Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

19
05 2021
5

BNS: reluarea exporturilor

În ianuarie-martie 2021 a sporit nu doar volumul importului, dar și a exporturilor de mărfuri. Acestea au însumat $712,7 mil., în creștere cu 5,6% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Conform datelor făcute publice de Biroul Național de Statistică (BNS), exporturile de mărfuri realizate în luna martie anul curent au avut o valoare de $287,2 mil., majorându-se cu 26,5% în raport cu indicatorii din luna februarie 2021 și cu 36,6% comparativ cu luna martie 2020.
 
În trimestrul I al anului curent volumul exporturilor de mărfuri autohtone au atins suma de $539,8 mil., ceea ce constituie 75,7% din totalul exporturilor, fiind în creștere cu 3,5% față de perioada similară din anul 2020 și a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 2,7%.
Detalii
18
05 2021
57

În trimestrul I volumul importurilor a sporit cu 13,6%

În lunile ianuarie-martie 2021 importurile de mărfuri în Republica Moldova au însumat $1551,1 mil., cu 13,6% mai mult față de nivelul realizat în perioada similară din anul 2020. Biroul Național de Statistică anunță că volumul de importuri de mărfuri înregistrat doar în luna martie curent a constituit $630,2 mil., fiind în creștere față de luna februarie 2021 cu 20,8% și cu 25,9%, comparativ cu luna martie 2020.
 
Conform datelor oficiale, importurile provenite din țările UE în trimestrul I al anului curent s-au cifrat la $731,5 mil., fiind în creștere cu 13,0% față de aceeași perioadă din anul 2020 și dețin o pondere de 47,2% în totalul importurilor.
Detalii
18
05 2021
101

Diminuarea sumei mijloacelor fixe acordate în leasing

Suma mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2020 a constituit 1,4 mld. lei, fiind la nivelul anului 2017, comunică Biroul Național de Statistică. Aceasta s-a diminuat cu 23% față de anul 2019, când s-au înregistrat 1,8 mld. lei, dar și comparativ cu anul 2018 (circa 1,6 mld. lei).
 
Astfel, partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing pe parcursul anului precedent (93% din total) au constituit mijloacele de transport – 1,3 mld. lei, dintre care autoturismelor le revine 0,9 mld. lei. De asemenea, 78,8 mil. lei reprezintă mașini și utilaje, 13,8 mil. lei – clădiri și construcții speciale, iar alte mijloace fixe au constituit 4,4 mil. lei.


Detalii

13
05 2021
106

IPC în profil teritorial

În luna aprilie 2021 prețurile medii de consum au crescut cu 14,8% în comparație cu luna martie și cu 2,83% față de luna aprilie 2020, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
În perioada de raportare esențial s-au majorat preţurile la produse alimentare precum: cartofi proaspeți – cu 18,0% și varză – cu 51,0%, creșterea fiind mai mică la ceapă uscată – cu 3,9%, fructe proaspete – cu 4,0%, uleiuri și grăsimi – cu 3,5%, carne, preparate și conserve din carne – cu 2,2%, peşte şi conserve din peşte – cu 1,6%, lapte integral proaspăt – 0,9% și zahăr – 0,8%. În același timp, s-au diminuat prețurile la ouă de găină cu 2,9% și legume rădăcinoase – cu 2,4%.
 


Detalii

12
05 2021
101

Republica Moldova vs Uniunea Europeană

Biroul Naţional de Statistică a prezentat date statistice „Republica Moldova (RM) versus Uniunea Europeană (UE-27)”. Setul de date reprezentate grafic cuprinde cele mai importante, dar şi cele mai recente date disponibile, care prezintă situaţia social-economică a țării noastre în comparație cu cea a mediei pe țările UE-27. Datele sunt utile pentru publicul larg, dar şi factorilor de decizie pentru dezvoltarea în continuare a politicilor sociale şi economice ale RM.
 
Statisticile economice prezintă date ce țin de Produsul Intern Brut în RM comparativ cu UE; producţia industrială;
Detalii
05
05 2021
112

Numărul autorizațiilor de construire eliberate, în creștere

În lunile ianuarie-martie 2021 numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale a fost în creștere cu 50,7% față de aceeași perioadă din anul 2020, fiind eliberate per total 719 acte: 479 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 240 – pentru clădiri nerezidenţiale.
 
Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, în profil regional, în trimestrul I al anului curent a sporit numărul autorizațiilor respective eliberate în Centru – cu 63, mun. Chișinău – cu 55, Sud – cu 26, UTA Găgăuzia – 21. Descreșterea fiind înregistrată doar în regiunea Nord, unde au fost eliberate cu 8 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2020.


Detalii

05
05 2021
162

Sancțiunile aplicate în anul 2020

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2020, numărul contravențiilor constatate a fost în creștere cu 37,8 mii comparativ cu anul 2019 și a atins cifra de 407,9 mii cauze contravenţionale. Din numărul total al deciziilor luate asupra acestora, în 391,6 mii cazuri au fost aplicate sancțiunii (96,2% din numărul total), iar în 7,2 mii cazuri (1,8%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. Totodată, în 8,2 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (2,0%). În medie, la 1000 locuitori au revenit 148 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. Suma amenzilor aplicate a constituit 386,3 mil. lei, cu 17,6% mai mult faţă de anul precedent, fiind încasate 133,2 mil. lei sau circa 34,5%.
Detalii
29
04 2021
84

BNS: descreșterea producției agricole în trimestrul I

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și cele ale populației) în ianuarie-martie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1721,4 mil. lei, constituind 86,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 13,5%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole, comunică Biroul Naţional de Statistică.
 
Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în trimestrul I față de perioada respectivă a anului precedent s-a diminuat cu 13,1%
Detalii
23
04 2021
276

Rapoartele statistice pentru luna aprilie

 Luni, 26 aprilie, expiră termenul de prezentare a formularelor statistice trimestriale: 5-CON, 5-CI, 1-INVEST, M1 etc., dar și a unor formulare lunare cum ar fi SERV TS și Nr.1-auto.
 
În continuare sunt prezentate formularele statistice, pe domenii.
Finanțe
  1. Nr. 1-invest"Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții" - I/2021 - Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine (indicații metodologice).
    Detalii
21
04 2021
145

Prețurile producătorului în industrie în luna martie

În luna martie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 1,7% față de februarie curent, iar comparativ cu martie 2020 – cu 7,2%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în industria extractivă, în luna martie curent, prețurile s-au majorat față de februarie cu 1,8%, iar față de martie 2020 – cu 4,7%. Totodată, în industria prelucrătoare  prețurile producătorului au sporit față de februarie curent cu 1,9% și cu 8,7% față de luna martie 2020.


Detalii