15
10 2015
574

Indicele producţiei industriale s-a redus cu 6%, în luna august

În luna august 2015 faţă indicele producţiei industriale s-a redus cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși în perioada ianuarie-august 2015 acest indice a fost în creștere cu 5%.

În ianuarie-august 2015 indicele producţiei industriale a fost în crește3re cu 5,0%, față de perioada similară a anului trecut. Totuși în luna august 2015 acest indice s-a redus 6,1%, în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut.

Conform prognozei actualizate a Băncii Mondiale, în a doua jumătate a anului economia moldovenească se va contracta cu 6%.

Industria extractivă în ianuarie-august 2015 comparativ cu ianuarie-august 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 7,6%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-august 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,2%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,8%.

În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,8% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor — cu 17,4%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale — cu 16,7%; producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate — cu 15,2%; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie — cu 5,4%; fabricarea vinurilor din struguri — cu 4,3%; fabricarea produselor lactate — cu 3,5%.

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice — cu 37,4% (motivând descreşterea pe total industrie cu 0,6%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor — cu 25,6%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne — cu 7,7% (motivând descreşterea pe total industrie cu 0,5%).

În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice — cu 50,7%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice — cu 29,3%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice — cu 20,6%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. — cu 14,3%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte — cu 11,6%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice — cu 10,2%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor — cu 5,1%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice — cu 4,9%; fabricarea de mobilă — cu 3,3% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun — cu 56,7%; industria metalurgică — cu 23,5%; fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie — cu 8,1%).

În ianuarie-august 2015 faţă de ianuarie-august 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 6,4%. Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 8,0% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice — cu 6,0%.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.