Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
30
09 2020
3

Завтра начнется выплата единовременной помощи

С 1 октября начнется перечисление и выплата единовременной помощи в размере 900 леев для пенсионеров с ежемесячным доходом менее трех тысяч леев. Получить их можно будет одновременно с пенсиями, сообщила заместитель директора Национальной кассы социального страхования Екатерина Дворян.
 
Таким образом, лицам, получающим выплаты через ГП «Почта Молдовы», пособие выдадут одновременно с пенсиями. Лицам, получающие пенсию в финансовых учреждениях, указанная сумма будет перечислена на банковскую карту, а на следующий день будет зачислена пенсия или пособие, в зависимости от статуса получателя.

Напоминаем, единовременная финансовая поддержка полагается не только пенсионерам, но и получателям социальных пособий, ежемесячный размер которых не превышает трех тыс. леев.

Detalii
29
09 2020
59

Noul Regulament privind achizițiile publice de lucrări

În Monitorul Oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

 

Astfel, noul Regulament stabilește mecanismul de inițiere și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări. În sensul Regulamentului, achiziție publică de lucrări reprezintă fie achiziția lucrărilor, fie atât achiziția lucrărilor, cât și proiectarea lucrărilor de construcții de orice
Detalii

30
09 2020
2

Impozitul pe venit din activitatea zilierilor poate fi inclus în costul voucher-ului

Beneficiarul de lucrări ar putea achiziționa forța de muncă necalificată în baza unui voucher procurat de la Inspectoratul de Stat al Muncii. În Parlament este înregistrat un proiect  de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 
Astfel, se propune completarea Legii nr. 22/2018 cu prevederi ce vor reglementa munca bazată pe voucher. Beneficiarul de lucrări va putea procura un număr de vouchere egale cu numărul de persoane necesare executării activităților necalificate, ce va fi calculat după principiul om/zile pentru un sezon agricol. Dreptul de a opta pentru procurarea voucher-ului survine doar în cazul în care numărul de zilieri necesari depășește 50 de oameni pe parcursul perioadei.

Detalii
29
09 2020
42

Depunerea cererii introductive contra debitorului în lipsa temeiului de insolvabilitate. Consecințe pentru persoana care o depune

Pentru intentarea unui proces de insolvabilitate trebuie să existe, în toate cazurile, un temei. Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012) prevede două temeiuri de intentarea a procesului de insolvabilitate, și anume temeiul general și temeiul special.

 

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

 

Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.


Detalii
30
09 2020
1

MADRM va selecta directorii instituțiilor publice în baza unui nou regulament

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui pentru fiecare concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice în care MADRM exercită calitatea de fondator o comisie din șapte membri – cinci reprezentanți ai ministerului și doi – ai societății civile. Autoritatea a elaborat și propune pentru consultări publice (data limită – 9 octombrie) proiectul ordinului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului respectiv.
 
Documentul reglementează condițiile și principiile de organizare și desfășurare a concursului, prevede cerințele pentru candidați, modul de instituire și atribuțiile comisiei ce va determina câștigătorul.

Detalii
30
09 2020
1

Avize consultative utilizate în vederea determinării valorii în vamă

(Continuare. Partea I în nr. 4 (59), partea II în nr. 5 (60), 2020)

 

Avizul de evaluare în vamă nr. 8.1: Tratamentul aplicat, în conformitate cu Acordul, creditelor referitoare la tranzacțiile anterioare

 

1. Care este, în conformitate cu Acordul, tratamentul aplicat creditelor referitoare la tranzacțiile anterioare, atunci când se evaluează mărfurile cărora li se aplică aceste credite?
2. Comitetul tehnic de evaluare în vamă a exprimat următorul aviz:

Detalii
30
09 2020
1

Seminar practic: Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Chiar dacă avem foarte multe companii în acest domeniu, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile.

 

Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură” ca să trecem în revistă cele mai recente schimbări, dar și să lucrăm cu situații practice întâlnite în contabilitatea întreprinderilor agricole.

Detalii
29
09 2020
187

ACCES CPAS 2.0: noi oportunități pentru persoanele asigurate

ACCES CPAS (sistemul prin care cetățenii își pot verifica informația ce ține de asigurările sociale) a fost îmbunătățit cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și adaptat la noile necesități informaționale. Noua versiune a sistemului a fost lansată astăzi, 29 septembrie 2020.
 
Menționăm că, prima versiune a ACCES CPAS a fost lansată în anul 2010, cu suportul Programului USAID BIZTAR. Pe parcursul ultimilor ani, utilizatorii acestui sistem s-au confruntat cu anumite dificultăți de ordin tehnic la accesarea sistemului, din motivul că tehnologiile utilizate la dezvoltarea acestuia nu erau adaptate la ultimele versiuni ale web-navigatoarelor.

Detalii
30
09 2020
2

Извлечение уроков из локдауна

КЕМБРИДЖКак и во всем остальном, пандемия коронавируса серьезно затронула международное развитие. Как мы можем использовать эти уроки, чтобы изменить сектор, а не вернуться к status quo?
 
Начнем с того, что кризис напомнил нам о том, что природа все еще властвует, и это должно побудить нас активизировать усилия по смягчению и адаптации к другим системным угрозам, в частности изменению климата, которое по-прежнему будет представлять собой самую большую угрозу для развития.
Detalii
30
09 2020
3

Возмещение финансового ущерба в результате врачебной халатности

В парламенте зарегистрирован законопроект о медицинском малпраксисе, который направлен на регулирование правовых отношений, возникающих в результате врачебной халатности, а также оговаривает гражданскую ответственность медперсонала в таких случаях.
 
Автор инициативы предлагает внедрить систему обязательного страхования профессиональной гражданской ответственности медперсонала и поставщиков медицинских услуг, создать государственный Фонд финансового возмещения в случаях врачебной халатности, учредить специальную Комиссию для ее определения и внедрить механизм возмещения ущерба в случае смерти или травмы пациента, наступивших в результате врачебной ошибки или халатности.

Detalii