18
06 2015
932

Populaţia ţării, tot mai puţină şi mai îmbătrânită

Biroul Naţional de Statistică a comunicat recent că anul trecut popula­ţia stabilă a ţării s-a micşorat cu 2475 de oameni. Adică un sat de mări­me medie din Republica Moldova. La începutul anului curent, populaţia stabilă constituia 3 mln. 555,2 mii de persoane, inclusiv acele aproape 350 de mii de cetățeni aflați, conform statisticii oficiale, la muncă peste hotare. Deoarece, potrivit definiţiei organelor de statistică, se are în vedere numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul lo­calităţii respective, inclusiv persoanele absente temporar. Fenomenul depopulării pustieşte satele Este îngrijorător faptul că ritmul de scădere a populaţiei ţării se accelerează pe an ce trece. Pentru comparaţie, voi aminti că, în 2013, numărul locuitorilor din Re­publica Moldova se micşorase cu 1863 de persoane. Cele mai afectate de fenomenul depopulării sunt satele. Astfel, numărul locuitorilor din mediul rural, potrivit sta­tisticii oficiale, s-a micşorat în anul trecut cu aproape opt mii de persoane. O parte dintre aceştia s-au stabilit cu traiul la oraş, datorită cărui fapt populaţia din mediul urban s-a extins cu peste patru mii de per­soane. Altă parte a apucat drumurile stră­inătăţii, în căutarea unui loc de lucru. Or, din datele statistice rezultă că mai bine de 70 la sută din numărul moldovenilor aflaţi la muncă peste hotare reprezintă popula­ţia de la sate.
Mortalitatea înaltă şi decepţia faţă de nivelul de trai înrăutățește situaţia demografică
Un alt motiv de îngrijorare vizavi de evoluţiile demografice din ţara noastră ar fi diminuarea ponderii populaţiei apte de muncă şi, dimpotrivă, creşterea număru­lui locuitorilor care-şi pierd capacităţile de muncă. Astfel, anul trecut, propor­ţia locuitorilor ajunşi la o vârstă aptă de muncă a constituit 65,6%, faţă de 66 la sută în 2013, în timp ce ponderea locui­torilor ţării care au depăşit vârsta aptă de muncă a crescut de la 16,8 până la 17,3 la sută, într-un singur an! Mai rău, chiar şi ponderea populaţiei sub vârsta aptă de muncă, adică a persoanelor tinere, se află în descreştere. În aceste condiţii, coeficientul îmbă­trânirii populaţiei ţării, adică numărul persoanelor în vârstă de 60 de ani şi mai mult, raportat la 100 de locuitori, atinge cote noi. De exemplu, anul trecut, acest indice constituia 16,2 la sută, faţă de 15,7 la sută în 2013. Cel mai repede îmbătrâ­neşte populaţia de la sate. Vorbind despre cauzele care conduc la scăderea populaţiei ţării, s-ar putea evi­denţia două aspecte. În primul rând, în Republica Moldova, mortalitatea depăşeş­te natalitatea. Bunăoară, anul trecut, s-au înregistrat 38.616 naşteri. În acelaşi timp, au decedat 39.494 de persoane. De unde rezultă că țara s-a confruntat cu un spor natural negativ al populaţiei, de aproape 900 de persoane. Apoi, să avem în vedere că, din cauza sărăciei, a instabilităţii în ţară, anual, sute şi chiar mii de moldoveni se stabilesc cu traiul în alte state. Biroul Naţional de Sta­tistică încă nu a făcut publice datele pen­tru anul trecut privind acest proces, însă, din cele din 2013, reiese că aproape 2600 de persoane au părăsit pentru totdeauna Republica Moldova. Cu părere de rău, ma­joritatea absolută a acestora o constituie persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani.

via | vocea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.