Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

24
06 2020
244

Efectele pandemiei COVID-19 asupra situației pe piața muncii

COVID-19 a început să afecteze piața muncii spre sfârșitul trimestrului I al anului, când numărul persoanelor care au declarat că le-a fost afectată situația la locul de muncă din cauza COVID-19 a constituit 33,2 mii sau 4,1% din numărul total al populației ocupate (806,3 mii persoane), potrivit datelor  publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, din numărul total de persoane declarate afectate de pandemie, majoritatea – 60,6% nu au lucrat deloc sau au absentat de la locul de muncă. În același timp, 28,4% au prestat munca la domiciliu / au lucrat la distanță, 25,5% au lucrat mai puține ore pe săptămână și 8,0% au fost transferați la program de lucru parțial.
 

Detalii
22
06 2020
84

Prețurile în industrie, în creștere

În luna mai 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de aprilie curent cu 0,1%, comparativ cu mai 2019 – cu 2,9%, iar comparativ cu cele din decembrie 2019 – cu 1,4%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în industria extractivă în luna mai 2020 prețurile producătorului s-au majorat față de aprilie curent cu 0,5%. Totodată, acestea s-au redus comparativ cu prețurile lunii mai 2019 cu 0,8% și față de decembrie 2019 – cu 1,1%.

Detalii
17
06 2020
143

В I квартале ВВП Молдовы вырос

В I квартале 2020 г. внутренний валовый продукт (ВВП) Молдовы вырос в реальном выражении на 0,9% по сравнению с I кварталом прошлого года и достиг 43,685 млрд леев, сообщает Национальное бюро статистики.  С учетом сезонных корректировок, ВВП увеличился на 1,2%, а по сравнению с IV кварталом 2019 г. - на 0,5%.
Росту ВВП в I квартале 2020 г. способствовали следующие виды экономической деятельности:
  • строительство (0,6%). Его валовая добавленная стоимость (ВДС) возросла на 8,6%, а вклад в формирование ВВП составил 6,9%;

  • Detalii
11
06 2020
146

НБС: инфляция в 2020 г. ниже прошлогодней

В мае инфляция в Молдове составила 0,22%, с начала года – 1,08%, а годовая инфляция (за последние 12 мес.) – 4,05%. Данные представлены Национальным бюро статистики. Напоминаем, в мае прошлого года инфляция составила 1,37%, в январе-мае 2019 г. – 4,48%, а годовая инфляция – 4,58%.

 

Потребительские цены в мае текущего года увеличились на 0,22% в сравнении с месяцем апрелем. Был учтен рост цен на продовольственные товары (на 0,82%), повышение тарифов на услуги, предоставляемые населению (на 0,06%), в то время как цены на непродовольственные товары снизились (на 0,3%).


Detalii
11
06 2020
149

Capitala în trimestrul I: investiții, economie, demografie

Potrivit unei analize  efectuate de Biroul Național de Statistică, în mun. Chișinău în ianuarie-martie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 2194,5 mil. lei, fiind în descreștere cu 2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în imobilizări necorporale au înregistrat o descreştere de 20,2% faţă de ianuarie-martie 2019, iar investiţiile în imobilizările corporale au constituit 2120,8 mil. lei, fiind în scădere cu 1,2% faţă de perioada similară a anului precedent.

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,0%. 


Detalii
02
06 2020
147

Ponderea ÎMM în economia națională

La 1 iunie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau înregistrate 238136 întreprinderi. Numărul acestora este în creștere comparativ cu perioada similară din anul 2019, când în Registru erau incluse 232765 unități. Totodată, în luna ianuarie 2020 în Registru erau incluse 236116 unități, iar la sfârșitul anului precedent – 236047.

Potrivit Anchetei structurale în întreprinderi, realizată de Biroul Național de Statistică, în anul 2018 ponderea întreprinderilor cu numărul mediu de salariați până la 249 persoane a constituit 99,5 % din totalul întreprinderilor.
Detalii
29
05 2020
161

Diminuarea numărului de locuințe date în exploatare

În trimestrul I al anului curent, au fost date în exploatare 1011 locuințe cu suprafața totală de 93,4 mii m², ceea ce este în scădere cu 10,5% față de perioada similară a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

După mediul de rezidență, ponderea cea mai mare a locuințelor date în exploatare s-a înregistrat în mediul urban – 813 locuințe cu suprafața totală de 70,0 mii m2. Comparativ cu ianuarie-martie 2019, acest indicator s-a diminuat cu 15,1%. În același timp, în mediul rural au fost date în exploatare 198 locuințe cu suprafața totală de 23,4 mii m2, ceea ce constituie cu 6,8% mai mult față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2019.
Detalii
26
05 2020
208

Cifra de afaceri în trimestrul I

În primul trimestru al anului curent, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 9,9% faţă de perioada similară din 2019. Totodată, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei aceasta s-a micșorat cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerț a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0% comparativ cu luna martie 2019, iar pentru servicii cifra s-a diminuat cu 21,2% faţă de luna februarie 2020 şi cu 20,0% comparativ cu luna martie 2019.
Detalii
21
05 2020
204

Prețurile producătorului în industrie s-au majorat

În luna aprilie 2020, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, comparativ cu aprilie 2019 – cu 2,6%, iar față de decembrie 2019 – cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă în luna aprilie curent prețurile producătorului s-au majorat față de martie curent cu 0,2%, iar față de aprilie și martie 2019 s-au micșorat cu 2,7% și, respectiv, cu 1,6%.

În industria prelucrătoare prețurile s-au majorat comparativ cu martie curent cu 1,6%, față de aprilie 2019 – cu 3,7% și față de decembrie 2019 – cu 2,3%.
Detalii
20
05 2020
183

Activitatea de leasing în anul 2019

În anul 2019 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,8 mld. lei, cu 14,5% mai mult decât în anul 2018, comunică Biroul Național de Statistică.

Astfel, în anul precedent valoarea mijloacelor fixe oferite în leasing întreprinderilor şi organizațiilor reprezintă 846,5 mil. lei sau 46,7%, iar instituțiilor financiare – 5,7 mil. lei sau 0,3%. În același timp, valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing în străinătate a constituit 6,3 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing persoanelor fizice a constituit 960,4 mil. lei sau 53% din totalul finanțării.
Detalii