Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

22
07 2019
38

În iunie prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,7%

În luna iunie 2019 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,7% comparativ cu luna mai curent și cu 2,1% față de iunie 2018, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Astfel, preţurile în industria extractivă în luna iunie 2019 față de mai curent s-au majorat cu 1,4%, comparativ cu luna iunie 2018 – cu 17,9%, iar față de decembrie 2018 – cu 11,6%. Totodată, în domeniul industriei prelucrătoare în luna iunie 2019 prețurile s-au majorat cu 0,8% față de mai curent și cu 2,1% comparativ cu iunie 2018. Comparativ cu luna decembrie 2018, acestea au crescut cu 1,7%.
Detalii
18
07 2019
95

Efectul cumulativ al ratelor migrației moldovenilor

Piramida populației pentru 2019 arată clar un model de micșorare a populației la vârsta de 30-54 ani, ceea ce reflectă efectul cumulativ al ratelor migrației nete negative pentru adulții tineri din ultimele decenii, constată Biroul Național de Statistică în raportul Numărul populaţiei cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la începutul anului 2019. Acesta cuprinde numărul populației cu reședință obișnuită și include persoanele care au locuit în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova (indiferent de absențele temporare).

Estimarea numărului populației are la bază populația cu reședință obișnuită corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a adăugat nașterile și s-au scăzut decesele (sporul natural), precum și s-a inclus sporul migrator (migrația netă).
Detalii
12
07 2019
103

В июне в Молдове зарегистрирована дефляция

С начала текущего года инфляция в Молдове составила 4,3% при том, что за июнь месяц была зарегистрирована дефляция в размере 0,2%, сообщает Национальное бюро статистики. Напоминаем, что в июне 2018 г. инфляция была нулевой, по итогам первого полугодия прошлого года индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а годовая инфляция (с июня 2017 г. по июнь 2018 г.) достигла 3,2%.

Согласно данным НБМ, потребительские цены в июне 2019 г. снизились на 0,2% по сравнению с месяцем маем, что обусловлено снижением цен на продовольственные товары на 1,1%, ростом на 0,5% цен на непродовольственные товары и на 0,2% тарифов на услуги, предоставляемые населению.
Detalii
05
07 2019
124

Venitul mediu din activitatea agricolă a micilor producători în anul 2018

Veniturile obținute din activitatea agricolă de către micii producători în anul 2018 constituie, în medie, 5565 lei per gospodărie și 14 425 lei la 1 ha, potrivit datelor Biroului Național de Statistică cu referire la activitatea agricolă a micilor producători agricoli în anul 2018. Datele se referă la gospodăriile care dispun numai de loturi pe lângă casă.

Totodată, costul materialelor și serviciilor procurate a fost, în medie, de 3381 lei pe o gospodărie, iar la 1 ha – de 8764 lei. În cazul gospodăriilor care dispun de loturi pe lângă casă și terenuri de fermier, veniturile obținute pe o gospodărie constituie 11 185 lei, iar la 1 ha – 9940 lei. Costul materialelor și serviciilor procurate în acest caz a fost de 5470 lei, iar la 1 ha – de 4861 lei.
Detalii
05
07 2019
115

Cei mai mulți dintre moldoveni dețin locuințe cu trei odăi

În anul 2018, din totalul de 1292,5 mii locuinţe ce constituie fondul locativ al Republicii Moldova, apartamentele cu o cameră au constituit 10,2% din numărul celor înregistrate, cele cu două camere – 32,3%, cele cu trei camere – 36,4%, iar cu patru şi mai multe odăi – 21,1%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Totodată, la 1 ianuarie 2019, suprafaţă totală a locuințelor în țara noastră a fost de 87751,3 mii m2. Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane au fost înregistrate 543,8 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 38697,0 mii m2, ceea ce constituie 42,1% din totalul fondului locativ înregistrat. În localităţile rurale s-au înregistrat 748,7 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 49054,3 mii m2 sau 57,9% din total.
Detalii
28
06 2019
108

Veniturile populației în anul 2018

În anul 2018 câştigul salarial nominal mediu brut din economia națională a constituit 6446,4 lei și s-a mărit față de anul 2017 în valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali – cu 9,9%, potrivit breviarului statistic „Moldova în cifre, ediția 2019”, publicat de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în anul 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie per persoană pe lună 2383,1 lei, fiind în creştere cu 6,2% faţă de anul precedent. În funcţie de mediul de reşedinţă, veniturile în mediul urban au fost cu 773,1 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu cele din mediul rural. În structura veniturilor disponibile predominante sunt veniturile băneşti, cu o pondere de 91,3% față de 8,7% pentru veniturile în natură.
Detalii
27
06 2019
76

BNS: realizările economiei naționale în trimestrul I

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din capitala țării în trimestrul I al anului curent a fost de 8102,6 lei, în creștere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,9%, potrivit Biroului Național de Statistică cu referire la situația social-economică a municipiului Chișinău în ianuarie-martie 2019.

Astfel, în sfera bugetară salariul mediu lunar a constituit 8789,7 lei, cu 19,3% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2018, iar în sectorul economic acest indicator a constituit 7964,8 lei şi a crescut cu 14,0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Detalii
26
06 2019
72

Как изменился ВВП Молдовы

Вчера Национальное бюро статистики опубликовало отчет о производстве и использовании валового внутреннего продукта в I квартале 2019 г. Согласно данным, за отчетный период ВВП страны достиг 41,185 млрд леев и вырос в реальном выражении на 4,4%, по сравнению с I кварталом прошлого года. С учетом сезонных корректировок, ВВП Молдовы увеличился на 4,1% в сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года, а по сравнению с IV кварталом – на 0,3%.

Значительный вклад в рост ВВП привнесли такие виды экономической деятельности как оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение;
Detalii
25
06 2019
93

BNS: evoluția prețurilor în industrie

În luna mai 2019, preţurile producătorului în industrie s-au micșorat față de aprilie curent cu 0,1%, iar față de mai 2018 – s-au majorat cu 1,5%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă în luna mai față de aprilie curent preţurile s-au micșorat cu 1,3%, iar comparativ cu luna mai 2018 – s-au majorat cu 17,6%.

În același timp, în industria prelucrătoare în perioada menționată (față de luna aprilie 2019) prețurile s-au micșorat cu 0,1%, iar față de mai 2018 au crescut cu 1,4%.
Detalii
18
06 2019
82

Transportul rutier rămâne lider la prestarea serviciilor

În primele patru luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 5,2 mil. tone de mărfuri,mai mult cu 17,7% decât în perioada similară din anul 2018. Parcursul mărfurilor a constituit 1 619,6 mil. tone/km, în creștere cu 17,9% față de perioada corespunzătoare din anul 2018, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar cu transportul rutier s-au transportat 3,6 mil. tone de mărfuri, cu 27,4% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul precedent, iar cu mijloacele de transport feroviar – 1,6 mil. tone sau cu 0,4% mai mult faţă de aceeași perioadă din anul 2018.
Detalii