Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

23
10 2018
1718

Externalizarea serviciilor contabile. Avantaje și riscuri

Ce este mai avantajos pentru entitate – să angajeze în baza unui contract de munca un contabil sau e mai eficientă alegerea unui contract de prestari servicii cu o entitate care prestează servicii de ținere a contabilității? Conducătorii entităților vor ști care este alegerea potrivită doar în urma unei analize profunde, bazate pe eficiența metodelor de lucru, costuri, rezultatele dorite etc., precum și prin analiza detaliată a avantajelor și dezavantajelor externalizării serviciilor contabile. În continuare vă propunem examinarea unor aspecte ale acestei dileme.

Pentru o înțelegere mai bună a subiectului examinat, menționăm că externalizarea serviciilor contabile este procesul prin care o entitate deleagă şi încredinţează unei entități terțe o funcţie care face parte din activitatea sa și pe care trebuia să o asigure ea însăşi.
Detalii
11
10 2018
414

Contabilitatea activităţii profesionale în sectorul justiției: Indicații metodice

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor ține contabilitatea în baza unor noi indicații metodice. Ministerul Finanțelor a propus spre consultare proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, a proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.
Detalii
04
10 2018
510

Transfer de active întreprinderilor specializate – aspecte contabile și fiscale

Context


O companie de construcții realizează un proiect rezidențial într-o zonă care nu este conectată la rețeaua de electricitate. Pentru a avea acces la aceasta, compania urmează să construiască o stație electrică, urmând ca ea să fie transferată întreprinderii responsabile de furnizare a energiei electrice.
Detalii
12
09 2018
378

ORDIN SFS nr. 460 din 10. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

12
09 2018
215

4. (29.2.9.7) Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.
Detalii
11
09 2018
430

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

Приказ министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г. об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/ учреждений претерпел изменения. Некоторые счета были скорректированы, добавлены новые счета, а несколько – исключены из классификации.

Так, внесены новые субсчета второго уровня:

222730 — Откомандирование лиц в дипломатические представительства и консульские учреждения;
Detalii
30
08 2018
512

Программа сертификации бухгалтеров CIPA: эффективное сочетание обучения и практического опыта

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова приглашает на курсы по подготовке к экзаменам на получение международного сертификата САР/CIPA

График курсов на осень 2018 года:
Detalii