19
02 2015
1290

Câştigul salarial mediu în anul 2014 şi luna decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2014 a constituit 4172,0 lei si s-a mărit faţă de anul 2013 în valoare nominala cu 10,8%, iar in termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 5,4%. În luna decembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4865,4 lei, înregistrând o creştere de 13,7% faţă de luna decembrie 2013. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 4000,4 lei (+14,4% faţă de decembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 5233,5 lei (+13,7% faţă de decembrie 2013). Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2014 faţă de luna decembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 108,6%. Câştigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2014 pe activităţi economice Notă: Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. Precizări metodologice Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate. Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM le puteți accesa pe site-ul www.statistica.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.