20
03 2015
1059

Indicele încrederii consumatorilor din Republica Moldova a scăzut în primele luni ale anului

Încrederea consumatorilor a coborît în primele luni ale acestui an, pînă la unul din cele mai joase nivele, 66 de puncte, potrivit indicelui calculat de IDIS „Viitorul”, informează Moldpres. Anul 2015 începe cu un sentiment profund de neîncredere a cetățenilor Republicii Moldova că vor putea face față necesităților de consum cu mijloacele financiare de care dispun (inclusiv rezerve) în următoarele luni, în condițiile tendințelor prezente pe piață. În societate persistă nesiguranța și pesimismul, a declarat Viorica Rusu, doctor în științe economice, conferenţiar universitar la ASEM. Declinul vine pe fondul dificultăţilor legate de criza regională şi deprecierea valutei naţionale, ce a dus la creşterea preţurilor. Așteptările chișinăuienilor sînt mai mari cu cîteva puncte practic la toate componentele indicelui încrederii, constată experţii. Ei adaugă că locuitorii UTA Găgăuzia, Cahul, Cantemir, sînt mult mai optimiști decît media pe țară, Indicele Încrederii Consumatorilor în aceste regiuni se aproape de 100. Situaţia financiară personală curentă a fost apreciată de către respondenţi, la nivel de economie naţională, ca fiind nesatisfăcătoare, mijloacele financiare fiind insuficiente pentru satisfacerea necesităților de consum. Potrivit expertei IDIS, Diana Enachi, așteptările consumatorilor privind situația financiară ale gospodăriilor sînt și mai mici în lunile ce urmează, anticipînd o înrăutățire considerabilă a acesteia. Principalele cauze ale acestui pesimism pronunțat rezidă în presentimentul unei inflații galopante (creșterea nivelului general al prețurilor) și creșterea șomajului. Analiştii avertizează că scăderea optimismului din rîndul populaţiei ar putea duce la cheltuieli de consum mai mici. Populaţia are o „atitudine total negativă” în ceea ce priveşte predispoziţia de a investi în bunuri de capital fix: procurarea unui autovehicul, construcția sau procurarea unui imobil, reparații capitale. Indicele Încrederii Consumatorului prezintă percepția generală a populației privind situația financiară personală curentă și așteptările pentru viitorul apropiat în condițiile economice resimțite de către aceștia. Prin comparație, încrederea consumatorului la nivel global a încheiat anul 2014 cu un index de 96 puncte sau cu 30 de puncte mai mult decît indicele consumatorului din Republica Moldova. Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1000 de persoane, reprezentativ la nivel naţional, cu vîrste cuprinse între 18 şi 59 de ani, care constituie segmentul cel mai activ al consumatorilor. Marja de eroare a fost de 3%. Studiul s-a bazat pe un chestionar care a cuprins 15 întrebări recomandate de metodologia unică internaţională.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.