24
07 2015
1291

Care ramuri de activitate din Moldova sînt cele mai bine plătite

Salariul mediu nominal brut, în luna mai 2015, a fost de 4524 de lei, înregistrînd o creştere cu 12% faţă de luna mai 2014, informează NOI.md. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, ținînd cont de rata inflației, salariul mediu real a crescut cu 3,6%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit, în luna mai, 4055,2 lei (+15,7% față de mai 2014), iar în sectorul real al economiei – 4716,7 lei (+11%). La fel ca în lunile anterioare, cel mai mare salariu mediu, în luna mai 2015, l-au avut angajații din domeniul informaţii şi comunicaţii – 9400,4 lei (+14,4% față de mai 2014). Specialiștii din domeniul activităţilor financiare şi de asigurări au avut un salariu mediu de 8092,1 lei (+8,2%), iar angajații din domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze natural și apă caldă – 7672 lei (+7,1%). În domeniul activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice salariul mediu, în luna mai 2015, a constituit 6248,4 lei (+17,1%), în domeniul administraţie publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii - 5503,1 lei (+10,9%). La întreprinderile de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare angajații au primit în medie cite 4689,9 lei (+6,5%), în industria extractivă - 4550,4 lei (+7,6%), în construcții – 4581,7 lei (+6,9%), la întreprinderile de transport şi depozitare – 4566,5 lei (+15,5%), în industria prelucrătoare – 4417,7 lei (+9,1%). În domeniul ocrotirii sănătății și asistenței sociale salariul mediu, în luna mai 2015, a constituit 4469,8 lei (+17%), în domeniul tranzacțiilor imobiliare – 4259,6 lei (+9,9%), în comerț, reparația mașinilor și motocicletelor – 3826,5 lei (+8,4%), în învățămînt – 3811,8 lei (+17,6%), în domeniul activităţilor de servicii administrative şi activităţilor de servicii suport - 3641,5 lei (+12,3%),


via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.