Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
19
04 2019
7

Importanța situațiilor financiare în luarea deciziilor

Analiza financiară a rezultatelor companiei este efectuată nu doar pentru a evalua situația financiară actuală, ci și pentru anticiparea dezvoltării ulterioare.

Imaginea indicatorilor financiari și a rapoartelor permite managerului să înțeleagă poziția competitivă a companiei la momentul de față, iar capacitatea de a citi situațiile financiare vă permite să înțelegeți cât de eficient funcționează compania dvs. comparativ cu companiile concurente.
Detalii
19
04 2019
13

Mijloace fixe. Interpretări și abordări contabile

În urma reformei fiscale din 2019, toate entitățile trebuie să utilizeze noua metodă de calcul a uzurii în scopuri fiscale. Astfel, la ProactiveConsulting veți primi recomandări practice privind trecerea de la metoda veche la cea nouă, totodată și machete de evidență a mijloacelor fixe.

PROGRAM:
1. Acte normative, legislative care reglementează operațiunilor cu privire la mijloacele fixe
Detalii
19
04 2019
5

Activitatea ISM în trimestrul I

Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) a publicat raportul de activitate pentru trimestrul I al anului curent. Astfel, în primul trimestru al anului 2019, inspectorii de muncă au efectuat 302 controale la entitățile cu un număr de 19292 salariaţi. În sectorul public au fost efectuate 191 controale și 111 – în sectorul privat. Din numărul total, 188 constituie controale planificate (dintre care 137 în sectorul public și 51 în sectorul privat) şi 114 au fost inopinate (din care 54 în sectorul public și 60 în sectorul privat).

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 1936 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă.
Detalii
19
04 2019
9

Таможня планирует отказаться от физического досмотра посылок

Таможенная служба представила Госкомиссии по регулированию предпринимательской деятельности анализ результатов внедрения проекта приказа о представлении предварительной информации о почтовых отправлениях. В направленном пакете документов отмечается, что введение предварительного информирования Таможенной службы о посылках позволит сократить время на таможенное оформление и общее число проверок, сместив акцент на проведение «целевых» проверок за счет инновационного подхода, основанного на анализе рисков. В ТС уверены, что новые правила не отразятся на получателях посылок и на бизнес-среде.
Detalii
19
04 2019
2

SV a procurat noua versiune a soft-ului Asycuda World

Evoluțiile privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Ghișeului Unic al Serviciului Vamal au fost prezentate în cadrul celei de-a VI ședințe a Comitetului de supraveghere. La reuniune au mai participat directorul adjunct al SV, Iurie Ceban, Lider de proiect din partea RM, vicedirectorul general al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, consilierul rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Ekaterina Yakovleva, precum și alți reprezentanți ai proiectului Twinning.

Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a informat reprezentanții proiectului despre procurarea, de către Serviciul Vamal, a noii versiuni a soft-ului ”Asycuda World”, care va conține și modulele pentru NCTS și Ghișeul Unic.
Detalii
18
04 2019
275

Asigurarea socială de stat benevolă

Legislaţia stabilește că angajatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sunt obligaţi să calculeze şi să vireze în mărimea cuvenită şi în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489 /1999 privind sistemul public de asigurări sociale contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.

Începând cu 1 ianuarie 2019, anexele din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, care au caracter de aplicabilitate permanentă, au fost transferate în Legea nr. 489. Astfel, anexa nr. 1 stabileşte categoriile de plătitori de contribuţii, dar şi de asiguraţi care, ca urmare a achitării contribuţiilor obligatorii stabilite, deţin statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale.
Detalii
18
04 2019
39

Прибыль АО «Franzeluta» за 2018 г.

Чистая прибыль АО «Franzeluța» по итогам 2018 г. составила около 9,4 млн леев по сравнению с 14,1 млн леев, полученными в 2017 г. АО «Franzeluța» — крупнейший в Молдове производитель хлеба и хлебобулочных изделий, созданное на базе четырех хлебзаводов в 1947 г. В 1995 г. предприятие было преобразовано в акционерное общество, в котором 52,5% уставного капитала принадлежит государству.

В 2018 г. на предприятии по производству хлебобулочных изделий сократились доходы от продаж: с 632,3 млн до 604,1 млн леев, или на 4,4%. В 2017 г., в сравнении с 2016 г., продажи предприятия также регистрировали снижение – на 3,3% (с 654,2 млн до 632,3 млн леев). Себестоимость продаж в прошлом году снизилась на 5,4% — с 515,3 млн до 487,2 млн леев.
Detalii
18
04 2019
49

Numărul de contribuabili care utilizează serviciile fiscale electronice, în creștere

În primele trei luni ale anului 2019, numărul contribuabililor persoane juridice și persoane fizice care au utilizat serviciile fiscale electronice a crescut față de trimestrul IV al anului trecut cu circa 10 la sută și a constituit peste 64 mii. Conform situației din 31 martie 2019, numărul total al conturilor de utilizator cu statut activ care au acces la serviciile fiscale electronice a depășit cifra de 233 mii.

Potrivit datelor furnizate de Direcția generală tehnologii informaționale în domeniul fiscal din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), care este administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS),
Detalii
18
04 2019
572

Atribuțiile de muncă ale salariatului

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

Atribuţiile de muncă ale salariatului sunt determinate în cea mai mare măsură de specialitatea, calificarea, funcţia care au fost sau au constituit obiectul negocierii contractului individual de muncă. Acestea, ca şi locul de muncă, rămân, de regulă, neschimbate pe toată perioada acţiunii contractului de muncă.
Detalii
18
04 2019
724

IALS 14: verificăm datele

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice.

In procesul de depunere a Declaraţiei, unele persoane fizice pot depista faptul că veniturile obținute în I etapă a anului 2018 (1 ianuarie – 30 septembrie) nu sunt reflectate în aceasta.
Detalii