15
10 2015
888

Indicele producţiei industriale s-a redus cu 6%, în luna august

În luna august 2015 faţă indicele producţiei industriale s-a redus cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși în perioada ianuarie-august 2015 acest indice a fost în creștere cu 5%. În ianuarie-august 2015 indicele producţiei industriale a fost în crește3re cu 5,0%, față de perioada similară a anului trecut. Totuși în luna august 2015 acest indice s-a redus 6,1%, în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut. Conform prognozei actualizate a Băncii Mondiale, în a doua jumătate a anului economia moldovenească se va contracta cu 6%. Industria extractivă în ianuarie-august 2015 comparativ cu ianuarie-august 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 7,6%. Industria prelucrătoare în ianuarie-august 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,2%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,8%. În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,8% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor - cu 17,4%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale - cu 16,7%; producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate - cu 15,2%; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie - cu 5,4%; fabricarea vinurilor din struguri - cu 4,3%; fabricarea produselor lactate - cu 3,5%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice - cu 37,4% (motivând descreşterea pe total industrie cu 0,6%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor - cu 25,6%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne - cu 7,7% (motivând descreşterea pe total industrie cu 0,5%). În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice - cu 50,7%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice - cu 29,3%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice - cu 20,6%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. - cu 14,3%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - cu 11,6%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice - cu 10,2%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor - cu 5,1%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice - cu 4,9%; fabricarea de mobilă - cu 3,3% etc. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun - cu 56,7%; industria metalurgică - cu 23,5%; fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie - cu 8,1%). În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 6,4%. Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 8,0% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice - cu 6,0%.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.