06
08 2016
694

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2016 s-au cifrat la 157,4 mil. dolari SUA, cu 2,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,9% mai puţin comparativ cu luna iunie 2015.

În ianuarie-iunie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 905,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 8,8%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 573,6 mil. dolari SUA (cu 8,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2015), deţinînd o cotă de 63,4% în total exporturi (63,1% – în ianuarie-iunie 2015).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,7% (în ianuarie-iunie 2015 – 24,3%), ce corespunde unei valori de 187,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 22,3%, comparativ cu ianuarie-iunie 2015.

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iunie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Kazahstan (-76,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-27,5%), Italia (-17,2%), Federaţia Rusă (-14,5%), Belarus (-23,6%), România (-3,1%), Elveţia (-34,7%), Olanda (-42,1%), Letonia (-66,8%), Statele Unite ale Americii (-28,8%), Grecia (-31,7%), Spania (-49,7%), Cipru (-80,4%), Georgia (-29,6%), Belgia (-10,8%), Lituania (-12,6%), Indonezia (-32,4%), Uzbekistan (-41,2%) şi Suedia (-75,7%) care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 14,8%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Irak (de 3,6 ori), Bulgaria (de 2,2 ori), Ucraina (+21,6%), Polonia (+12,9%), Austria (+39,2%), China (de 1,9 ori), Liban (+47,8%), Siria (de 2,2 ori), Israel (de 3,1 ori), Malaysia (de 2,5 ori), Iordania (de 5,2 ori), Egipt (de 8,1 ori), Franţa (+3,0%), Macedonia (de 2,7 ori) şi Iran (de 2,6 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 5,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2016 au însumat 324,7 mil. dolari SUA, cu 1,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,7% — comparativ cu luna iunie 2015.

În ianuarie-iunie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1869,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 5,9%. Importurile de mărfuri din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 922,8 mil. dolari SUA (cu 4,1% mai puţin faţă de ianuarie-iunie 2015), deţinînd o pondere de 49,4% în total importuri (48,5% — în ianuarie-iunie 2015).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 472,6 mil. dolari SUA (cu 6,8% mai puţin decît în ianuarie-iunie 2015), care echivalează cu o cotă de 25,3% în total importuri (25,5% – în ianuarie-iunie 2015).

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iunie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-13,1%), România (-13,4%), Japonia (-56,1%), Turcia (-8,4%), China (-5,2%), Germania (-6,7%), Austria (-18,9%), Bulgaria (-21,1%), Israel (-41,4%), Uzbekistan (-83,1%), Elveţia (-26,7%), Kazahstan (-61,4%), Olanda (-12,6%), Belgia (-6,2%), India (-15,6%), Coreea de Sud (-19,2%), Grecia (-14,6%), Slovenia (-23,9%), Danemarca (-26,5%) şi Estonia (-37,1%), care a influenţat la diminuarea pe total importuri cu 8,9%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Belarus (+33,0%), Italia (+2,3%), Franţa (+10,5%), Ungaria (+11,8%), Statele Unite ale Americii (+13,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+17,6%), Spania (+18,0%), Republica Cehă (+15,9%), Lituania (de 1,9 ori), Portugalia (de 2,3 ori), Ucraina (+1,6%), Polonia (+4,8%), Suedia (+22,6%), Serbia (+16,9%), Vietnam (+59,5%), Taiwan, provincie a Chinei (+22,8%), Macedonia (de 2,8 ori), Islanda (de 2,1 ori) şi Egipt (de 1,8 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 3,3%.

Deficitul balanţei comerciale în luna iunie 2016 a fost de 167,3 mil. dolari SUA, cu 7,7 mil. dolari SUA (-4,4%) mai mic decît cel înregistrat în luna precedentă şi cu 3,8 mil. dolari SUA (-2,2%) — comparativ cu luna iunie 2015.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2016 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 963,6 mil. dolari SUA, cu 29,1 mil. dolari SUA (-2,9%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 349,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2015 – 336,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI — de 284,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2015 – 265,6 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2016 a fost de 48,4% faţă de 50,0% în perioada corespunzătoare din anul 2015.

*Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele pentru luna iunie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătore din anul 2015 – date rectificate.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.