Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
27
04 2018
6

Impozit pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Au mai rămas şase zile până la expirarea termenului limită de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15).

Reamintim utilizatorilor noştri despre plasarea Ghidului video, care facilitează prezentarea Declaraţiei în format electronic şi poate fi completată la orice oră, scutind contribuabilii de necesitatea prezentării la sediul organului fiscal.

Totodată, continuăm să răspundem la întrebările cititorilor noştri.
Detalii
27
04 2018
4

В парламенте будет создана комиссия по контролю публичных финансов

Депутаты парламента разработали законодательную инициативу, согласно которой предложено создать еще одну, 11-ю постоянную парламентскую комиссию – по контролю публичных финансов. Это необходимо для того, что обеспечить взаимодействие парламента со Счетной палатой, повысить ответственность административных органов в использовании государственных средств при реализации правительственных программ, обеспечить прозрачность распространения информации об эффективности использования бюджетных средств, а также для стимулирования выполнения всех рекомендаций Счетной палаты.
Detalii
27
04 2018
4

Noi responsabilităţi pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea care va elabora politicile de stat în domeniul turismului. În același timp, de implementarea acestor politici va fi responsabilă Agenția de Investiții, creată recent prin fuziunea Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova și Agenția Turismului.

Parlamentul a votat ieri un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova.
Detalii
26
04 2018
37

О заполнении Отчета IPC 18 работодателями – резидентами информационно-технологических парков

Согласно Закону № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-технологических парках, работники резидентов парков пользуются всеми видами пособий социального страхования, выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством.
Detalii
26
04 2018
69

Viitorul IMM-urilor în Moldova

Cabinetul de miniștri a susținut ieri planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru anii 2018-2020.

Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcţii prioritare:

• ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării IMM-urilor;
• îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare

Detalii
26
04 2018
79

Утвержден уровень оплаты труда сотрудников Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Сегодня, 25 апреля 2018 г., парламент одобрил в окончательном чтении изменения и дополнения к законам о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности; о системе оплаты труда в бюджетной сфере; о системе оплаты труда государственных служащих, устанавливающие должностные оклады для руководства и сотрудников Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с утвержденным проектом, заработная плата директора, его заместителей и инспекторов ведомства будет включать должностной оклад и дополнительную ежемесячную надбавку.
Detalii
26
04 2018
89

Tichetul de masă pe suport de card

Se discută mult despre tichete de masă pe carduri. Care sunt pașii de urmat de un operator pentru a emite tichete de masă electronice pe suport de card așa încât aceste carduri să poată să fie utilizate la comercianți?

Operatorii care doresc să emită tichete de masă electronice pe suport de card ar trebui să dețină un set de capabilități și acte permisive după cum urmează:

1. să dispună de un sistem software & hardware care să susțină emiterea și gestionarea cardurilor
Detalii
26
04 2018
161

Зарплаты и премии в учреждениях с финансовой автономией ограничивать не будут

Правительство не поддержало законодательную инициативу группы депутатов парламента о внесении поправок в Закон о системе оплаты труда в бюджетном секторе, которые направлены на ограничение зарплат и премий руководителям и сотрудникам некоторых органов публичной власти, таких как НАРЭ, НАРЭКИТ, AGEPI и др.

Согласно законопроекту, условия и методы установления размеров зарплат сотрудников публичных органов, госслужащих, в том числе со специфическими функциями, прописаны в Законе о системе оплаты труда в бюджетном секторе.
Detalii
26
04 2018
612

Încă trei agenți economici vor fi supuși controalelor de stat

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, ca urmare a evaluării factorilor de risc la 63 de agenți economici rezidenți ai parcurilor industriale, au solicitat Guvernului includerea în graficul controalelor de stat a trei agenți economici rezidenţi ai acestor parcuri.

Executivul a aprobat ieri o hotărâre ce prevede suplinirea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru semestrul II al anului 2018.
Detalii
26
04 2018
88

O nouă ediţie a Monitorului Oficial

În Monitorul Oficial nr. 133-141 (6050-6058) de mâine, 27 aprilie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică

• Hotărâre privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu” (nr. 8, 26 martie 2018)
Detalii