Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

13
01 2018
377

Primul set de proiecte SNCSP

Ministerul Finanţelor a comunicat elaborarea primului set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP). Acesta conține zece standarde, în conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru eleborarea SNCSP, efectuat cu sprijinul proiectului de asistență Tehnică al UE.
Detalii
10
01 2018
431

Tratamente contabile aferente mijloacelor fixe

Fiecare entitate are în componența patrimoniului mijloace fixe. Pentru a fi sigur de corectitudinea operațiunilor economice întocmite, Proactive te invită la seminarul cu genericul: Tratamente contabile aferente mijloacelor fixe
Detalii
05
01 2018
2966

Закон о бухучете и финансовой отчетности будет применяться с 2019 г.

Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности опубликован сегодня, 5 января 2018 года, в «Monitorul oficial». В финальной версии изменилось название документа (на всех этапах утверждения Правительством и парламентом он назывался законопроектом о бухучете), а также, по предложению Министерства финансов, установлен переходный период для вступления документа в силу. Соответственно, новый закон о бухучете вступит в силу с 1 января 2019 г.
Detalii
29
12 2017
363

5. (32.1.45) Persoana care oferă servicii contabile la întreprindere și este responsabilă de ținerea contabilității este obligată sa te înregistreze la SFS în calitate de contabil şef a întreprinderii respective?

Conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine conducerii, partenerilor, proprietarului sau conducătorului entității, care au dreptul să numească şi să elibereze din funcție contabilul șef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
Detalii
19
12 2017
561

Repartizarea costurilor indirecte de producție

Costurile indirecte de producție sunt costuri care nu pot fi identificate în mod direct și precis pe obiecte de cost (produs, serviciu etc.). Sunt mai multe metode și tehnici de repartizare a costurilor indirecte de producție, care, în funcție de mai multe criterii pot fi utile diverselor tipuri de activități,
Detalii
18
12 2017
956

О периоде начисления износа основного средства

В рамках налогового контроля было установлено, что 22.12.2016 субъект ООО «Х» ввел в эксплуатацию основное средство. Согласно учетной политике субъекта, износ основного средства исчисляется начиная с месяца, следующего за сдачей его в эксплуатацию. В то же время, за 2016 год предприятие ООО «Х»
Detalii