Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

18
12 2018
58

Moldovenii cheltuie mai mult decât câștigă

Veniturile medii ale populației în Republica Moldova în trimestrul III al anului 2018 au constituit 2412 lei per lună și au sporit cu 5,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, comunică Biroul Național de Statistică. Cu toate acestea, cheltuielile sunt estimate, în medie, la 2438 lei lunar, mai mult decât se câștigă în mediu.

Principalele surse de venituri ale populației sunt:
activitățile salariale (45,1%)
• prestațiile sociale (25%)

Detalii
18
12 2018
46

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3%

În trimestrul III al anului 2018, produsul intern brut (PIB) a constituit 57370 mil. lei și a înregistrat o creștere cu 3,4% față de trimestrul III 2017, menționează Biroul Național de Statistică.

Potrivit BNS, la creșterea PIB în perioada de referință contribuții pozitive mai importante au avut domeniile construcțiilor (+2,3%), cu o pondere de 9,6% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute cu 30,0%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport și depozitare, activități de cazare și alimentație publică, cu o pondere de 20,5% la formarea PIB.
Detalii
14
12 2018
187

В 2019 г. НБС подготовит более 370 статистических работ

Государственная налоговая служба и Агентство госуслуг будут представлять в НБС дополнительную административную информацию: ГНС – по отчету формы IPC18 («Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медстрахования и взносов в фонды соцстрахования»), Агентство госуслуг – по отчетам «Информация о числе транспортных средств по типам и экономической деятельности, согласно которой зарегистрирован этот транспорт, число транспортных средство по типам», а также данные для исследования «Индивидуальные жилые дома, сданные в эксплуатацию в 2019 г.».
Detalii
11
12 2018
133

Statistica muncii nedeclarate

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul III al anului 2018 numărul șomerilor este în scădere, iar al populației ocupate – în creștere, comparativ cu primele 9 luni ale anului 2017.

Alarmantă este creșterea tendinței de angajare a personalului fără perfectarea contractelor individuale de muncă. Numărul acestora a sporit cu circa 1,2% și a atins 10,4% din numărul total al angajaților. Totodată, statistica denotă că angajarea în baza unor înțelegeri verbale este agreată mai mult de către bărbați (11,5%) decât de femei (7,6%).
Detalii
11
12 2018
60

Exportul din Moldova a sporit cu 15,6%

Biroul Național de Statistică informează că, de la începutul anului curent, exporturile de mărfuri au totalizat circa $2,2 mld., cu 15,6% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2017. Totodată, în luna octombrie au fost înregistrate cele mai multe exporturi de la începutul anului 2018, care au atins suma de $259 mil., cu 24,9% mai mult față de luna septembrie, fiind, totuși, cu 3,5% mai mică comparativ cu luna octombrie a anului precedent.

Exportul de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene a constituit $1,5 mld. (creștere cu 22,9% față de ianuarie-octombrie 2017) și deținând o cotă de 69,5% în total exporturi.
Detalii
05
12 2018
110

Investițiile în activele imobilizate, în creștere

În primele 9 luni ale anului curent a crescut volumul investițiilor la construcțiile inginerești cu 36,7%, la mijloacele de transport – cu 21,5%, la clădirile nerezidențiale – cu 13,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 8,3%. Investițiile în utilaje, maşini, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere de 32,6% din total investiții realizate, informează Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 4,2%.
Detalii
04
12 2018
56

Рынок нефтепродуктов в Молдове

За первые 9 месяцев 2018 г. импорт нефтепродуктов в Молдову вырос на 1,8% и составил 604,41 тыс. тонн, а число автозаправочных станций увеличилось за год на 62 единицы – до 1241, сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Импорт бензина в январе-сентябре этого года увеличился на 1,2% — до 125,56 тыс. тонн, дизтоплива – на 2,4% – до 425,8 тыс. тонн. Ввоз в страну сжиженного газа снизился на 2,2% и составил чуть более 53 тыс. тонн.
Detalii
29
11 2018
90

Numărul locuințelor date în exploatare s-a diminuat

În perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost date în exploatare 3930 locuințe — apartamente și case individuale de locuit, cu suprafaţa totală de 315,0 mii m², în scădere cu 20,4% față de perioada similară a anului precedent, informează Biroul Naţional de Statistică.

După mediul de rezidenţă, în perioada vizată în mediul urban au fost date în exploatare 3456 locuințe cu suprafaţa totală de 256,9 mii m². Comparativ cu ianuarie-septembrie 2017, acest indicator s-a diminuat cu 29,4%.
Detalii
27
11 2018
191

Средняя заработная плата в Молдове

Национальное бюро статистики сообщает, что в III квартале 2018 г. средняя номинальная зарплата по Молдове составила 6507,3 лея, что на 12% больше, чем в среднем за этот же период 2017 г. С учетом инфляции, в реальном выражении она возросла на 8,9% по отношению к III кварталу прошлого года.

Так, за первые девять месяцев 2018 г. средняя зарплата в бюджетном секторе составила 5 624,8 лея (рост достиг 12,7%), а в реальном секторе экономики — 6 845,1 лея ( увеличившись на 11,6%). Самые высокие зарплаты получали работники сферы IT — 14 228,4 лея (+11,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года) и в финансовой и страховой отрасли – 11 976,5 лея (+11,3%).
Detalii
20
11 2018
97

Молдавские товары в странах ЕС

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-сентябре 2018 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, экспорт произведенной в Молдове продукции в страны ЕС вырос почти на 28% и достиг $1,364 млрд. Более того, за указанный период доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта увеличилась с 64,57% до 69,59%, что является новым рекордным максимумом.

Существенные объемы отечественной продукции за 9 месяцев текущего года были отправлены в Румынию, Италию, Германию и Польшу. Эти страны заметно увеличили объемы закупок молдавских товаров.
Detalii