Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

13
09 2022
137

Particularitățile contabilității bunurilor primite în gestiune economică de entitățile cu proprietate publică

Faceți parte din entitățile cu proprietate publică și v-ați confruntat cu întrebări legate de:
  • Aspecte generale de înregistrare în contabilitate a bunurilor primite în gestiune economică de către entitățile cu proprietate publică;
  • Înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite în gestiune economică;
  • Înregistrarea costurilor și cheltuielilor aferente întreținerii bunurilor primite în gestiune economică;
  • Returnarea bunurilor primite în gestiune economică;

  • Detalii
09
09 2022
163

Deducerea amortizării de către reprezentanța permanentă

O persoană juridică nerezidentă (România) deschide o reprezentanță permanentă în Republica Moldova pentru prestarea unor servicii. Are dreptul sucursala să recunoască la deducere amortizarea utilajului utilizat nemijlocit pentru prestarea serviciilor pe teritoriul RM?
 
Potrivit art.5 pct.15) din Codul fiscal (CF), reprezentanţă permanentă reprezintă loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii

08
09 2022
583

Documentarea și contabilizarea cheltuielilor aferente achizițiilor în străinătate a persoanelor detașate: cardul personal vs cardul de business

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012, determină modul de delegare a acestora și se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice atât de drept public, cât şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
 
Cheltuielile ce urmează a fi restituite salariatului delegat potrivit documentelor primare prezentate de el sunt indicate în pct. 29 din Regulament1. Suplimentar,  salariatului delegat pot fi compensate și alte cheltuieli, precum:


Detalii

10
09 2022
136

Webinar: Contabilitatea și impozitarea decontărilor cu fondatorii SRL/SA

Decontările cu fondatorii (asociații SRL, acționarii SA) au o tangență directă cu operațiunile de formare și modificare a capitalului social al societății comerciale, apariția modificarea capitalului nevărsat, neînregistrarea și retragerea capitalului social, formarea și decontare primelor de capital, repartizarea profitului net, în deosebi pentru plata dividendelor. Efectuarea acestor operațiuni necesită respectarea aspectelor contabile și fiscale.

În acest scop, P.P „Monitorul Fiscal FISC.md” vă invită să participați la  webinarul cu genericul:
Detalii

17
08 2022
388

Contabilitatea leasingului financiar în conformitate cu SNC și IFRS 16 și impactul acesteia asupra analizei situațiilor financiare

 
În practica autohtonă, modul de contabilizare a operațiunilor de leasing și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare ale locatarilor și locatorilor sunt reglementate de Standardul Național de Contabilitate ,,Contracte de leasing” (în continuare - SNC „CL”) și Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 ,,Contracte de leasing” (în continuare - IFRS 16).

 

SNC ,,Contracte de leasing” este utilizat, la contabilizarea operațiunilor de leasing, de către entitățile, care
Detalii
17
08 2022
295

Particularitățile întocmirii notei explicative la situațiile financiare și rapoartelor speciale în AEÎ

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) sunt organizații necomerciale cu statut juridic special, constituite benevol de persoane fizice și juridice, care activează în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007). Ele sunt asociate pe principii comune cu scopul sprijinirii activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora. 

Activitatea de bază a (AEÎ) constă în acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale de la membrii săi și acordarea împrumuturilor membrilor acesteia, precum și acordarea de servicii aferente împrumuturilor, serviciilor de intermediere în asigurări
Detalii

17
08 2022
447

Terenul agricol - proprietatea fondatorului gospodăriei ţărănești. Modul de reflectare în contabilitate

Deseori în practică se întâlnesc cazuri când persoana fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul gospodăriei ţărăneşti (de fermieri), procură teren cu destinație agricolă în scopul utilizării acestuia în activitatea de întreprinzător. Totodată, terenul procurat nu este înregistrat după gospodăria ţărănească, ci reprezintă proprietatea persoanei fizice, fondatorul gospodăriei ţărănești (de fermieri). În asemenea condiții apare întrebarea cu privire la modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol dat.


Detalii

16
08 2022
206

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Să examinăm modul de contabilizare a costurilor de  înființare a spațului verde, care pot fi pe seama:
a) surselor proprii;
b) surselor provenite parțial sau integral din subvenție;
c) surselor împrumutate (creditului bancar) sau a creditului și subvențiilor obținute.


În situațiile menționate în funcție de numărul  obiectelor (componentelor) spațiului verde (plantarea de
Detalii

16
08 2022
455

Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă

Actele normative ce reglementează modul de acordare și contabilizare a subvențiilor

Reglementarea activității de subvenţionare în agricultură şi mediul rural se realizează potrivit Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural nr. 276/2016 (Legea nr. 276/2016), legii bugetului de stat pe anul respectiv, hotărârilor de Guvern, precum şi prin actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale, aprobate în limita competenţelor stabilite de prevederile Legii nr. 276/2016. Unele hotărâri de Guvern vor fi menționate în continuare.


Detalii
12
08 2022
473

Preluarea creanței prin cesiune și convertirea acesteia ca aport la capitalul social

  Este știut faptul că, în perioadele de criză, atunci când agenții economici se confruntă cu o insuficiență stringentă de lichidități, banii nu se investesc. În momentul de față, entitățile încearcă să identifice diverse forme de căutare a soluțiilor pentru ameliorarea situației financiare.

 Pentru entitățile-mamă, soluționarea problemelor dificile constituie o sarcină și mai acută,  deoarece sunt preocupate și de îmbunătățirea situației  entităților-fiice, agravate în timpul crizei. Unul dintre instrumentele eficiente pentru a face față unor astfel de
Detalii