15
05 2014
7428

Aspecte-cheie conexe tranziţiei la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Prezentăm discursul Stelei Recean, Senior Manager PwC Moldova, susținut în cadrul Conferinței Internaționale Noile reglementări contabile: peisajul actual și noi orizonturi. Noile Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi se vor aplica în mod obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2015. Recomandările metodice privind tranziţia la noile SNC publicate de către Ministerul de Finanţe stipulează următoarele etape principale de trecere şi anume:
 1. formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
 2. elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
 3. identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;
 4. identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
 5. transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate până la data tranziţiei la noile SNC în conturi contabile noi.
Pentru a realiza aceste etape , entităţile ar trebui să identifice soluţiile la următoarele aspecte şi anume:
 • Care este data tranziției?
 • Care este data primei raportări conform noilor SNC?
 • Câte perioade comparative trebuie prezentate în primul bilanţ şi în situaţia de profit şi pierdere conform noilor SNC?
 • Cum se aplică standardele noi prospectiv sau retrospectiv?
 • Când şi în ce mod trebuie înregistrate ajustările contabile pentru diferenţele apărute la trecerea la noile SNC?
Data tranziţiei este începutul primei perioade pentru care o entitate prezintă informaţii comparative complete conform SNC-urilor noi în primele sale situaţii financiare întocmite în conformitate cu SNC. Deoarece la 1 ianuarie 2015 se abrogă SNC existente şi intră în vigoare noile SNC, rezultă că primele situaţii financiare complete întocmite în conformitate cu noile SNC se vor pregăti la situaţia din 31 decembrie 2015, data tranziţiei fiind 1 ianuarie 2014. SNC “Prezentarea situaţiilor financiare” conţine formulare prescriptive privind formatul şi conţinutul rapoartelor financiare. Conform acestui standard entităţile vor prezenta doar două perioade de gestiune în rapoartele financiare (cea curentă şi cea precedentă). Prevederile noului SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” susţin că politicile contabile se aplică în mod prospectiv începând cu data intrării în vigoare a noilor SNC şi a altor reglementări contabile. De asemenea, acelaşi SNC specifică că în funcţie de necesităţile informaţionale proprii, entitatea poate aplica în bază benevolă politicile contabile retroactiv în conformitate cu IAS 8 , cu dezvăluirea informaţiilor aferente în notele la situaţiile financiare. În concluzie rezultă, că entităţile vor analiza de la caz la caz şi vor decide când vor aplica prospectiv şi când retroactiv modificările la politicile sale contabile.   În cazul trecerii la standarde diferite de contabilitate se pot întâlni următoarele diferenţe şi anume de:
 • Prezentare
 • Recunoaştere şi derecunoaştere
 • Evaluare
Diferenţele de prezentare se datorează utilizării de conturi noi şi formatului nou al rapoartelor financiare. Diferenţele de recunoaştere sau aferente evaluării apar în cazurile în care noile SNC stabilesc alte reguli de recunoaştere sau evaluare decât cele prevăzute în standardele aplicate până la data tranziţiei. Recomandările metodice conţin câteva anexe care listează ajustările posibile în cazul diferenţelor la recunoaştere/derecunoaştere şi evaluare a elementelor contabile, însă nu se pronunţă clar când exact trebuie înregistrate aceste diferenţe. Din aceste recomandări rezultă că data tranziţiei la noile SNC este 1 ianuarie 2014, respectiv anume la aceasta dată ar fi trebuit să fie înregistrate ajustările de trecere care în final vor duce la ajustarea soldurilor de deschidere pentru anul financiar ce se încheie la 31 decembrie 2014. După cum s-a menţionat, entităţile vor pregăti pentru prima dată situaţiile financiare conform noilor SNC la 31 decembrie 2015. Aceasta înseamnă că la aceasta dată se va întocmi un set de rapoarte financiare în care informaţiile comparative vor fi pentru perioada de gestiune ce se încheie la 31 decembrie 2014. Înregistrarea corectă a ajustărilor de trecere la noile standarde, fie de prezentare fie de recunoaştere şi aplicarea justă a noilor politici contabile va asigura diminuarea riscului de încălcare a unui principiu fundamental de pregătire a situaţiilor financiare de către entităţi şi anume „comparabilitatea”. Pentru a face înregistrări contabile începând cu 1 ianuarie 2015 conform cerinţelor noi sau a identifica diferenţe între prevederile politicilor contabile precedente şi curente entităţile trebuie deja să fie în procesul de elaborare a politicilor noi de contabilitate sau de modificare a celor existente. Accesați prezentarea completă aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.