Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
10
12 2021
1

Cerințe minime pentru protecția securității unor lucrători

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.
 
Potrivit documentului, angajatorul va fi obligat să asigure elaborarea Documentului privind protecția împotriva exploziilor anterior începerii activității și actualizarea acestuia în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.


Detalii

08
12 2021
82

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii.
Detalii
08
12 2021
391

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii

08
12 2021
49

Доступ к сельсхозсубсидиям получат новые бенефициары

Парламент принял в первом чтении поправки к Закону о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской местности, который направлен на расширение мер поддержки и предоставление доступа к Национальному фонду развития сельского хозяйства и сельской местности некоторым новым категориям сельхозпроизводителей.
 
В проекте уточняются критерии для мелких, средних и крупных сельхозпроизводителей, а в отдельную категорию выделена новая категория получателей субсидий - микро- сельскохозяйственный производитель. Это агропроизводитель, который обладает на правах собственности или владения и пользования до
Detalii
08
12 2021
5451

Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului de la 9459 lei până la 10068 lei.
 
Astfel, Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii prevede majorarea cuantumului egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului cu 609 lei.


Detalii

10
12 2021
13

Auditul rezidenților parcului IT: indicatorii supuși verificării obligatorii

Anul 2021, este al patrulea exercițiu (după anii 2018, 2019 și 2020) în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației.


În momentul de față, anul 2021 nu a venit încă cu modificări în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților „Moldova IT Park” – actualmente unicul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 18, alin.  (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), activitatea
Detalii

08
12 2021
123

Modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, sechestrate, a corpurilor delicte etc.

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
 
 
Propunerile și sugestiile pot fi înaintate până la 10 decembrie 2021. Persoana responsabilă: Danu Victoria (Inspector principal, Direcția generală expertiză juridică, SFS), telefon 022 82 33 67 Email:  victoria.danu@sfs.md.
09
12 2021
64

О порядке предоставления пособия по уходу за ребенком в зависимости от вида его заболевания

Мать получила листок о медицинском отпуске по уходу за ребенком 12 лет в связи с инфекционным заболеванием. Затем ребенок был отправлен на санаторно-курортное лечение. Будет ли оплачен данный медицинский отпуск, если ребенок является инвалидом с детства, а мать в это же время находится в отпуске по уходу за другим ребенком до достижения им возраста 3-х лет? Включается ли период санаторно-курортного лечения ребенка в суммарный годовой срок, за который может быть предоставлено пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком?
 

Detalii
09
12 2021
107

Actul de identitate sau permisul de conducere?

Persoanele care dețin dreptul de a conduce vehicule înregistrat în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule ar putea conduce vehicule din categoria/subcategoria corespunzătoare indiferent de faptul dacă dețin asupra sa permisul de conducere, cu condiția deținerii unui act de identitate. Este important de menționat că această prevedere nu se va extinde asupra persoanelor care conduc vehicule în traficul internațional. Comisia protecția socială, sănătate și familie a votat pentru a fi prezentat în prima lectură proiectul de lege ce vizează modificarea Legii privind siguranța traficului rutier.
 
Potrivit notei proiectului, evidența centralizată a permiselor de conducere în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule este o practică implementată de mai multe țări, printre care: Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Finlanda, Olanda, Ucraina etc.


Detalii

09
12 2021
48

Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026

Îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de inovare, îmbunătățirea culturii și abilităților antreprenoriale, sporirea accesului întreprinderilor la  resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport a afacerilor sunt sarcinile prioritare ce urmează a fi realizate în cadrul implementării Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 (Programul PACC), elaborarea acestuia fiind inițiată de Ministerul Economiei.
 
Conceptul PACC prevede și direcțiile conexe celor prioritare și planificate în noul document de politici publice care vor viza dezvoltarea regională și specializarea
Detalii