Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

13
01 2021
96

Inflația în luna decembrie 2020

În luna decembrie 2020 inflația anuală a constituit 0,39%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu decembrie 2019, au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la produse alimentare:  leguminoase, ulei de floarea soarelui, paste făinoase, orez, făină de grâu, precum și la mărfuri nealimentare (autoturisme, obiecte de sanitație și igienă, haine pentru nou născuți), dar și serviciile prestate populației (plata pentru cursuri de limbi străine, asigurarea obligatorie a transportului auto etc.)
 
Totodată, preţurile medii de consum în luna decembrie faţă de luna noiembrie 2020 au crescut cu 0,32%, fiind majorate prețurile la struguri, legume proaspete, zahăr și miere de albine, ulei de floarea soarelui, făină de grâu și porumb.
Detalii
04
01 2021
295

Самые крупные предприятия Молдовы в 2019 г.

Компании «Rompetrol Moldova», «Lukoil  Moldova», «Agrofloris-Nord», «Premier Energy» и «Moldovagaz» – крупнейшие по обороту предприятия Молдовы в 2019 г.  Данные представило Национальное бюро статистики в ежегодном «Структурном обследовании предприятий».
 
В отличие от исследования, проведенного годом ранее, из списка самых крупных компаний Молдовы выбыла «Energocom», но в пятерку лидеров вышла «Agrofloris-Nord».
Detalii
17
12 2020
199

PIB în trimestrul III al anului 2020

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova estimat pentru trimestrul III al anului curent a însumat 61719 mil. lei în prețuri curente (de piață) și a scăzut comparativ cu trimestrul III al anului 2019 în termeni reali cu 9,7% pe seria brută și cu 11,5% – pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul II al anului 2020, PIB s-a diminuat cu 1,1% pe seria ajustată sezonier, anunță Biroul Național de Statistică.
 
În ianuarie-septembrie 2020 PIB a scăzut față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%, pe seria brută.
 

Detalii
17
12 2020
161

Diminuarea investițiilor în active

Din cauza restricțiilor impuse de criza pandemică, majoritatea companiilor din Republica Moldova și-au diminuat activitatea investițională, fiind constrânse de insuficiența mijloacelor financiare și, astfel, formarea brută de capital a avut o contribuție de -8,5% la evoluția PIB, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în primele nouă luni ale anului 2020 investițiile în active imobilizate a scăzut cu 4,4% și au constituit circa 15 mld. lei.
 

Detalii
16
12 2020
177

Exporturile moldovenești s-au diminuat cu 12,6%

În primele 10 luni ale anului curent, exporturile de mărfuri au constituit $2004,9 mil., în descreștere cu 12,6% comparativ cu perioada similară din anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică. În luna octombrie 2020 exporturile au constituit $249,4  mil., fiind cu 17,5% mai mari decât în luna septembrie și cu 7,1% mai puțin comparativ cu luna octombrie 2019.
 
Astfel, exporturile de mărfuri autohtone au constituit $1537,2 mil., fiind în scădere cu 5,7% față de ianuarie-octombrie 2019, influențând diminuarea per total exporturi cu 4,0%. Reexporturile de mărfuri străine s-au cifrat la $467,7 mil. ceea ce este cu 29,6% mai puțin decât în primele 10 luni ale anului precedent,
Detalii
15
12 2020
249

Mărimea salariului calculat pentru luna septembrie 2020

Rezultatele cercetării „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2020” realizate de Biroul Național de Statistică (BNS) denotă că câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat în luna septembrie a anului curent a constituit 7991,3 lei.
 
Două treimi din totalul salariaților (66,7%) au avut un salariu situat sub media pe țară (7991,3 lei), aproape fiecare al doilea salariat (47,3%) a avut un salariu mai mic de 6 mii lei, 31,5% din salariați au primit salarii cuprinse între 6 și 10 mii lei, iar 21,2% din totalul salariaților au avut salarii de peste 10 mii lei.
 

Detalii
11
12 2020
121

Inflația în luna noiembrie 2020 a constituit 0,93%

În luna noiembrie 2020 inflaţia anuală a constituit 0,93%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Preţurile medii de consum în luna noiembrie faţă de luna octombrie 2020 au crescut cu 0,16%, majorarea fiind determinată de creșterea preţurilor la produse alimentare cu 0,70% și la mărfurile nealimentare cu 0,23%. Totodată, prețurile în luna noiembrie 2020 comparativ cu decembrie 2019 au crescut cu 0,07%.
 
Comparativ cu luna octombrie curent, au crescut preţurile la vinete cu 43,4%, tomate – cu 30,6%, struguri proaspeți – cu 22,5%, ouă de găină – cu 17,6%,   ulei de floarea soarelui – cu 3,7%, miere de albine – cu 0,9%,
Detalii
08
12 2020
362

Numărul persoanelor aflate în concedii fără plată s-a majorat de cinci ori

Numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul III al anului 2020, a constituit 50,2 mii sau 5,8% din numărul total al persoanelor angajate. Din numărul acestora circa 7,4 mii sau 14,8% au invocat drept cauză a inactivității pandemia, potrivit analizei Biroului Național de Statistică cu referire la forța de muncă în Republica Moldova în trimestrul III.
 
În comparație cu trimestrul III al anului precedent, numărul persoanelor aflate în concedii fără plată s-a majorat de cinci ori, iar a celor aflați în șomaj tehnic – de 4 ori.
Detalii
07
12 2020
154

Situația social-economică în mun. Chișinău

În trimestrul III al anului curent, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din mun. Chișinău a constituit 9489,7 lei, fiind în creştere cu 9,3% faţă de aceiași perioadă din 2019 şi cu 17,5% mai mare comparativ cu câştigul salarial mediu pe ţară (8074,3 lei), potrivit raportului Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-septembrie, publicat de Biroul Național de Statistică. 
 
Astfel, în trimestrul III al anului 2020 în sectorul bugetar câștigul salariul mediu lunar a constituit 8880,9 lei, cu 9,5% mai mult faţă de trimestrul III din anul precedent, iar în sectorul real acest indicator a constituit 9608,6 lei şi a crescut cu 9,3% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2019.

Detalii
01
12 2020
167

BNS: creșterea câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III

În trimestrul III al anului curent, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III al anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în sectoarele informații și comunicații (18118,4 lei); activități financiare și de asigurări (14099,3 lei) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (13799,1 lei).
 

Detalii