Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți


Citiți cele mai recente știri din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
21
02 2018
1

FAO continuă dezvoltarea sectorului agricol

În anul 2018 Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite va lansa în Moldova două proiecte pentru dezvoltarea sectorului agricol, cu un buget total de peste $818 mii, suplimentar la cele circa $2 mil. deja oferite în ultimii trei ani ţarii noastre din partea FAO.

Conform informaţiei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, proiectele au fost discutate în cadrul întrevederii ministrului ADRM, Liviu Volconovici, cu Tudor Robu, adjunctul reprezentantului FAO.
Detalii
21
02 2018
1

«Cost of Doing Business 2017». Почти без изменений

В 2017 г. затраты на ведение бизнеса в Молдове остались практически неизменными. Это констатация ежегодного исследования Всемирного банка и Минэкономики и инфраструктуры Молдовы «Cost of Doing Business 2017».

В прошлом году некоторые показатели, отражающие процедуры регулирования и ведения бизнеса в Молдове, незначительно улучшились, а другие — незначительное ухудшились. Госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры Юлия Костин обратила внимание во время презентации доклада 20 февраля, что Правительство приложило много усилий для улучшения делового климата в Молдове.
Detalii
21
02 2018
1

Oferta de preluare obligatorie a acţiunilor „Victoriabank” este valabilă până la 24 aprilie

Reprezentantul companiei olandeze VB Investment Holding BV a înştiinţat Bursa de Valori a Moldovei şi BC “Victoriabanc” SA despre intenţia efecuării obligatorii a preluării acțiunilor emise de BC ”Victoriabank” SA.

În document sunt expuse condițiile în care acţionarii majoritari, proprietarii indirecți ai acţiunilor, Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin intermediul VB Investment Holding BV, intenționează să achiziționeze acțiunile băncii moldoveneşti rămase în circulaţie, după aprobarea ofertei de către Comisia Naţională a pieţei Financiare la începutul lunii februarie.
Detalii
21
02 2018
4

О порядке заполнения налоговых накладных образца, утвержденного Приказом № 115, имеющихся в остатке у экономического агента

У нашего предприятия есть в наличии налоговые накладные образца, утвержденного Приказом МФ № 115 от 6 сентября 2010 г.
Detalii
20
02 2018
76

Scăderea preţurilor la carburanţi

După o perioadă îndelungată de creştere a preţurilor la carburanţi, pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost publicate noile prețuri plafon de comercializare cu amănuntul a carburanților pentru perioada 21 februarie – 6 martie 2018, în scădere spectaculoasă.

Astfel, pentru benzină auto Premium cu cifra octanică de minimum 95 s-a stabilit prețul de 17,67 lei/litru, cu 95 de bani mai puțin decât cel de acum două săptămâni, pentru motorină — 15,58 lei/litru, un preț mai mic cu 90 de bani decât cel anterior.
Detalii
20
02 2018
159

Munca angajaţilor pe fracţiune de normă în zilele de odihnă şi de sărbătoare

În cazul în care salariatul este angajat conform unui regim redus de muncă de 7 ore zilnic, poate fi atras la muncă suplimentară în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare? Acest fapt nu va duce la pierderea indemnizaţiei?


Potrivit art. 97 din Codul Muncii, angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămîna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă.
Detalii
20
02 2018
83

Termenul de prezentare executorului judecătoresc a documentelor executorii

La 21 decembrie 2016 de către Colegiul civil al Curții de Apel a fost dispusă ridicarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. d) și art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare, invocînd că acestea contravin art. 1 alin.(3), 46 alin.(1) și (2) și 54 alin. (1) din Constituţie.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a considerat că prevederile art. 15 alin. (2) lit. d) din Codul de executare, potrivit cărora instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, obligă debitorul să execute hotărârea judecătorească prin intermediul executorului judecătoresc, fiind privat de posibilitatea să o execute în mod benevol.
Detalii
20
02 2018
168

Снятие и получение наличных денежных средств со счетов госказначейства

В «Monitorul oficial» 16 февраля были опубликованы и вступили в силу изменения в Методологические нормы кассового исполнения бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, и внебюджетных средств через казначейскую систему минфина, утвержденные приказом № 215 от 28 декабря 2015 г. Они произведены в связи с необходимостью отражения некоторых специфических операций кассового исполнения бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, через систему органов казначейства, а также с учетом регионализации казначейств.
Detalii