Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

03
12 2020
237

Particularitățile contabilității patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate și a bunurilor primite în gestiune economică

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organele administraţiei publice centrale și locale (în continuare – fondatori) pot transmite proprietatea publică (terenuri, obiecte de mijloace fixe și alte bunuri) autorităţilor și instituţiilor publice la autogestiune (autonomie financiară), instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de învățământ superior, întreprinderilor de stat sau municipale (în continuare – entităţi):


Detalii
29
10 2020
114

Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul agriculturii

Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că R.Moldova este o țară agricolă - un sistem de organizare corectă a contabilității în acest domeniu este strict necesar.

Așa cum ne confirmă chiar specialiștii din domeniu, cel mai ușor prinzi experiența atunci când ai ocazia să consulți cazuri practice și studii de caz clare, bazate pe situații reale.

Astfel, compania Vioser Tax Trainings & Events vă invită la cursul cu tematica “Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul Agriculturii”.


Detalii
21
10 2020
1724

Documentarea tranzacțiilor aferente serviciilor prestate pe Facebook, Instagram, Google etc.

Epopeea documentării corecte și corespunzătoare a tranzacțiilor economice aferente serviciilor de publicitate și promovare prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook și Instagram), dar și prin intermediul altor motoare de căutare precum Google, este mai veche, însă nu pe deplin soluționată. Actualitatea dilemelor legate de acest subiect a revenit în prim-plan odată cu pandemia, când comerțul electronic sau așa numitul e-commerce, a căpătat o dezvoltare și răspândire vertiginoasă, iar magazinele online au apărut ca „ciupercele după ploaie”. Astfel a crescut și cererea de publicitate și promovare online pentru mediul de afaceri autohton.

Detalii
19
10 2020
398

Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

В деятельности любого хозяйствующего субъекта возникают ситуации, когда необходимо обосновать принятие правильных управленческих решений. Особенно это становится актуальным в условиях экономических кризисов и спада производства. Как правило, такие решения принимаются на основе всестороннего анализа финансового состояния и качественной оценки работы хозяйствующего субъекта.

 

На практике, процесс осуществления анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта всегда является сложным и трудоемким видом деятельности, который требует от специалистов знаний как в выборе методики анализа, так и в правильной интерпретации полученных результатов анализа.

Detalii
15
10 2020
1460

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (partea a II-a)

Modul de calculare a amortizării

Prima parte poate fi vizualizată aici.

 

Potrivit cap. IV pct. 8 din Regulament, evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ține pentru fiecare obiect separat, aceeași regulă, după cum cunoaștem, se aplică în contabilitatea financiară. Evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se realizează în baza Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, conform anexei nr. 1 la Regulament (pct. 9 din Regulament). Mai jos rezumativ în baza unui tabel prezentăm modul de calcul al amortizării mijloacelor fixe în contabilitatea financiară vis-a-vis de amortizarea în scopuri fiscale.


Detalii
15
10 2020
1742

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (prima parte)

Acest ghid este elaborat în baza reglementărilor din:
• Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF);
• Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019;
• Catalogul mijloacelor fixe și active nemateriale (Catalog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2003;
• Instrucțiunea privind modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN-12) (Instrucțiune), anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017 (modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 5 din 10.01.2020)
• Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea impozitului pe venit nr. 693 din 11 iulie 2018 (HG nr. 693/2018)
• Codul civil al RM (CC) etc.

Detalii
13
10 2020
278

Бухгалтерский учет затрат на реконструкцию и восстановление виноградников

Термин регенерирование выражает действие – регенерировать и его результат, а регенерировать означает переделывать, способствовать возвращению к новой жизни, обновляться.

 

В Положении по учету виноградных насаждений в процессе посадки, эксплуатации и их выкорчевки, утвержденном Приказом МФ №21 от 24.02.2014 (далее – Положение), определены следующие термины:
13
10 2020
318

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS

(Continuare. Partea I în nr. 3 (58), partea II în nr. 4 (59), partea III în nr. 5 (60))

 

Analiza indicatorilor din grupa L. Lichiditate

 

Grupa de indicatori L. Lichiditate – măsoară capacitatea AEÎ de generare a numerarului pentru stingerea datoriilor pe termen scurt. AEÎ din Republica Moldova au dreptul de atragere a depunerilor de economii, care reprezintă mijloace în numerar, depuse în asociație de către membrul acesteia pe baza contractului în scris, pe termen stabilit sau la vedere, cu și/sau fără dobândă, care urmează a fi restituită la scadență sau la cerere. Odată cu majorarea ponderii depunerilor de economii în bilanțul AEÎ, administrarea eficientă a lichidităților a devenit o necesitate importantă pentru administratorii AEÎ.


Detalii