11
06 2015
1213

Agricultorii apelează tot mai des la creditarea din partea asociațiilor de economii și împrumut

În 2014 asociațiile de economii și împrumut din țara noastră au înregistrat o majorare a veniturilor, precum și a portofoliului de credite acordate. Aceste organizații sunt amplasate preponderent în mediul rural și reprezintă o sursă importantă de creditare pentru agricultorii din țara noastră. Asociaţie de economii şi împrumut reprezintă organizaţii necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare. La finele anului trecut În țara noastră erau înregistrate 303 asociații de economii și împrumut din care 285 au desfăşurat activitate, care au înregistrat o creștere a volumului împrumuturilor acordate de 77,4 milioane lei. Evoluţia valorii medii a împrumutului ce revine unui membru beneficiar de împrumut în perioadele 2003-2008 şi 2010-2014 demonstrează o cerere în continuă creştere pentru împrumuturile acordate de asociațiile de economii și împrumut. În anul 2014 nivelul acestui indicator a atins valoarea medie de 11055 lei,înregistrând o majorare cu 1468 lei sau cu 15,3 % faţă de anul 2013.În aceeaşi perioadă valoarea medie a economiilor atrase sub formă de depuneri, ce revine unui membru depunător, a constituit 35754 lei, înregistrând o majorare în mărime de 8253 lei sau de 30,0% faţă de anul 2013. Valoarea totală a împrumuturilor acordate membrilor asociațiilor de economii și împrumut la data de 31 decembrie 2014 este de 409,3 milioane lei, fiind în creştere cu 23,3 % faţă de valoarea înregistrată la finele anului 2013. Cea mai mare parte a împrumuturilor s-au acordat pentru agricultură şi industria alimentară (44,7%). Doina Aurica, membrul Consiliului de Administrație al CNPF a declarat că asociațiile de economii și împrumut nu au avut surse suficiente pentru a acorda volumul de credite solicitat de agricultorii moldoveni anul trecut. În acest sens sunt necesare măsuri pentru a oferi agricultorilor, precum și locuitorilor din mediu rural acces la susse de finanțare care le-ar permite creditatea tuturor solicitanților.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.