Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
26
01 2021
9

CET18 și royalty

Este oare obligată persoană fizică să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, în anul 2020, a obținut venit din salariu și din royalty în sumă mai mare de 500 mii lei (300 mii salariu și 210 mii royalty)?
 

Conform art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare,
Detalii

25
01 2021
92

Cererile de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare pot fi depuse până la 1 februarie 2021

La data de 1 februarie 2021 expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.


Detalii
26
01 2021
9

Внутренний аудит на договорной основе

Минфин утвердил Положение о деятельности внутреннего аудита на договорной основе в публичном секторе. Соответствующий приказ МФ опубликован в «МО» 22 января. Требования этого документа применяются к органам центрального и местного публичного управления, публичным учреждениям, а также распоряжающиеся средствами национального публичного бюджета автономным органам/ учреждениям.
 
Деятельность внутреннего аудита на договорной основе осуществляется поставщиком, с которым бенефициар заключил двусторонний договор на оказание этих услуг согласно утвержденному Минфином образцу. Договор заключается для одной или нескольких миссий внутреннего аудита.

Detalii
26
01 2021
9

О праве на пособия работающего по срочному ИТД лица, получившего профессиональное заболевание

Сотруднику, отработавшему на предприятии с вредными условиями труда 20 лет, который последние годы часто болел, было предложено либо перейти на низкооплачиваемый труд, либо перейти на работу по срочному договору на 6 месяцев. Он выбрал срочный индивидуальный трудовой договор (ИТД), а через 4 месяца после заключения договора у работника был выявлен туберкулез и выдан листок о медицинском отпуске на 90 дней. Диагноз был «профессиональное заболевание в связи с вредными условиями труда». По истечении срока ИТД работник был уволен, хотя должен был находиться в медицинском отпуске еще 30 дней.


Detalii
26
01 2021
10

Prevenirea risipei alimentare

Operatorii din domeniul alimentar pot fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire a pierderii și risipei alimentare și să suporte cheltuielile aferente, prevede proiectul de lege elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului care urmează a fi propus Guvernului pentru aprobare.Autorii documentului susțin că implementarea proiectului va asigura tranziția către economia circulară prin menținerea, în limitele legale, a alimentelor în circuitul consumului și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și prin diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipei alimentare.


Detalii
26
01 2021
8

Autorizația de antreprozit vamal va fi eliberată online

Procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic, începând cu 1 februarie curent, anunță Serviciul Vamal. Cererea de obținere a actului permisiv poate fi depusă aici.La cerere vor fi anexate și actele necesare pentru prestarea serviciului:
1. Actul ce demonstrează rațiunea economică privind necesitatea înființării antrepozitului vamal (bussines-plan, calculul economic al eficienței depozitului, etc)

Detalii

25
01 2021
207

Списание пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам

В субботу, 23 января, вступило в силу Постановление Правительства № 8 от 20 января 2021 г. о внесении изменений в Положение о порядке списания пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам (Положение), утвержденное постановлением Правительства № 500/1998.
 
В соответствии с дополнениями к Положению, демонтаж основных средств до списания допускается, в виде исключения, в случае аварии и/или стихийных бедствий, в случае невозможности оценить состояние основных средств и/или фактических объемов требуемых работ и/или необходимости проведения дополнительных,
Detalii
25
01 2021
763

Modificările ce vizează impozitele și taxele locale pentru perioada fiscală 2021

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” vine cu sinteza modificărilor operate în domeniul taxelor locale aferente anului curent, scopul acestui articol fiind simplificarea luării deciziilor de către autoritățile administrației publice locale, dar și precizarea unor aspecte ce țin de achitarea taxelor de către persoanele fizice și persoanele juridice.
 
Modificările și completările operate în titlul VI din Codul fiscal
 
  • Art. 282 al CF
În rezultatul modificărilor operate, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
26
01 2021
8

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
26
01 2021
21

Начисление и учёт заработной платы. Отчёты

Тема этого онлайн семинара актуальна как никогда, сейчас в разгар экстренной ситуации многие компании приостановили деятельность, другие напротив, увеличили нагрузку персонала.

 

Как вести правильно учёт, не упустив при этом никаких положений ответственных органов, которых немало в последние 3 недели? На этот интересный вопрос ответит Родика Кушмэунсэ, в ходе тематического семинара.


Detalii