Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

11
01 2019
336

Бухгалтерский учет деятельности в сфере правосудия. Правила для физических лиц

Методические указания о бухгалтерском учете для физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия, утвержденные приказом Министерства финансов №216 от 28 декабря 2018 г., опубликованы сегодня, 11 января текущего года, в МО и вступили в силу.

Документ разработан с целью установления порядка ведения бухгалтерского учета для физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия, применяющих кассовый метод, и касается:
нотариусов, осуществляющих деятельность на основе Закона № 69/2016 г. об организации нотариальной деятельности;
Detalii
10
01 2019
389

Contabilitate + HR. Circuitul documentar al angajaților

Te-ai confruntat cu situația când, fiind contabil, ai avut de realizat și sarcini din domeniul resurselor umane sau poate ești manager resurse umane și ai de executat activități legate de contabilitate?

Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu — la tema angajaților!
Detalii
18
12 2018
409

Cabinetele individuale ale medicilor de familie țin contabilitatea în partidă simplă

Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie vor ține contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare.

În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată Legea nr.302 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, Legea contabilității și raportării financiare este completată cu un punct nou, conform căruia prevederile acesteia se aplică și cabinetelor individuale ale medicilor de familie.
Detalii
17
12 2018
427

Корректировка НДС по неиспользованным товарно-материальным ценностям

Наше предприятие приобрело товарноматериальные ценности (ТМЦ), но в дальнейшем не использовало их в предпринимательских целях. Можно ли провести корректировку НДС, отнесенного на вычеты по данным ТМЦ, путем отражения в графе 16 Декларации по НДС со знаком минус?
Detalii
18
12 2018
282

Servicii și antrepriză în parteneriatul public privat – aspecte contabile și fiscale

În ultima perioadă s-a răspândit fenomenul parteneriatului public-privat (PPP) în diferite domenii de activitate economică. Acest tip de cooperare dintre mediul public şi cel privat atât sub aspect financiar, cât şi managerial, are menirea de a îmbunătăți infrastructura socială a anumitor domenii particulare şi de a spori calitatea serviciilor prestate populației.
Detalii
13
12 2018
245

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut

Evoluţia sistemului asociațiilor de economii şi împrumut din RM, (în continuare – AEÎ) a determinat necesitățile de dezvoltare a unui sistem informaţional unic activității acestora şi au impus elaborarea unui proces de sintetizare şi generalizare a informaţiilor.
Detalii
12
12 2018
2067

Имущественный наем: памятка по бухгалтерскому и налоговому учету

Данный материал является продолжением цикла публикаций об особенностях бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций.

Для предприятий малого бизнеса имущественный наем (аренда недвижимого и движимого имущества) является оптимальным вариантом, так как при покупке движимого и/или недвижимого имущества денежные средства, затраченные на покупку, использовались бы неэффективно. Имущественный наем оформляется договором, на основании которого наймодатель обязуется предоставить нанимателю индивидуально-определенную вещь во временное владение и/или пользование, а наниматель обязуется вносить плату за это1
Detalii
08
12 2018
2385

Legea contabilității și raportării financiare – o nouă provocare pentru entități și contabili

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în 15 decembrie 2017 cu nr. 287 Legea contabilităţii şi raportării financiare (Legea nr. 287), care a fost publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 1-6 din 05.01.2018. Aceasta urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2019 şi reprezintă un interes deosebit pentru toți cei pe care îi vizează, deoarece vine cu unele inovații în comparație cu Legea contabilității 113/2007 (republicată în MO al RM, 2014, nr. 27–34).
Detalii
05
12 2018
170

Cheltuielile suportate pentru reparația drumului public

Întreprinderea a pavat porțiunea de drum care duce spre obiectul comercial arendat, fără de care nu este posibil accesul pe timp de toamnă și de iarnă. Cheltuielile au constituit 30 mii lei. Le contabilizăm ca cheltuieli curente sau formam un mijloc fix? Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale?
Detalii