23
01 2017
755

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 20161 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,5%2 faţă de noiembrie curent și cu 2,8% − faţă de decembrie 2015. În industria extractivă în luna decembrie 2016 preţurile s-au diminuat cu 0,4% faţă de noiembrie 2016 și s-au majorat cu 1,8% − faţă de decembrie 2015. În industria prelucrătoare în luna decembrie 2016 preţurile s-au majorat cu 0,6% faţă de luna noiembrie 2016 și cu 2,9% − faţă de decembrie 2015. În sectorul energetic în luna decembrie preţurile s-au majorat cu 0,1% faţă de luna noiembrie 2016 și cu 1,8% – faţă de decembrie 2015. Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2 În luna decembrie 2016 preţurile la Principalele Grupe Industriale3 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: comparativ cu luna noiembrie 2016 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de uz curent cu 0,7%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,2%, la activităţi şi bunuri legate de energie – 0,1%; iar în industria bunurilor de capital și în industria bunurilor de folosinţă îndelungată prețurile s-au micșorat cu cîte 0,2% Tabelul 2. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale Comparativ cu luna decembrie 2015 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată cu 4,1%; în industria bunurilor de uz curent cu – 3,3%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 2,3%; la activităţi şi bunuri legate de energie prețurile – cu 1,7% și în industria bunurilor de capital – cu 0,8%. Note: 1 Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM , Rev.2) – 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei). La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina oficială a BNS la rubrica: Statistici pe domenii / Prețuri / Indicii prețurilor producției industriale. Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender. 2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. 3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina web a BNS la rubrica: Formulare și clasificări / Clasificări și nomenclatoare


via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.