Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
11
07 2020
225

Starea de urgență, extinsă până la 31 iulie

Starea de urgență în sănătate publică este extinsă până la 31 iulie 2020,  cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
 
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a emis Hotărârea nr.20 din 10 iulie curent. Documentul reiterează  interdicția, până la data de 1 august 2020, de aflare a persoanelor în vârstă de peste 63 ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

Detalii
13
07 2020
14

В Молдове будет создана информационная система учета правонарушений

Автоматизированная информационная система учета правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, их совершивших (далее – Система), будет представлять собой совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов и технологий, программно-технических средств, методологий, предназначенная для хранения, обработки и использования данных в рамках Системы, а также единого учета правонарушений.
 
Это определение содержится в проекте закона об Автоматизированной информационной системе учета правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, совершивших правонарушения, который был одобрен парламентом в первом чтении в конце прошлой недели.

Detalii
13
07 2020
10

Codul muncii: modificări votate în lectură finală

Se admite ca, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de până la 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.
 
În ședința Legislativului din 9 iulie 2020 au fost operate modificări în circa 20 de articole din Codului muncii (CM), fiind votate în lectură finală trei proiecte de lege în acest sens.
 

Detalii
13
07 2020
9

Guvernul propune crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale

În cadrul ultimei ședințe a Executivului a fost susținut proiectul de lege ce conține un șir de modificări la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Legea nr.77/2016) ce prevăd crearea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru statup-uri IT, precum și revederea venitului asigurat al rezidenților parcului IT.
 
Autorii inițiativei afirmă că sectorul TIC rămâne a fi unul dintre principalele domenii strategice ale economiei naționale cu o contribuție de 7% la PIB. Totodată, luând în considerare condițiile actuale, consecințele pandemiei se răsfrâng și asupra industriei IT, fiind identificate următoarele provocări pentru sector:
Detalii
13
07 2020
8

Soluționarea alternativă a litigiilor

Implementarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor sunt în atenția Consilului Economic pe lângă Prim-ministru, care a desfășurat un  șir de webinare dedicat IMM-urilor în cadrul proiectului „Consiliere juridică de urgență” organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în parteneriat cu Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

 

Starea de urgență a schimbat regulile de joc, inclusiv al regimului de desfășurarea ședințelor de judecată. În acest sens, medierea și arbitrajul au fost metodele alternative optime de soluționare a litigiilor.

Detalii
13
07 2020
10

Через АИС «GEAP» будут выдаваться все разрешительные документы

Выдача или отказ в выдаче разрешительного акта и его дубликата, а также его продление, переоформление, приостановление и отзыв государственным органом-эмитентом будет осуществляться через автоматизированную информационную систему для управления и выдачи разрешительных документов (АИС «GEAP»). Это предусматривают поправки, внесенные правительством в Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения.
 
Согласно законопроекту, все разрешительные документы, сгенерированные в АИС «GEAP», будут содержать элементы автоматической идентификации -  двухмерный штрих-код.
Detalii
10
07 2020
168

Controlul intern managerial – un nou ciclu de instruiri online pentru directorii de școală

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită managerii liceelor și gimnaziilor din țară să participe la noul ciclu de instruiri online cu genericul „Controlul intern managerial pentru directorii de școală”. Primele două seminare cu această temă  vor fi organizate de CTIF la 14 și 16 iulie curent.
 
Cursurile de instruire au o durată de o zi fiecare, 6 ore de studii și vor fi desfășurate între orele 9.00 și 15.45, fiind organizate în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom, și vor fi ghidate de formatori calificați din cadrul Ministerului Finanțelor.

Detalii
10
07 2020
171

Guvernul a prezentat legislativului proiectele aprobate prin asumare de răspundere

În ședința de joi a Parlamentului Guvernul a prezentat pachetul de inițiative legislative aprobat prin asumare de răspundere în fața Parlamentului. Acestea urmează să intre automat în vigoare în cazul în care timp de 72 de ore inițiativele nu vor fi contestate.  Amintim, Executivul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte de legi
 
La prezentarea proiectelor în Parlament Ion Chicu a menționat că modificările operate la Legea privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar sunt determinate de necesitatea stimulării financiare a personalului medical implicat în combaterea COVID-19. Potrivit documentului, salariile vor fi majorate de două ori, în etape: la prima etapă – cu 30% (de la 1 septembrie 2020), cu încă 30% – de la 1 ianuarie 2021 și cu încă 40% în prima jumătate a anului următor. De majorarea salariilor vor beneficia circa 4,5 mii de angajați din domeniul sănătății.
Detalii
10
07 2020
111

IFAC верит в единую систему нефинансовой отчетности

Завершились уже продленные в связи с коронавирусом консультации по будущей европейской Директиве по нефинансовой отчетности (NFRD), поэтому Международная федерация бухгалтеров делится своим собственным ответом. По мнению IFAC, со стороны Еврокомиссии это можно рассматривать как очень значительный шаг к налаживанию активного диалога и развитию полезной и надежной системы нефинансовой отчетности.
 
Cамо появление нефинансовой отчетности как таковой стало ответом на изменившиеся запросы инвесторов и других поставщиков свободного капитала, которые просили о более широкой информации по результатам деятельности организаций и перспективам создания стоимости.
Detalii
10
07 2020
354

Scutirea pentru soțul care a decedat pe parcursul perioadei fiscale

Persoana fizică cetățean al RM care pe parcursul anului a utilizat scutirea pentru soț, dar soțul a decedat în luna noiembrie, are dreptul la utilizarea scutirii respective sau e obligată, prin depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit, sa renunțe la această scutire?
 
În conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în articolul menționat, cu condiția că soția/soțul nu beneficiază de scutire personală.

Detalii