04
08 2015
942

Autorizațiile pentru construcțiile rezidențiale din Chișinău, în creștere

În perioada ianuarie-iunie 2015 s-au eliberat 2143 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, care sunt în scădere cu 6,3% , faţă de perioada similară din 2014. Contrar trendului pe țară, autorizațiile pentru construcțiile rezidențiale din Chișinău au fost în creștere. Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 1271 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 59,3% din total), din care 56,1% sunt pentru zona rurală (comparativ cu 53,9% în ianuarie-iunie 2014). În perioada ianuarie-iunie 2015 numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale a scăzut cu 65 unităţi, iar pentru clădirile nerezidenţiale cu 80 unităţi sau fiind în descreştere cu 4,9% respectiv 8,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri

Creşteri a autorizaţiilor de construire pentru clădirile rezidenţiale s-au înregistrat în mun. Chişinău (+48), regiunea de dezvoltare Centru (+12) şi regiunea de dezvoltare Sud (+6), iar pentru clădirile nerezidenţiale, în regiunea de dezvoltare Centru (+10).

Autorizaţii de construire eliberate pe regiuni de dezvoltare

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 1180 autorizaţii iar în mediul rural 963, sau în scădere faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent respectiv cu 112 unităţi şi 33 unităţi.
via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.