC, în care se examinează probleme similare;
  3. altor acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit. a) privind problema respectivă sau o problemă analogică.
Tranziţia la noile SNC cuprinde următoarele etape principale:
  1. formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
  2. elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
  3. identificarea diferențelor aferente recunoașterii elementelor contabile;
  4. identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
  5. transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate până la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi.
Cunoaștem că tranziția, în majoritatea cazurilor, se va efectua în programe de contabilitate. Programatorii soft-urilor de contabilitate propun deschiderea unei baze de date noi pentru contabilitatea entității (începând cu data trecerii la SNC noi) și transferarea în această bază a soldurilor conturilor la data de 31.12.2014, conform planului nou de conturi contabile. Astfel, vor fi modificate, ajustate înregistrările contabile după planul nou de conturi contabile. În procesul trecerii soldurilor în noile conturi contabile, efectuat de programatorii programelor de contabilitate, să atrageți atenție inclusiv la acel fapt că unele conturi contabile vechi se divizează în mai multe conturi noi, care, în mod automat, în unele cazuri, nu este posibil să fie realizat. De exemplu, contul contabil vechi 229 „Alte creanţe pe termen scurt", poate fi transpus în contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii", 233 „Creanţe curente privind asigurările" și în 234 „Alte creanţe curente", sau evidența datoriilor față de companiile de asigurări care puteau fi ținute în contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" sau în contul 539 „Alte datorii pe termen scurt", acum vor avea un cont separat - în contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor". De aceea, urmează foarte atent să verificați rezultatele trecerii automatizate a soldurilor, iar in unele cazuri - să recalculați rezultatele tranziției efectuate în programul de contabilitate în mod automat. Totodată vă recomandăm să întocmiți un registru sau o nota contabilă în care să indicați toate ajustărilor efectuate la transpunere. Vă aducem la cunoștință că conform punctului 23 al Legii nr. 408 din 26.07.2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal*, prevederile privind aplicarea amenzilor ce țin de utilizarea SNC, specificate în art. 257 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal, nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţii financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014, pe o perioadă de până la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.

via contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.