Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

22
10 2019
42

Evoluția prețurilor producătorului în industrie

În luna septembrie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de luna august curent cu 0,2%, comparativ cu septembrie 2018 – cu 2,6%, iar față de decembrie 2018 – cu 2,5%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă, în luna septembrie 2019, preţurile față de august curent s-au micșorat cu 1,5%, față de septembrie 2018 – cu 15,0% și față de decembrie 2018 – cu 10,6%. Totodată, în perioada analizată în industria prelucrătoare, comparativ cu luna august curent, prețurile s-au majorat cu 0,2%, față de septembrie 2018 – cu 2,5%, iar în comparație cu decembrie 2018 – cu 2,3%.
Detalii
17
10 2019
100

Deficitul balanței comerciale, în scădere

În primele 8 luni ale anului curent exporturile de mărfuri au constituit $1787,6 mil., în creștere cu 2,0% față de aceeași perioadă din anul 2018, potrivit informației cu privire la activitatea de comerț exterior publicată de Biroul Național de Statistică.
Detalii
10
10 2019
174

IPC în luna septembrie 2019

În luna septembrie 2019 inflaţia anuală a constituit 6,3% (pentru ultimele 12 luni, din octombrie 2018 până în septembrie 2019), inclusiv la produse alimentare – 9,3%, mărfuri nealimentare – 4,6%, servicii prestate populaţiei – 3,7%, comunică Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2019 faţă de august 2019 a constituit 100,8% (în septembrie 2018 faţă de august 2018 IPC a marcat 100,1%).

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8% a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,96%, la mărfurile nealimentare cu 0,3% şi de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 1,4%.
Detalii
01
10 2019
118

BNS: în Moldova 11,3% de locuitori au depășit vârsta de 80 de ani

La începutul anului 2019, în Republica Moldova 558,4 mii persoane au depăşit vârsta de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, fiecare a treia persoană are între 60-64 ani, iar 11,3% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani, comunică Biroului Național de Statistică.

Totodată, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, inclusiv 21,4 mii pensionari angajați ai organelor de forță. Circa 75% din totalul pensionarilor sunt cei pentru limita de vârstă – 526,7 mii. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețin o pondere de 91,0% în totalul pensionarilor pentru limita de vârstă, dintre aceștia 67,7% fiind femei.
Detalii
24
09 2019
112

Prețurile producătorului în industrie. August 2019

În luna august curent, prețurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii iulie curent. Totodată, față de august 2018 acestea s-au majorat cu 2,7%, iar comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 2,3%, potrivit informației publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în august 2019 comparativ cu luna iulie a anului curent în industria extractivă preţurile s-au majorat cu 1,2%, față de august 2018 – cu 16,5% și față de decembrie 2018 – cu 12,3%.

În industria prelucrătoare comparativ cu prețurile de acum o lună acestea s-au micșorat cu 0,1%, în comparație cu august 2018 – s-au majorat cu 2,7%, iar față de decembrie 2018 au crescut cu 2,1%.
Detalii
20
09 2019
121

НБС: объем промышленного производства в июле вырос на 5,9%

По итогам первого полугодия 2019 г. объем промышленного производства увеличился в Молдове на 1,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики. При этом, в июле текущего года объем промпроизводства вырос на 5,9% в сравнении с тем же месяцем 2018 г. В январе-июле 2019 г. объемы производства в добывающей промышленности выросли на 8,7%, а в перерабатывающей промышленности – на 2%.

По данным НБС, за семь месяцев 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. снизились объемы производства предприятий пищевой промышленности (на 3%, хотя производство напитков выросло на 4,3%), текстильной продукции – на 8,1%, одежды – на 6,7%.
Detalii
17
09 2019
139

ВВП Молдовы вырос на 5,2%

Внутренний валовый продукт (ВВП) Молдовы возрос за первые семь месяцев 2019 г. на 5,2% (с учетом сезонных корректировок) и достиг 90,89 млрд леев, сообщает Национальное бюро статистики.

Только за II квартал текущего года ВВП составил 49,7 млрд леев в текущих рыночных ценах, увеличившись в реальном выражении на 5,8%. Данные представлены в сравнении со II кварталом прошлого года, а относительно I квартала 2019 г. рост составил 2%.

Положительное влияние на рост ВВП оказали следующие отрасли:
строительство (рост на 3,2%; валовая добавленная стоимость (ВДС) которой возросла на 32%, а вклад в формирование ВВП составил 12,7%)
Detalii
17
09 2019
123

Balanța comercială a Moldovei

În primele șase luni ale anului curent exporturile de mărfuri au constituit $ 1581,6 mil., cu 3% mai mult decât cele realizate în perioada similară din anul 2018, informează Biroul Național de Statistică. Doar în luna iulie curent exporturile de mărfuri au constituit $ 220,2 mil., cu 8,9% mai mult față de luna iunie și cu 0,6% – comparativ cu luna iulie 2018.

Potrivit datelor, exporturile de mărfuri autohtone au constituit $1103,6 mil. sau 69,8% din total exporturi, fiind în creștere cu 8,3% față de ianuarie-iulie 2018, iar reexporturile de mărfuri au însumat $478,0 mil., ceea ce reprezintă o cotă de 30,2%, cu 7,2% mai puțin comparativ cu ianuarie-iulie 2018.
Detalii
10
09 2019
144

Indicele prețurilor de consum, în scădere cu 0,03%

În luna august 2019 prețurile s-au diminuat cu 0,03%, informează Biroul Național de Statistică, indicele prețurilor de consum (IPC) în luna august 2019 faţă de iulie 2019 constituind 99,97%.

Scăderea preţurilor medii de consum a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,6%. Astfel, în luna august 2019 faţă de iulie 2019 au scăzut preţurile la legume proaspete cu 10,0%, în special la vinete – cu 43,4%, pepeni verzi și galbeni – cu 36,2%, morcovi – cu 28,4%, ardei graşi și gogoșari – cu 28,3%, tomate – cu 20,3%, sfeclă roșie – cu 14,4%, ceapă uscată – cu 12,0%, usturoi – cu 9,8%, varză – cu 1,6%, la fructe proaspete – cu 4,7%, precum și la cartofi – cu 6,5%, slănină neprelucrată – cu 2,1%, făină de grâu și zahăr tos – cu câte 0,2%.
Detalii
02
09 2019
110

Главным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий

Объем инвестиций в долгосрочные активы в I полугодии 2019 г. составил 9,14 млрд леев. Инвестиции в долгосрочные нематериальные активы составили 231,8 млн леев, увеличившись на 54,5% в сравнении с I полугодием 2018 г. В то же время, инвестиции в долгосрочные материальные активы возросли на 26,2% – до 8,922 млрд леев. При этом, в январе-июне 2019 г. инвестиции в оборудование, машины, передаточные устройства составили 3,71 млрд леев, что на 20% больше в сравнении с тем же периодом 2018 г., сообщает Национальное бюро статистики.

Инвестиции в строительство жилых домов составили 1,35 млрд леев (+20,3%), в нежилые дома (здания и сооружения) превысили 1,5 млрд леев (+30,7%), инвестиции в транспортные средства – 1,14 млрд леев (+24,9%), в инженерные сооружения – 1,5 млрд леев (+40,8%), другие материальные активы – 489,6 млн леев (+39,2%).
Detalii