Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

29
03 2017
149

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sunt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
28
03 2017
142

Ministerul Economiei propune soluții de îmbunătăţire a relaţiei dintre furnizori şi comercianţi

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect ce vizează modificarea Legii cu privire la comerţul interior, precum şi a Codului contravenţional,ca urmare a discuţiilor cu participarea reprezentanților asociațiilor patronale ale producătorilor locali și a rețelelor de magazine în vederea găsirii unui echilibru de interese economice și a unui mecanism viabil de aplicare a legii.
Detalii
20
03 2017
318

Privind modul de recunoaștere a investiției în spațiul comercial luat în locațiune (chirie)

SRL „Y” intenționează să desfășoare activitate de întreprinzător în domeniul comerțului în spațiul comercial luat în locațiune (chirie). Pe parcursul anului 2016 întreprinderea a suportat anumite cheltuieli pentru amenajarea zonei de parcare și a câtorva locuri de așteptare acoperite aflate lângă spațiul închiriat. Valoarea investițiilor pentru amenajarea acestor spații depășește valoarea contractuală a locațiunii achitată pentru spațiul comercial. SRL „Y” își va desfășura activitatea începând cu perioada următoare – anul 2017. În contextul celor expuse, care este modul de recunoaștere a investiției menționate și în ce perioadă va fi dedusă în scopuri fiscale valoarea acesteia?
Detalii
24
02 2017
254

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3

SRL „J” deţine în proprietate o secţie de producere care este utilizată în activitatea de întreprinzător. În perioada 2016 întreprinderea a decis să lichideze o parte a acestei secții (o parte din suprafața acesteia). Suma cheltuielilor de lichidare constituie 35 mii lei. Care sunt consecințele fiscale privind impozitul pe venit pentru întreprindere în cazul lichidării (parțiale) a secției de producere ce îi aparține?
Detalii
24
02 2017
173

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 1

SRL „W” activează în domeniul construcțiilor civile și în anul 2015 a procurat un mijloc fix (automacara) necesar pentru activitatea întreprinderii. Automacaraua a fost utilizată anterior de către altă întreprindere. Activul procurat a fost reparat pentru a fi utilizat în continuare după destinație în activitatea întreprinderii.
Detalii
24
02 2017
418

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 1

ООО «Y» намеревается осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере торговли в арендованном (имущественный наем) торговом помещении. В течение 2016 года предприятие понесло определенные расходы, связанные с благоустройством зоны парковки и нескольких крытых, на случай дождя, скамеек для ожидания, расположенных возле арендованного помещения.
Detalii
08
02 2017
384

Intreprinderea noastra a efectuat importul utilajului din China

Intreprinderea noastra a efectuat importul utilajului din China. Acest utilaj a fost asigurat de o companie de asigurări autohtonă pentru timpul transportarii ( doua luni). Cum trebue sa fie reflectate cheltuieli suportate de noi pentu asigurarea utilajului?

Deși din întrebare nu este clar cine este subiectul care suportă cheltuielile de asigurare a utilajului și respectiv despre care repartizare a cheltuielilor se face referinșă în întrebare.
Detalii