12
04 2016
627

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2015 a constituit 97,7%. În luna februarie 2016 faţă de februarie 2015 acest indice a marcat 99,7%.

Industria extractivă în ianuarie-februarie 2016 comparativ cu ianuarie-februarie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 9,3%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-februarie 2016 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 2,0%, ceea ce a determinat micşorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 1,5%.

În ianuarie-februarie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 4,9% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 1,1%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – de 2,5 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,4%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 17,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 11,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 2,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 41,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 36,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,4%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 14,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%).

În ianuarie-februarie 2016 faţă de ianuarie-februarie 2015 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea produselor de tutun – cu 72,4%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 42,7%; fabricarea de mobilă – cu 32,0%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 24,7%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 16,2%; fabricarea produselor textile – cu 12,0% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-februarie 2015 la activităţile: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 62,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,8%); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 22,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 18,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 16,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,3%); fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 5,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-februarie 2016 faţă de ianuarie-februarie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 2,9% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,8%). Descreşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 2,4% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat –cu 4,1%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-februarie 2016 

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (±) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

februarie 2016 faţă de februarie 2015

ianuarie — februarie 2016 faţă de ianuarie — februarie 2015

Industria – total

99,7

97,7

100,0

-2,3

Industria extractivă

98,1

90,7

3,6

-0,1

Industria prelucrătoare

102,8

98,0

84,6

-1,5

Industria alimentară

101,9

95,1

25,0

-1,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

107,7

103,2

6,1

+0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

de 2,4 ori

de 2,5 ori

0,5

+0,4

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

59,6

64,0

3,8

-1,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

145,0

117,5

1,5

+0,4

fabricareaproduselor lactate

104,3

102,1

3,7

+0,1

fabricareaproduselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

88,6

99,3

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

101,7

101,1

3,6

+0,0

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

107,2

103,3

2,9

+0,1

fabricarea altor produse alimentare

94,5

62,3

4,6

-0,9

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

91,9

99,4

1,3

-0,0

fabricarea băuturilor

105,2

91,7

11,3

-0,6

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

149,2

111,4

2,5

+0,2

fabricarea vinurilor din struguri

99,8

85,6

5,8

-0,6

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

58,7

58,3

1,1

-0,4

Fabricarea produselor de tutun

292,5

172,4

0,7

+0,1

Fabricarea produselor textile

123,6

112,0

4,7

+0,6

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

131,6

124,7

4,0

+1,1

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

128,6

116,2

1,0

+0,2

fabricarea încălţămintei

140,4

120,3

0,7

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

159,8

148,2

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

133,0

136,9

1,5

+0,3

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

151,6

142,7

1,7

+0,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

109,4

94,7

2,4

-0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

83,5

77,8

3,2

-0,6

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

101,4

101,8

9,3

+0,1

Industria metalurgică

169,8

87,7

0,3

-0,0

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

129,7

105,7

2,6

+0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

53,1

81,2

1,1

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

81,0

84,0

5,4

-1,3

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

32,5

37,1

2,1

-1,8

Fabricarea de mobilă

119,8

132,0

2,8

+0,6

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

89,8

97,1

11,8

-0,8

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

91,2

97,6

9,2

-0,5

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

86,4

95,9

2,6

-0,3


În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-februarie 2016 faţă de ianuarie-februarie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 96,1%, regiunea Nord – 99,7%, regiunea Centru – 103,5%, regiunea Sud – 102,7% şi UTA Găgăuzia – 105,0%.

Notă:

Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Precizări metodologice:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe acest link http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf.


Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.


via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.