Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
23
08 2017
1

Contabilitatea ANSA nu corespunde cerinţelor minime aprobate

Politicile de evidență contabilă ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și entitățile subordonate, în anul 2016, nu corespund cerințelor minime aprobate de Ministerul Finanțelor, se menționează în Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale ANSA și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității ANSA și a unor entități din subordine în anul 2016, publicat în MO, din 18 august curent.
Detalii
23
08 2017
2

Размер пособия по уходу за ребенком до трех лет изменится

В Положение о порядке назначения и выплаты пособий семьям с детьми, утвержденного Постановлением Правительства № 1478 от 15 ноября 2002 г, внесены изменения.

Ранее было предусмотрено, что застрахованный доход за месяцы, включенные в расчет при определении основы для исчисления пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет, не может превышать предельный доход, на который начисляются индивидуальные взносы социального страхования,
Detalii
23
08 2017
1

Cinci trezorerii regionale în loc de 38 teritoriale

Este propus spre consultare noul Regulament privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor. Documentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor noii Legi a Guvernului.

Potrivit proiectului, cele 38 de trezorerii teritoriale vor fi reorganizate în 5 trezorerii regionale, în acest fel fiind asigurată consolidarea sistemului trezorerial, prin dezvoltarea capacităților trezoreriilor actuale.
Detalii
23
08 2017
2

Atenție! Ultimele zile de raportare fiscală a lunii august

Se apropie perioada de raportare și trebuie să reușiți în termen să prezentați dările de seamă către Serviciului Fiscal de Stat?

Raportați electronic și scăpați de griji, pentru că on-line e mai simplu și mai comod. Utilizați la maximum serviciile fiscale electronice și beneficiați de o serie de avantaje, precum:

• Accesarea serviciilor 24/24 ore, 7 zile în săptămână
Detalii
23
08 2017
2

Examinarea de către Serviciul Fiscal de Stat a proceselor verbale cu privire la contravenţie

În MO nr. 301-315 din 18 august 2017 a fost publicată Legea nr.178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin Legea menţionată au fost operate modificări la art. 402 alin. (2) din Codul contravenţional.Urmare a noilor modificări aprobate, începând cu 18 august 2017, sunt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni nu doar persoanele cu funcţie de conducere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, ci şi inspectorii fiscali.
Detalii
22
08 2017
405

Serviciul Fiscal de Stat a menţionat cei mai onești contribuabili

Evenimentul a avut loc astăzi, 22 august, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

Serviciul Fiscal de Stat a menționat 25 de agenți economici pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2017.
Detalii
23
08 2017
2

Предоставление информации в случае приостановления деятельности

Обязанность предоставлять органу государственной регистрации информацию об отсутствии/наличии задолженности перед национальным публичным бюджетом в случае приостановления деятельности предприятия возложена на Государственную налоговую службу. Положение закреплено в законодательстве Законом №178 от 21 июля 2017 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.
Detalii
22
08 2017
66

Скачки цен на топливо

Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике снизило максимальные розничные цены на бензин на 0,6%, а на дизтопливо – почти на 1,48%. Данные опубликованы сегодня, во вторник, 22 августа. Максимальные розничные цены на топливо на период с 23 августа по 5 сентября составят на бензин Premium-95 16,95 леев за литр (ранее цена составляла 17,06 леев, а на дизтопливо – 14,55 леев за литр (14,77 леев, соответственно).

Бензин подешевеет с полуночи завтрашнего дня в среднем на 0,11 лея за литр, а дизтопливо — на 0,22 лея.
Detalii
22
08 2017
542

De mâine vom solicita prestarea a 465 servicii de la Agenţia Servicii Publice

Prestarea serviciilor, care anterior au fost în competenţa Î.S. „CRIS „Registru”, Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” începând cu 23 august curent vor fi oferite de Agenția Servicii Publice (ASP), comunică instituţia.

În scopul asigurării continuităţii prestării a serviciilor publice, în temeiul Legii nr. 80 din 05.05.17 şi Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017, vor fi aplicate temporar nomenclatoarele serviciilor și tarifele în vigoare ale instituţiilor reorganizate.
Detalii
22
08 2017
899

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou — „Prezentarea situațiilor financiare”.

Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare.
Detalii