Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

23
10 2018
0

În septembrie 2018, IPC a crescut cu 0,1%

Indicele prețurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2018 faţă de august 2018 a constituit 100,1%. Informația privind IPC la nivel de ţară în luna septembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 octombrie curent.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, creşterea preţurilor medii de consum cu 0,1% a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,4%, micşorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,1%, precum şi de menţinerea preţurilor produselor alimentare la nivelul preţurilor din luna august 2018.
Detalii
17
10 2018
78

Место под солнцем. Рост молдавского экспорта

Молдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-августе 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., возрос на 32,6% и превысил $1,21 млрд. По данным Национального бюро статистики, за указанный период доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта увеличилась с 64,13% до 69,25%, что является новым рекордным максимумом.

Наибольшие объемы продукции из Молдовы за 8 месяцев текущего года закупили Румыния, Италия, Германия и Польша. При этом, все они заметно нарастили объемы закупок молдавских товаров.
Detalii
11
10 2018
88

Сентябрьская инфляция

Национальное бюро статистики опубликовало данные, согласно которым инфляция в сентябре 2018 г. составила 0,1%, а за последние 12 месяцев — 2,4%.

Индекс потребительских цен с начала года снизился в целом на 0,4%. Напоминаем, что в предыдущие 2 месяца в Молдове наблюдалась дефляция, которая в июле составила 1,2%, а в августе — 0,2%, а в предшествовавшие им 2 месяца регистрировалась «нулевая инфляция».
Detalii
10
10 2018
119

În luna august persoanele fizice au importat mai puţine autoturisme

În luna august 2018 importurile de mărfuri au atins nivelul de $484,1 mil., cu 0,9% mai puțin față de luna iulie și cu 12,7 % mai mult comparativ cu luna august 2017, comunică Biroul Național de Statistică.

Totodată, în ianuarie-august 2018 importurile de mărfuri au constituit $3707,6 mil., volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2017, cu 23,3%.
Detalii
10
10 2018
78

BNS: exporturile, în creștere față de anul 2017

În luna august curent, exporturile de mărfuri au constituit $218,7 mil., cu 0,1% mai puțin față de luna precedentă și cu 5,2% mai mult comparativ cu luna august 2017, transmite Biroul Național de Statistică.

Potrivit informației, în primele opt luni ale anului 2018, exporturile de mărfuri au totalizat $1752,7 mil., cu 22,8% mai mult decât în perioada similară din anul 2017.
Detalii
09
10 2018
513

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent.

Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia.
Detalii
02
10 2018
237

Демографические показатели в Молдове

По данным Национального бюро статистики, на начало 2018 г. в Молдове проживало 629,6 тыс. людей старше 60 лет. Примерно 56,6% пожилых людей живут в сельских населенных пунктах, а 60% из них — женщины.

Каждый третий человек в Молдове находится в возрастной категории 60-64 лет, а 13,2% — старше 80 лет.Коэффициент старения населения достиг 17,7%, увеличившись за год на 0,5 процентных пункта и в сельской местности выше, чем в городах.
Detalii
29
09 2018
763

Act de achiziţie a serviciilor de arendă a terenurilor agricole

Documentul primar cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” va putea fi utilizat inclusiv în cazul achizițiilor serviciilor de arendă a terenurilor agricole de la persoanele fizice cetățeni, fiind denumit ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente”.

Ministerul Finanțelor, în comun cu Biroul Național de Statistică, propune spre consultare publică proiectul Ordinului „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”.
Detalii
27
09 2018
994

Национальное бюро статистики будет реорганизовано

Правительство одобрило постановление о организации и функционировании Национального бюро статистики. Документ предусматривает поглощение НБС госучреждения «Информационная служба финансовых отчетов при Национальном бюро статистики», реорганизацию территориальных офисов в региональные центры статистики, сокращение численности сотрудников НБС более чем на 20%, создание учебного центра по подготовке специалистов в области статистики.

Сегодня НБС состоит из центрального аппарата, которые включает управления, отделы и службы, а также районные главные управления и управления, отделы и службы со статусом юрлиц. Принятый правительством проект предусматривает, что «Информационная служба финансовых отчетов при Национальном бюро статистики» объединится с НБС, а территориальные офисы будут реорганизованы в региональные, без статуса юридических лиц.
Detalii
26
09 2018
133

În luna august au fost transportate 1,9 mil. tone de mărfuri

În primele opt luni ale anului 2018, întreprinderile de transport rutier au transportat 8,2 mil. tone de mărfuri, cu 14,7% mai mult decât în perioada similară din anul precedent, informează Biroul Național de Statistică.

Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (43,1%) şi Bălţi (6,3%), precum și din raioanele: Rezina (18,0%), Anenii Noi (3,5%), Sângerei (3,2%),
Detalii