Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
20
01 2020
2

Mecanismul impozitării tichetelor de masă

Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, în vigoare până la 1 ianuarie 2020, valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor reprezintă un venit din care nu se calculau contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu, cu excepţia cazului în care valoarea nominală depăşea limita stabilită la art.4 alin.(1) (45 lei per zi).

Prin Legea nr.122/2019 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în anexa nr.3 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi din tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii a fost abrogat pct. 39) — cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă. Prevederile menţionate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Detalii
20
01 2020
3

Deducerea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe oferite în folosință cu titlu gratuit (comodat)

Întreprinderea X primește în perioada fiscală 2019 de la furnizorul său marfă (de ex: înghețată) spre realizare. Dat fiind faptul că este necesar ca această marfă să fie păstrată în condițiile prielnice, furnizorul oferă în folosință cu titlu gratuity (comodat) un frigider cu logotipul întreprinderii și mărfii. Vor fi permise spre deducere cheltuielile privind reparția acestui frigider cât și suma amortizării acestuia?

Detalii
20
01 2020
4

Contribuțiile la BASS pot fi achitate prin MPay

Casa Națională de asigurări Sociale comunică că, în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (Serviciul MPay) a fost dezvoltat şi implementat serviciul de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale, care face posibilă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv majorările de întârziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, prin intermediul mai multor modalități de plată cum ar fi carduri bancare, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar.

Cum se achită prin Serviciul MPay plăţile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat?
Detalii
22
01 2020
770

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale aferente tichetelor de masă

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, prin Legea nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări și în anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 (Tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii), fiind abrogat pct. 39)cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Conform art. VIII alin. (1) din Legii nr. 122/2019, aceste prevederi au intrăt în vigoare la 1 ianuarie 2020. În acest context, CNAS prezintă unele explicaţii aferente calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi răspunsuri la unele întrebări parvenite de la plătitorii de contribuţii la BASS.
Detalii
20
01 2020
5

Новое в Положении об администрировании бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. опубликована новая редакция Положения об администрировании бюджетной классификации и все связанные с ним приложения, согласно приказу МФ №187 от 31.12.2019 г.

В обновленном документе уточняются правила изменения бюджетной классификации в процессе разработки бюджета на следующий год; определен порядок внесения изменений организационной классификации на местном уровне; скорректирован порядок аннулирования кодов. Кроме того, увеличилось число приложений к приказу: введен новый бланк №8 «Бланк о признании организационной классификации недействительной».
Detalii
20
01 2020
5

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, publicată

Agenții economici vor fi verificați în domeniul raporturilor de muncă în baza unei liste de verificare ce conține 67 de întrebări. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1463 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă.

Aceasta conține întrebări ce țin de respectarea garanțiilor oferite salariaților, compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului, la angajarea femeilor însărcinate, beneficierea de înlesniri și compensații a salariaților concediați în legătură cu reducerea statelor de personal, respectarea cuantumului remunerației orare a zilierilor, ținerea Registrului de evidență a zilierilor etc.
Detalii
20
01 2020
4

Правила бухучета в индивидуальных кабинетах семейных врачей

Методические указания по бухгалтерскому учету в индивидуальных кабинетах семейных врачей (Методические указания) вступили в силу 17 января 2020 г. Документ разработан на основании Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 г. (Закон № 287/2017), Закона об охране здоровья №411/1995 (Закон №411/1995) и Налогового кодекса (НК).

Опубликованные Методические указания, как уточняется в документе, распространяются на семейных врачей – физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (физическое лицо) и применяющих кассовый метод.
Detalii
20
01 2020
5

Calitatea auditului: raportul privind respectarea procedurilor de control

În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020, Consiliul de supraveghere publică a auditului a publicat Decizia nr. 33 din 23 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, în vederea asigurării calității auditului, entitatea de audit elaborează și aprobă politicile şi procedurile de control al calităţii auditului. Totodată, aceasta este obligată să prezinte Consiliului de supraveghere publică a auditului, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, un raport privind respectarea procedurilor de control al calității auditului, care conțin următoarele trei compartimente:
Detalii
17
01 2020
486

Puncte de reper pentru elaborarea politicilor contabile de către entitățile din sectorul IT

Procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora sunt reglementate de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77/21.04.2016.

Conform art.2, rezident al parcului este persoană juridică sau fizică înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă al rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 al Legii menționate, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. Activitate principală este activitatea care generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului
.

Detalii