13
04 2016
529

Inflația continuă să scadă, a treia lună consecutiv

Ritmul anual al inflației își continuă dinamica descendentă pentru a treia lună consecutiv, pe parcursul acestui an, potrivit datelor Băncii Naționale.

În luna martie 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 9.4 la sută, fiind cu 0.9 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă.


De menționat că, ritmul anual al inflației își continuă dinamica descendentă pentru a treia lună consecutiv. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe la adresa inflației rămân ridicate, având ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă — principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației.

În luna martie, rata anuală a inflației a constituit 9.4 la %, micșorându-se cu 0.9% față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 2.3% superioară celei din luna martie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an dar și a secetei din anul precedent. Totuși contribuția acestora a fost inferioară celei din luna precedentă. Astfel, contribuția prețurilor la produsele alimentare s-a diminuat până la nivelul de 4.2%, iar cea a inflației de bază — până la 3.1%.

Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a rămas la nivelul de 2.4%, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili a constituit minus 0.3 %, exercitând un impact semnificativ inferior celorlalte subcomponente.

Rata inflației lunare a rămas la nivelul lunii februarie (minus 0.5 la sută), ca urmare a majorării prețurilor la servicii și la produsele nealimentare cu 0.3 și 0.1 la sută respectiv, precum și a scăderii prețurilor la produsele alimentare cu 0.3%.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna martie 2016 valoarea de 10.2%, fiind cu 0.4 % inferioară celei din luna precedentă.

În luna martie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la componentele „educație și învățământ” (0.9 la sută), „alimentație publică” (0.8 la sută), „cultură și odihnă” (0.7 la sută), „întreținerea zilnică a gospodăriei” (0.6 la sută). Micșorarea prețurilor la „mijloacele de transport, piese auto” (0.2 la sută) a atenuat creșterea, într-o măsură mai mare, a ritmului lunar al inflației de bază.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au redus cu 0.3 la sută față de nivelul lunii februarie 2016, ca urmare a diminuării prețurilor la „ouă” cu 14.4 la sută, la „lapte și produse lactate” cu 1.0 la sută și la „carne, preparate și conserve din carne” cu 0.8 la sută.
Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 10.1 %, fiind cu 1.7 % inferioară celei din luna februarie 2016 și cu 3.1 % mai mare decât în luna martie 2015.

În luna martie 2016, prețurile la combustibili s-au micșorat cu 0.9 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția respectivă a fost influențată preponderent de diminuarea prețurilor la „carburanți” cu 1.5 la sută, și a prețurilor la „gazul din butelii” cu 0.9 la sută. Totodată, prețurile la „lemne pentru foc” s-au majorat cu 0.2 la sută. În luna de referință, prețurile la „cărbunele de pământ” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii februarie.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna martie a constituit minus 3.8 la sută, fiind cu 1.4 puncte procentuale inferior celui din luna februarie 2016 și cu 9.1 puncte procentuale inferior celui din luna martie 2015.

În luna de referință, preţurile la produsele şi serviciile reglementate s-au majorat cu 0.3 la sută față de nivelul lunii februarie 2016. Evoluția respectivă a fost determinată în cea mai mare parte de majorarea prețurilor la serviciile comunicării la distanță cu 1.0 la sută. În luna martie 2016, prețurile la medicamente s-au majorat cu 0.4 la sută față de luna precedentă. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au înregistrat o diminuare de 0.9 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene s-au majorat cu 0.6 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 10.8 la sută, fiind inferior cu 0.3 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și superior cu 7.8 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în luna martie 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.


via | bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.