Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
10
04 2020
7

Стоимость коронавируса для мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недосчитаться порядка 5,5 триллиона долларов за ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan Chase, подсчитывая стоимость COVID-19 для мира, сообщает Bloomberg. Это равнозначно потере целой страны, например, Японии, указывает агентство.

По словам аналитиков, сейчас мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х. Экономический спад будет недолгим, но для восстановления потребуется время: к докризисным показателем мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года.
Detalii
09
04 2020
631

Legea nr.56, suspendată

Curtea Constituțională a suspendat prin Decizia nr.39 de astăzi acțiunea Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei. Amintim, aceasta a fost publicată în Monitorul oficial și a intrat în vigoare pe data de 7 aprilie 2020.

Legea a fost adoptată prin asumare de răspundere de Guvernul RM și prevede:
Detalii
09
04 2020
72

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 4235 locuințe

De la lansarea Programului de stat „Prima Casă” până în prezent au fost procurate 4235 locuințe. Alte 18 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,12 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,06 miliarde lei. Totodată, 23 de garanții au fost stinse pe motivul rambursării anticipate a creditului.
Detalii
15
04 2020
7

Перенос сроков подачи отчетов и уплаты местных налогов за квартал 2020 г.

В отступление от положений Налогового кодекса, для хозяйствующих субъектов, которые полностью или частично прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и/или с распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, срок представления налоговых отчетов и погашения налоговых обязательств, относящихся к местным сборам, за первый квартал 2020 года продлевается до 25 июля 2020 г.

Detalii
10
04 2020
22

Amenzi mai mari pentru nerespectarea normelor de prezentare a rapoartelor statistice

Ministerul Justiției a elaborat un șir de modificări la Codul contravențional (CC) care prevăd înăsprirea sancțiunilor, inclusiv pentru nerespectarea legislației în vigoare ce reglementează prezentarea datelor de ordin statistic.

Astfel, conform proiectului modificărilor la CC discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat, refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege de către respondenţi privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de entităţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice, prezentarea de date statistice eronate sau în volum incomplet (cu excepţia informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice) să fie sancționate cu amendă de la 20 la 50 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 50 la 80 UC aplicată persoanei juridice.
Detalii
10
04 2020
8

CEMT în perioada stării de urgență

Termenele de valabilitate a certificatelor CEMT pentru controlul tehnic al autovehiculelor și remorcilor, care au expirat după 12 martie 2020, sunt extinse până la 30 iunie curent prin Dispoziția nr.15 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Totodată, din data de 3 aprilie 2020 și până la 30 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc până la finalizarea călătoriei termenele de valabilitate a autorizațiilor CEMT pe termen scurt, care au expirat în timpul efectuării cursei din cauza procedurilor administrative și măsurilor restrictive aplicate de către state pentru combaterea răspândirii COVID-19.
Detalii
10
04 2020
12

Листок медицинского отпуска, связанного с алкогольным отравлением

На предприятии работает хороший специалист, но страдающий алкогольной зависимостью. В конце декабря 2019 г. он пришел на работу в алкогольном опьянении, а во время обеденного перерыва на рабочем месте он выпил еще приобретенную по пути на работу водку и получил сильнейшее отравление. Коллега по работе заметил, что работнику стало плохо, и сообщил об этом непосредственному руководителю, который вызвал скорую медицинскую помощь. Однако, он не сообщил руководителю, что работнику стало плохо после выпитой водки. Поскольку на предприятии нет вредных условий труда, руководитель посчитал, что нет оснований считать
Detalii
10
04 2020
13

Elaborarea politicilor în domeniul schimbărilor climatice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice.

Autoritățile propun instituirea unei comisii naționale, care va asigura cadrul instituțional de coordonare în domeniul monitorizării, raportării și verificării, precum și a facilitării integrării aspectelor ce țin de schimbarea climei în programele și planurile naționale și sectoriale.
Detalii
10
04 2020
5

Cheltuielile din fondurile de rezervă și de intervenție ale Guvernului

În primele trei luni ale anului curent, din Fondul de rezervă a Guvernului au fost utilizate 36028,0 mii lei. Mijloacele financiare au fost repartizate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție (ecrane și respiratoare) în scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

În același timp, în perioada ianuarie-martie 2020, din Fondul de intervenție a Guvernului au fost cheltuite 115 mii lei, care au fost repartizate Consiliului sătesc Nișcani din raionul Călărași, pentru reparația unei case de locuit.
Detalii
09
04 2020
664

Șomaj tehnic versus staționare. Aspecte juridice

Starea de urgență instituită în Moldova a impus multe întreprinderi să-și sisteze activitatea, iar angajații care nu pot să activeze la distanță sau cu un program redus, respectând regimul declarant de autorități, stau acasă. În continuare vom analiza care este diferența dintre șomajul tehnic și staționarea întreprinderii și cum se reflectă acestea asupra modului de remunerare a angajaților.
Detalii