12
12 2014
1147

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2014

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20141 Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-octombrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2013 a constituit 108,1%. În luna octombrie 2014 faţă de octombrie 2013 acest indice a marcat 114,0%. Industria extractivă în ianuarie-octombrie 2014 comparativ cu ianuarie-octombrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 2,8%. Industria prelucrătoare în ianuarie-octombrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 10,3%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 8,3%. În ianuarie-octombrie 2014 faţă de ianuarie-octombrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 13,8% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,1%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 2,1 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,7%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 27,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,1%); fabricarea produselor lactate – cu 7,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%). În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 29,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 19,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 9,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 1,9% (motivînd descreşterea pe total industrie – cu 0,1%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,4%, etc. În ianuarie-octombrie 2014 faţă de ianuarie-octombrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 48,0%; fabricarea echipamentelor electrice – cu 47,3%; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 31,5%; fabricarea produselor textile – cu 25,2%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 13,7%; industria metalurgică – cu 13,5%; fabricarea de mobilă – cu 9,5%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,0%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 3,9%, etc. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-octombrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 38,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 13,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%), etc. În ianuarie-octombrie 2014 faţă de ianuarie-octombrie 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 1,0% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,1%). Reducerea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 6,2%. Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-octombrie 2014 În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-octombrie 2014 faţă de ianuarie-octombrie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 99,8%, regiunea Nord −134,2%, regiunea Centru – 114,9%, regiunea Sud – 84,2% şi UTA Găgăuzia – 91,9%. Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. PRECIZĂRI METODOLOGICE: Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa www.statistica.md Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate. Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.