Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

21
03 2019
73

Evoluţia preţurilor la producţia industrială în luna februarie 2019

În luna februarie 2019, preţurile producătorului în industrie s-au micșorat față de ianuarie curent cu 0,3%, iar față de februarie 2018 – cu 0,2%. De asemenea, indicatorul a crescut cu 0,1% comparativ cu luna decembrie 2018.

Potrivit informației publicate de Biroul Național de Statistică, în industria extractivă preţurile, în luna februarie 2019 față de ianuarie curent, s-au diminuat cu 1,3%, față de decembrie 2018 – cu 0,5%, iar față de februarie 2018 prețurile s-au majorat cu 5,3%.
Detalii
19
03 2019
136

IPC, în creștere cu 0,4%

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna februarie 2019 faţă de ianuarie 2019 a constituit 100,4%, iar faţă de ianuarie 2018 — 100,2%. Informația cu privire la IPC a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 martie curent.

Astfel, creşterea preţurilor medii de consum cu 0,4% a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,8%, la mărfurile nealimentare – cu 0,1% şi de majorarea tarifelor pentru serviciile prestate populaţiei cu 0,2%.
Detalii
12
03 2019
2039

Штрафы за неверную статистическую отчетность снижены

Вступил в силу еще один законопроект, принятый Правительством Молдовы под свою ответственность перед парламентом. На этот раз речь идет о документе, предусматривающем снижение штрафных санкций за непредоставление статистической отчетности или ее представление с недостоверными данными.

Промульгированный президентом Закон о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях был опубликован в MО (№86-92) от 8 марта текущего года.
Detalii
12
03 2019
68

С начала 2019 г. инфляция составила 1,7%

Национальное бюро статистики сообщило вчера, 11 марта, что в феврале 2019 г. инфляция составила 0,4%, а годовая инфляция (за последние 12 мес.) – 2,4%. При этом, с начала этого года инфляция составила 1,7%. Для сравнения, в феврале 2018 г. инфляция составила 0,2%, также вырос на 0,2% за первые два месяца прошлого года ИПЦ. Годовая инфляция за период с февраля 2017 г. по февраль 2018 г. составила 5%.

В феврале 2019 г. потребительские цены в нашей стране возросли на 0,4% в сравнении с январем текущего года. Так, повышение цен на продовольственные товары составило 0,8%, на непродовольственные товары – на 0,1%, тарифы на услуги, предоставляемые населению, подорожали на 0,2%.
Detalii
06
03 2019
89

Investiţiile în active imobilizate, în creștere

În anul 2018, valoarea totală a investiţiilor în active imobilizate a constituit 24215,8 mil. lei, fiind în creştere cu 12,3% faţă de ianuarie-decembrie 2017, informează Biroul Naţional de Statistică.

Pe tipuri de imobilizări, în ianuarie-decembrie 2018 a crescut volumul investiţiilor la toate imobilizările corporale. Conform datelor, la construcțiile inginerești investițiile au sporit cu 28,2%, la mijloacele de transport – cu 18,7%, la clădirile nerezidențiale – cu 8,7%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu – 6,1%, la clădirile rezidențiale – cu 1,7%.
Detalii
27
02 2019
212

Cum au sporit salariile în anul 2018

Biroul Național de Statistică a făcut publice datele cu privire la câștigul salarial mediu lunar brut din economia națională pentru anul 2018. Astfel, acesta a constituit 6446,4 lei și s-a majorat comparativ cu anul 2017 (în valoare nominală) cu 13,2%. Ajustat la indicele prețurilor de consum, salariile au sporit cu 9,9%.

BNS comunică că, în trimestrul IV al anului 2018, câștigul salarial mediu lunar a constituit 6987,5 lei, majorarea fiind cu 14,3% față de trimestrul IV 2017. Conform datelor prezentate, în sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 6094,8 lei, majorându-se cu 18,0% față de trimestrul IV 2017, pe când în sectorul real salariul a fost de 7337,3 lei și denotă o creștere cu 13,0%.
Detalii
25
02 2019
89

Оборот молдавской торговли в 2018 г.

Национальное бюро статистики сообщает, что в декабре 2018 г. оборот розничной торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов) увеличился на 10,3% (в сопоставимых ценах) по сравнению с ноябрем 2018 г., и на 7,5% по сравнению с декабрем 2017 годa.

Всего в истекшем году оборот розничной торговли увеличился на 7,6% (в сопоставимых ценах), по сравнению с данными, зарегистрированными годом ранее.
Detalii
18
02 2019
101

Объем импорта в Молдову за 2018 г.

По данным Национального бюро статистики, объем импорта в Молдову 2018 г., в сравнении с 2017 г., увеличился на 19,3% и превысил $5,764 млрд.

При этом, большинство товаров было ввезено в страну автотранспортом – 82,8% от общего объема, железнодорожным транспортом – 5,7% от общего объема импорта, морским транспортом – 2,8%, воздушным – 2,7%. На долю почтовых отправлений пришлось 0,2%, а на долю газопроводов и электросетей — 5,2% от общего объема импорта.
Detalii
15
02 2019
102

Финансовые учреждения увеличили объемы выдачи денежных средств

Финансовые учреждения Молдовы в 2018 г. выдали денежных средств на сумму 114,9 млрд леев, что на 3,9% превышает показатели предыдущего года.

По данным Национального бюро статистики, при этом, в январе-декабре 2018 г., в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., наиболее значительно выросли выплаты с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) — на 14,2% — свыше 15,6 млрд леев. Выплаты по разделу «на прочие цели» повысились на 11%, составив в итоге 45,6 млрд леев.
Detalii